Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zoekt een

Ambulant predikant West-Nederland (10 - 20 uur)

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland is op zoek naar ervaren, flexibele predikanten voor de functie van ambulant predikant voor gemeenten in Barendrecht, Den Haag en Sassenheim.

In het westen van het land we per direct op zoek naar ambulant predikanten voor de volgende gemeente(n):

PG Barendrecht - Bethelkerk 20 uur
Den Haag Zuidwest  20 uur
PG Sassenheim 2 x 20 uur

Voor deze gemeente(n) zijn de kerntaken van de ambulant predikant: 

  • pastoraat en crisispastoraat. 
  • voorgaan in de eredienst.

Heb je interesse om als ambulant predikant aan de slag te gaan, bijvoorbeeld in één van deze gemeenten? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren. Ook als je slechts eenmalig als ambulant predikant actief zou willen zijn.

Als ambulant predikant vervul je de kerntaken van een gemeentepredikant en spring je in een gat wat (tijdelijk) is ontstaan. 

De ambulant predikant komt in dienst bij de mobiliteitspool en wordt voor een bepaalde tijd gedetacheerd naar een gemeente. Hier wordt de ambulant predikant ingezet ter vervanging in geval van ziekte, zwangerschap, vrijstelling van werkzaamheden en ter overbrugging in een vacante periode. 

Een ambulant predikant heeft ervaring als gemeentepredikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Je bent flexibel, weet snel thuis te raken en maakt gemakkelijk contact. Tegelijkertijd weet je ook een zekere mate van afstand te bewaren naar de gemeente omdat het werk van tijdelijke aard is. Je bent proactief, denkt mee, weet te inspireren maar bent niet bepalend in beleidsontwikkeling. Je hebt een passende ambtsopvatting: niet exclusief verbonden aan de gemeente, maar aan de kerk als geheel; je kan afscheid nemen en stelt je op als voorbijganger.

Wat wij bieden 

Als ambulant predikant krijg je een tijdelijke aanstelling bij de Dienstenorganisatie. 

Je krijgt:

  • Een tijdelijke aanstelling als predikant in algemene dienst voor minimaal 0,2 fte.
  • Deze aanstelling vangt aan bij de eerste opdracht van een gemeente en stopt bij afloop daarvan.  (Een vaste aanstelling - bij gelijkblijvende omstandigheden en goed functioneren - na 3 jaar of maximaal 3 tijdelijke contracten behoort tot de mogelijkheden.)
  • Het salaris conform de Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk, schaal 11, afhankelijk van relevante werkervaring.  
  • Je maakt onderdeel uit van het team van ambulant predikanten.
  • Personele begeleiding door de Mobiliteitspool.
  • Een afwisselende invulling van het predikantschap die zich goed laat combineren met het parttime gemeentepredikantschap of een andere taak of functie.

De Mobiliteitspool

De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland heeft als primaire taak de ondersteuning van kerk en gemeenten. Het Mobiliteitsbureau is hier een onderdeel van. Vanuit de Mobiliteitspool worden medewerkers met een bijzondere aanstelling (beginnende predikanten, jeugdwerkers, interim-predikanten, studentenpastores en pioniers) tijdelijk uitgeleend aan plaatselijke gemeenten ten behoeve van specifieke werkzaamheden. Sinds medio 2019 is hieraan toegevoegd de functie van de ambulant predikant.

Informatie

Voor meer informatie over deze vacature en/of functie kunt u contact opnemen met de Mobiliteitspool: arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl  of vragen naar één van de consulenten van de Mobiliteitspool via 030 - 8801880.

Reageren

U kunt uw schriftelijke reactie met CV, bij voorkeur beiden in PDF-format sturen per e-mail naar vacatures@protestantsekerk.nl, o.v.v. vacature ambulant predikant. Andere vacatures

als predikant