Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

De Hoeksteen, Amersfoort: Wat is waardevol in de liturgie en wat mag anders?

Vieren doe je samen! Daarom is een goed gesprek over liturgie belangrijk. Wat is de kern van en het verlangen achter onze zondagse praktijk in de eredienst? Wijkgemeente De Hoeksteen in Amersfoort ging hierover met elkaar in gesprek.

‘Wat is voor jou waardevol in de eredienst en wat mag veranderen?’ Deze twee vragen vormden de kern van een proces in de protestantse wijkgemeente De Hoeksteen in Amersfoort. Aanleiding was een verslag van de toen (2016) kersverse predikant Marieke den Braber na haar eerste honderd dagen in de gemeente. “Het viel me op hoeveel ideeën en verwachtingen er leefden rond de eredienst. Ik werd er vaak persoonlijk op aangesproken. ‘Nu jij er bent wil ik graag zeggen dat …’ In overleg met de kerkenraad ben ik de wensen van de gemeente gaan inventariseren om erachter te komen: wat is nou de eredienst in De Hoeksteen?”

Dat deed ze via de nieuwsbrief van de kerk, directe gesprekken met gemeenteleden, met jongeren, met de kindernevendienst en in verschillende groepen. “Maar ook een ouder gemeentelid die de kerkdienst via de kerktelefoon beluistert reageerde.” Soms lagen de wensen ver uiteen, andere dingen mochten van veel mensen anders. “Kinderen zeiden bijvoorbeeld wel meer beweging in de kerk te willen. En tieners wilden wel mee helpen met het uitdelen van het avondmaal.”

Marieke besprak de reacties met de tieners apart en verder met een groep mensen tussen de 16 en 86 jaar: waar moeten we echt wat mee?

Ruimte

De uitkomst van deze besprekingen werd voorgelegd aan de kerkenraad en vervolgens aan de gemeente met de boodschap: hier gaan we mee aan de slag. “Een aantal dingen is direct aangepakt, andere gaan via de weg van de geleidelijkheid. Sommige dingen staan op de lijst ‘soms doen’, zoals muziekinstrumenten gebruiken bij vrolijke liederen. Zo weet iedereen dat er af en toe iets anders gebeurt als het past bij bijvoorbeeld het verhaal, de dag of het moment van het jaar. We evalueren natuurlijk of de veranderingen bij ons passen, zoals het inlassen van stilte voor de dienst. Zo hopen we met elkaar diensten te blijven houden waarin jong en oud zich thuis voelt.”

Winst

Het was een mooi proces dat nog niet klaar is en ook geen eindpunt heeft. “We hebben het in het koersplan opgenomen dat elk half jaar wordt geüpdatet. Er is begrip ontstaan dat de een iets kan vinden waar een ander niet mee uit de voeten kan. De gemeente stelde het op prijs gehoord te worden. Door erover in gesprek te gaan bleek dat er best ruimte is om de vorm waarin de dienst op zondag wordt gegoten wat te veranderen. Uiteindelijke winst is dat we nu een vorm van eredienst hebben die past bij de gemeente die De Hoeksteen nu is. Dat betekent ook dat dit een proces in ontwikkeling is; het staat niet voor 15 jaar vast. We zijn kerk midden in de wereld, er komen nieuwe technieken aan, en misschien wel nieuwe rollen in de eredienst.”

Ook in uw gemeente in gesprek over de liturgie? Laat u inspireren door deze werkvormen in de ideeënbank.

Foto: Unsplash

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)