Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Als diaken komt er veel op je af: (individuele) steunaanvragen, (maatschappelijke) organisaties die iets van je willen, verantwoordelijkheid over vermogen en zo meer. Samen met je diaconie doe je je best hier zo goed mogelijk vorm aan te geven. Hoe pak je nu nóg beter jouw rol als diaconie in dit grote speelveld? De training diaconaat helpt jullie als diaconie om een verbeterslag hierin te maken.

Wat levert de training op?

  • Verdieping op binnenlands diaconaat (vluchtelingen en armoede) en buitenlands diaconaat.
  • Inzicht en kennis in de drie voornaamste lokale rollen van een diaconie: concreet hulp bieden, elkaar versterken in een lokaal netwerk, kritisch bondgenoot zijn van de overheid.
  • Handvatten om de diaconale roeping op nieuwe wegen vorm te geven.

Inhoud en opzet

Deze training bestaat uit een e-learning waarin de theorie op een interactieve manier aangeboden wordt, in combinatie met twee bijeenkomsten (elk 1 avond) waarin het accent op verdieping, oefening en uitwisseling ligt. Een zogenoemde ‘blended’ training. Het is ook mogelijk om alleen de e-learning te volgen.

In de e-learning staat centraal

  • eigen motivatie en rol in het diaconaat
  • binnenlands diaconaat met de thema's vluchtelingen en armoede
  • buitenlands diaconaat / wereldwijd onrecht
  • zin en onzin van een beleidsplan
  • goede verdeling van financiële middelen
  • het stimuleren van een diaconale houding bij uw gemeenteleden en commissies

In de bijeenkomsten wordt de aangereikte theorie toegepast in uw eigen context onder de bezielende leiding van een trainer. Zo wordt u geholpen om uw diaconale handelen naar een hoger plan te brengen.

In uw gemeente
Vanaf 8-10 personen is het mogelijk deze training aan te vragen in uw eigen gemeente.

Aanvraagformulier training Diaconaat

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen