Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Kerk naar buiten - de gemeente voorgaan in een veranderende context

Pijl naar links Alle trainingen

Voor predikanten en kerkelijk werkers

Op zoek naar een zinvolle, actuele opleiding met grote impact op het werk? Dan is de opleiding ‘Kerk naar buiten’ wat voor jou! 

De opleiding geeft handvatten om de gemeente theologisch te begeleiden bij het ontdekken van de Missio Dei en bij het doorvertalen naar de praktijk. Je ontdekt hoe je missionair verbinding maakt tussen gemeente en de context en ontwikkelt daarin jouw leiderschap. 

De opleiding wordt gegeven door ervaren docenten uit diverse kerkelijke stromingen.

In beweging komen

We zien missionair-zijn als ‘vanuit Gods liefde in beweging komen voor anderen’. Dat kan op diverse manieren. Daarom word je tijdens deze opleiding uitgedaagd rond jouw visie op missie en op de kerk. Ook ga je aan de slag met contextualisatie en met verkenningen in jouw eigen context. En je reflecteert op actuele theorievorming rond leiderschap, om zo te kunnen bepalen welke rol je wilt spelen in het proces. Daarnaast ga je aan de slag met jouw eigen spiritualiteit en levenswijze; hoe kun je ook op dat vlak de gemeente voorgaan?

Wat levert de opleiding op?

Na deze opleiding ben je in staat om een missionaire cultuur in een gemeente te versterken, en om vernieuwende initiatieven te stimuleren en theologisch te begeleiden. Je leert dit vorm te geven vanuit jouw eigen visie en spiritualiteit en met oog voor de veranderende samenleving en de context van de gemeente.

Inhoud

Tijdens de opleiding komen de volgende zes onderwerpen aan bod:

  • Actuele missiologie
  • Contextverkenning
  • Leiderschap bij verandering
  • Kerk als mozaïek
  • Spiritualiteit & levenswijze
  • Praktijkbegeleiding van gemeenten

Kenmerken opleiding

De opleiding ‘Kerk naar buiten’ heeft 400 studiebelastingsuren (SBU) en geeft vrijstelling voor één educatiecyclus van de Permanente Educatie. De opleiding bestaat uit drie online startmodules en een verdiepingsjaar. Tijdens de startmodules wordt de inhoudelijke basis gelegd en verken je de praktijk. De startmodules kun je los volgen. Om toegang te krijgen tot het verdiepingsjaar moeten alle drie startmodules gevolgd zijn.

Startmodule A: Actuele missiologie & contextualisatie
In deze startmodule word je geïntroduceerd in het veld van de missiologie en de contextualisatie, en wel op zo’n manier dat het duidelijk wordt hoe relevant deze velden zijn voor het functioneren van de lokale kerk. Je denkt na en debatteert over de plek van de kerk in Gods missie en evalueert hoe je als lokale kerk bezig bent met contextualisatie. 

Startmodule B: Leiderschap bij verandering
In deze startmodule maak je kennis met theologische en veranderkundige theorievorming rond leiderschap bij verandering. Met behulp van deze invalshoeken analyseert je wat missionair leiderschap betekent en hoe dat in jouw werkcontext gestalte kan krijgen. Specifiek onderzoek je hoe je samen met anderen de gemeente voor kunt gaan in het verder ontwikkelen van een missionaire cultuur. 

Startmodule C: Kerk als mozaïek
Steeds vaker wordt in de beleidsstukken van de Protestantse Kerk gesproken over de kerk als mozaïek. Je ontdekt welke maatschappelijke noodzaak en missionaire doelstelling er achter zit. In jouw eigen praktijk, ga je op zoek naar uw persoonlijke geloofsbronnen bij dit denken en verken je hoe het mozaïek in jouw regio gevormd wordt.

Verdiepingsjaar

De kennis uit de startmodules krijgt zowel inhoudelijk verdieping als door het doen van opdrachten in de gemeentepraktijk. Tijdens het verdiepingsjaar trek je op met een vaste groep predikanten en kerkelijk werkers. De complete opleiding kun je binnen anderhalf jaar afronden en kost gemiddeld een dag per week.

Betrokkenheid kerkenraad

Omdat missionair zijn iets is van de hele gemeente word je tijdens de opleiding gestimuleerd om over het geleerde in gesprek te gaan met de kerkenraad en de gemeente. Ook zal een groep gemeenteleden (inclusief een aantal kerkenraadsleden) betrokken raken bij een missionair experiment, die je samen met deze groep zal ontwerpen, organiseren en uitvoeren. Er zullen twee 'experimentdagen' georganiseerd worden waar deze groep nadrukkelijk bij wordt uitgenodigd.

Kosten opleiding ‘Kerk naar buiten’

De opleiding is een investering in jouw eigen ontwikkeling, en in de ontwikkeling van de gemeente. Daar kun je jaren de vruchten van plukken. Deze opleiding wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk, waardoor de te betalen bijdrage flink lager is.

  • Startmodule € 95 per module
  • Verdiepingsjaar € 2.950
  • Literatuur en materiaal ongeveer € 80
  • Twee experimentdagen € 245 bij te dragen door de kerkenraad

Tegemoetkoming studiekosten
Er zijn verschillende manieren om via fondsen, subsidies en vergoedingen een tegemoetkoming in de studiekosten te ontvangen. Daarnaast kun je advies krijgen welke wegen je kunt bewandelen om dit te realiseren. Kerkenraden kunnen hun deelname aan de kerkenraadsdagen beschouwen als hun jaarlijkse bezinningsdag ‘op de hei’, zo kunnen kerkenraden daarop ook kosten besparen.

Belangstelling

Heb je belangstelling voor de opleiding Kerk naar buiten en wil je op de hoogte gehouden worden, laat dan je gegevens achter via info@protestantsekerk.nl.

OPLEIDINGSBROCHURE KERK NAAR BUITEN
Downloaden brochure

AANMELDEN

Gehele opleiding (Startmodules A, B en C & verdiepingsjaar €3235,-) 
Inschrijven is momenteel niet mogelijk

Startmodule A (€95,-)

Startmodule B (€95,-)

Startmodule C (€95,-)

Verdiepingsjaar (€2950,-)
startdatum onbekend

Belangstelling

Heb je belangstelling voor de opleiding Kerk naar buiten en wil je op de hoogte gehouden worden, laat dan je gegevens achter via info@protestantsekerk.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen