Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Bankhangers of kerkgangers? Hoe kinderen en jongeren weer betrokken raken

Zit er na corona weer net zoveel jeugd in de kerk? Ja, jongeren en kinderen zullen weer betrokken raken, zeiden jeugdwerkers uit drie gemeenten tijdens de lockdown. Maar niet dankzij de oude vertrouwde kerkdienst.

Rini van Dijkhuizen (44) begon vorig jaar september als stagiair-jeugdwerker bij de Protestantse Gemeente Wijhe. De online jongerenactiviteiten die zij organiseerde tijdens de tweede lockdown, werden niet bezocht. Daardoor verloor ze de jongeren, die ze nog amper had leren kennen, meteen uit het oog. Het enige contact verliep via Whatsapp.

Toch heeft ze goede hoop dat deze jongeren na de lockdown weer betrokken zullen zijn bij de kerk. “Vóór corona was het blijkbaar al lastig om hen te bereiken. De interesse in geloofsverdieping is wel aanwezig, maar ze lopen niet per se warm voor kerkdiensten. Activiteiten zoals Sirkelslag, Meet & Eat of Jongeren Aan Zet zijn erg populair onder de jongeren. Om hen te bereiken, kunnen we als kerk meer van dit soort activiteiten organiseren. Jongeren merken het als je écht aandacht voor ze hebt. Daar komen ze op af.”

Lage drempel

Ook de vier jeugdleiders van de Morgensterkerk in Papendrecht hebben gezien hoe belangrijk oprechte aandacht is. Juist tijdens de lockdown vond het onderlinge contact op een dieper niveau plaats dan daarvoor. De jeugdleiders realiseerden zich meer het belang van individuele aandacht. In plaats van in de groep te vragen hoe het met de jongeren ging, stuurden ze nu bijvoorbeeld iedereen apart een appje. 

Tijdens de lockdown keken veel jongeren naar online kerkdiensten, maar sommigen keken over hun eigen kerkmuren heen: zij kozen ervoor om diensten in andere kerken te volgen. Jeugdleider Lotte Paauwe: “Online was die drempel lager. Maar als jongeren in de kerk een hechte groep vormen waarmee ze het leuk hebben en waar ze zich veilig voelen, zullen ze ook na corona bij die groep betrokken blijven.”

Om de aansluiting tussen jongeren en de kerk goed te houden, is het essentieel dat kerken energie steken in speciale jongerenactiviteiten buiten de kerkdiensten om, vinden de jeugdleiders. “Gezelligheid en samen eten doen het altijd goed”, aldus Lotte. “Zodra het kan, organiseren we weer een barbecue voor onze jongeren.”

Elk kind aan het woord

Tijdens de lockdown organiseerden jeugdleiders Esther van Iersel (41) en Antoinette Schram (49) uit de Pelgrimskerk in Rotterdam speciale kindermomenten. Deze vonden online plaats, na de uitzending van de kerkdienst. Op het eerste gezicht leken ze veel op de kindermomenten tijdens de kerkdiensten vóór corona, maar Esther en Antoinette zien ook dat ze voor verandering hebben gezorgd.

Zo veranderde de groepsdynamiek tussen de kinderen bijvoorbeeld. Omdat elk kind via een schermpje aanwezig was, domineerden niet meer steeds dezelfde kinderen de sfeer en werd er extra op gelet dat elk kind aan het woord kwam. 

Ook kwam er juist door de lockdown meer aandacht voor persoonlijke verhalen. Kinderen durfden vaker te vertellen hoe het met hen ging en wat er speelde in hun dagelijks leven. Esther: “We willen kinderen iets inhoudelijks meegeven, maar we hebben nu juist gemerkt hoe waardevol het is als ze elkaar gewoon kunnen ontmoeten om te kletsen en samen te bidden. Hopelijk blijven we dit zo doen na de lockdown.” 

Vrijlaten

Een prettige bijkomstigheid vond Antoinette dat er meer ademruimte kwam. Natuurlijk, het is te hopen dat de kinderen en jongeren voortaan weer fysiek bij elkaar mogen komen en live bij de kerkdiensten aanwezig kunnen zijn. Maar daar voegt ze iets aan toe: “We horen nu van veel gezinnen hoe lekker het is om af en toe een vrije zondag te hebben en niet naar de online dienst te kijken. Ik hoop dat we elkaar ook na corona vrijlaten om wel of niet naar de kerk te gaan. Kerkgang gaat om de relatie met God, niet om het ‘moeten’."

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)