Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Bijbelkringen in Reeuwijk: het geloof levend houden

Een kring helpt om gevoed te worden en het geloof levend te houden. Vanuit die ervaring organiseert de Hervormde Gemeente Reeuwijk verschillende bijbelkringen. En in zo’n kleine groep ben je sterk op elkaar betrokken.

"Je weet toch al eerder dat je vanavond iets anders hebt? Dan hadden we beter een andere avond kunnen prikken.” Precies op de avond dat het onderwerp ‘tijd’ centraal staat, hebben zes deelnemers afgezegd, op de dag zelf. Het is de helft van de groep die samen catechisatie volgde en in mei 2017 belijdenis deed in de Hervormde Gemeente Reeuwijk.

Waaraan besteed je je tijd? Een goed onderwerp om deze avond te bespreken in een divers samengestelde groep van twintigers, dertigers en twee zestigers. De jachtigheid van het moderne leven komt langs, de fixatie op baan en koopkracht, de druk van social media. Maar ook de invulling van de zondag. Hoe heilig je die op zo’n manier dat de dag een gave van God wordt waarvan je ontspannen kunt genieten? En hoeveel van je tijd is voor God, voor Jezus? De tijd die je besteedt aan kerkgang, bijbellezen of stille tijd kun je misschien nog meten, maar gaan met God kan mee resoneren in alles wat je doet. Als je een goede relatie hebt, dan hoef je niet te vragen naar wanneer en hoeveel, vindt Gerdien Deij (24). “Dan loopt het gewoon. Zo is het ook met God.” Je mag er ontspannen mee omgaan, weet Elizabeth Vroegindeweij (20). “God laat je niet zomaar los.” Een persoonlijke relatie hebben met God lijkt vanzelfsprekend binnen de groep.

Durven delen

Gedurende het winterseizoen komt de groep om de week bij elkaar. Elke bijeenkomst heeft een eigen onderwerp, dat dit jaar aangereikt wordt door het boekje Gaan voor God van René van Loon. Vorig jaar werd het bijbelboek Prediker besproken, dit jaar wilden de deelnemers praten over discipelschap: Bijbel en christelijk leven in de praktijk. De deelnemers organiseren de bijeenkomsten zelf, bij toerbeurt bij iemand thuis. Voor inhoudelijke achtergronden en gespreksleiding is de hulp van Rick van Elk (41) ingeroepen, ouderling in de gemeente en tevens kerkelijk werker in Ameide en Tienhoven. Hij opent de bijeenkomst met gebed, leest uit de Bijbel en begeleidt op zijn gitaar de liederen die gezongen worden uit de HGJB-bundel Op Toonhoogte.

Na afloop van de belijdeniscatechisatie in 2017 wilde de groep doorgaan. Je bent een tijdlang intensief met elkaar opgetrokken en in de gesprekken heb je elkaar goed leren kennen, legt Elizabeth uit. “Dan is het fijn om ook daarna samen God te zoeken, naar de actualiteit te kijken en daar de Bijbel bij te leggen.” Iedereen is bezig zijn leven vorm te geven, en het kan prettig zijn je eigen ervaringen naast die van anderen te leggen.

“Van elkaar kun je leren hoe je op al die verschillende gebieden God kunt eren en dienen”, vult Gerdien aan. “Het voordeel van dit soort avonden is dat je van gedachten kunt wisselen over de keuzes die je maakt”, zegt Gert Jan Rademaker (36). “In de kerkdienst krijg je wel veel uitleg, maar daar kun je er niet over in gesprek gaan. Omdat wij elkaar inmiddels goed kennen, durven we van alles te delen.” Het is een klein voorbeeld van hoe de gemeente van Christus is, vindt Elizabeth. “We kunnen leren van elkaar, als mensen die allemaal in dezelfde God geloven en daar op een eigen manier invulling aan geven.” Naast kerkgang en bijbellezen is ook dit een vorm van gemeente-zijn, vult Gerdien aan. “Dit soort bijeenkomsten helpen ook bij je persoonlijk geloof.” Dat ze om de week zijn, geeft daarbij een soort ritme. De ene week voorbereiden, de week erop samenkomen. “Hier worden mensen gevormd waar de Here God wat aan heeft”, vat Rick het op nog een andere manier samen.

Geroepen

Paul en Ineke de Hoog zijn boven de pensioengerechtigde leeftijd en daarmee in een heel andere levensfase. Ineke werd kerkelijk opgevoed, maar hield het geloof op haar zestiende voor gezien. Ze vertelt hoe schuldig haar moeder zich erover voelde dat ze haar dochter niet tot geloof had kunnen opvoeden, maar ook hoe haar ouders het geloof uiteindelijk weer deden aanwakkeren. ‘Ik word geroepen’, had haar zwaar zieke vader tegen haar moeder gezegd. ‘Als je geroepen wordt, moet je gaan Gerrit’, had zij geantwoord. Die gebeurtenis werd Inekes roeping. En Paul ging mee, naar Alpha-cursus en catechisatie. In de dienst waarin ze belijdenis deden, werd Paul ook gedoopt. Bijzonder? Ach… als je er maar op tijd achter komt en naar je geloof gaat leven, vindt Paul. Vooral met niet-kerkelijke vrienden levert hun ommekeer bijzondere gesprekken op. Paul en Ineke hebben nog vragen genoeg over de Bijbel en over christelijk leven. Juist daarvoor zijn deze avonden heel behulpzaam. “Hier wordt heel zinnig gediscussieerd”, bevestigt Paul. De verschillen in levensfase zijn niet storend, maar leerzaam.

Betrokkenheid

De gemeente heeft verschillende soorten bijbelkringen. Er zijn wijkkringen, bij mensen thuis, om medechristenen uit de straat beter te leren kennen. Er zijn doelgroepkringen, voor ouderen, en voor rand- en buitenkerkelijken. Er zijn kringen onder en zonder leiding van de dominee. Jongeren komen graag met leeftijdsgenoten bij elkaar.

Naar een kring gaan is voor velen een goede gewoonte, zegt ds. Johan Tekelenburg. “Een kring helpt om gevoed te worden en het geloof levend te houden. In zo’n kleinere groep kun je ook sterker op elkaar betrokken zijn dan in de gemeente als geheel.” Daarbij zal de Gereformeerde Bondssignatuur een rol spelen, denkt hij: de Bijbel zien als middel voor de omgang met God en je daardoor laten willen gezeggen. Ten slotte draagt het kringwerk bij aan gemeentevorming. Tekelenburg: “Bijbellezen is makkelijker als je het samen doet.”

Tekst en foto: Dick Vos

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)