Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

‘Dit is mijn verhaal’ wil jongeren hoop en inspiratie bieden

“Voor jongeren is dit een ontzettend zware tijd. Door alle coronabeperkingen mogen zij niet zijn wie ze zijn en mogen ze niet doen wat bij hen past. Daarom willen we hen graag wat inspiratie en hoop bieden.”

Tentoonstelling ‘Dit is mijn verhaal’

Aan het woord is Carolien Croon, directeur van het Bijbels Museum. In het najaar van 2019 kwam het Bijbels Museum met de tentoonstelling ‘Dit is mijn verhaal’. In deze tentoonstelling vertellen jongeren tussen de 18 en 30 jaar, welk bijbelverhaal hen tijdens een kantelmoment in hun leven kracht of inspiratie gaf. 

Zo vluchtte Ihab uit Syrië en ging in Nederland op zoek naar een kerk waar hij zich bij kon aansluiten. Maar binnen de Nederlandse kerken vond hij niet wat hij zocht. Daarom besloot hij met een aantal vrienden zelf een gemeente te starten geïnspireerd door de beschrijving van de eerste gemeente in Handelingen 2. Een andere jongere die haar verhaal vertelt, is Nineke. Ze heeft twee klassen overgeslagen en is daardoor jonger dan de anderen in haar klas. Ze herkent zich in het verhaal van David, die bijvoorbeeld door zijn broers en Goliath onderschat werd. De verhalen van deze 18 jongeren zijn heel persoonlijk. Tegelijkertijd snijden ze universele thema’s als vriendschap, vrijheid, vergeving, vertrouwen, gezien worden en je idealen realiseren aan. Hierdoor nodigen de portretten van de jongeren uit tot identificatie en reflectie.

Op de tentoonstelling werden 12 verhalen als audiodocumentaire gepresenteerd. Fotograaf Cigcem Yuksel maakte van iedere jongere een eigentijds portret. De zes andere verhalen werden verteld in korte films. “Na de tentoonstelling in Amsterdam begon de tentoonstelling aan een reis door het land. Helaas sloten door corona alle musea en konden wij onze tentoonstelling niet meer laten zien. Daarom zochten we naar een alternatief.”

Op straat en online verder

Dat alternatief vond het Bijbels Museum op twee plekken die nog wel voor iedereen toegankelijk zijn: de straat en het internet. “Juist nu willen we jongeren graag een hart onder de riem steken. De geportretteerde jongeren uit ‘Dit is mijn verhaal’ maakten allemaal iets mee dat ze moeilijk vonden of hen stil zette. Ze vonden in die situatie hoop en een nieuw perspectief. Dat gunnen we andere jongeren ook. ‘Dit is mijn verhaal’ kan  jongeren die het nu moeilijk hebben inspireren en hoop bieden. Deze online- en straattentoonstelling heet daarom ‘Verhalen van Hoop’. We willen ze ook uitdagen een stapje verder te gaan en na te denken over de vraag of zij tijdens deze coronacrisis ook een kantelmoment meegemaakt hebben.” 

In de studentensteden Groningen, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam zullen vanaf 26 april onder andere op peperbussen en driehoeksborden op allerlei plekken grote posters te zien zijn van acht van de jongeren uit ‘Dit is mijn verhaal’. Door de QR-code te scannen, kun je vervolgens het verhaal van de jongere beluisteren. Mensen die niet in deze steden wonen, kunnen via de website van het Bijbels Museum de verhalen van de jongeren beluisteren. 

Daarnaast kunnen jongeren hun eigen verhaal rond de coronacrisis delen door een audiobericht te sturen naar  link. Het Bijbels Museum zal het meest inspirerende verhaal waarderen met een fotoshoot van fotograaf Cigcem Yuksel.

Als jongerengroep aan de slag

Omdat de universele levensthema’s, die de jongeren in de portretten inbrengen, zo herkenbaar zijn voor andere jongeren, ontwikkelde Jong Protestant bij zes van de portretten een programma voor jongeren van 15 jaar en ouder. Ieder programma bestaat uit 4 stappen en per stap kun je steeds kiezen uit twee of drie werkvormen. Een programma biedt voldoende materiaal voor een of twee bijeenkomsten. De programma’s zijn voor de coronacrisis ontwikkeld. Dat betekent dat je sommige werkvormen momenteel aan moet passen vanwege de geldende regels. 

Je kunt een van deze programma’s gebruiken om vervolgens jongeren uit te nodigen hun eigen verhaal te vertellen rondom de coronacrisis. Wanneer je liever direct aan de slag wilt met de vraag wat de coronacrisis met de jongeren doet, dan kun je de straat- en onlinecampagne van het Bijbels Museum als aanleiding gebruiken. 

Mogelijke opzet van een programma rond corona

Hieronder vind je een suggestie voor een coronaproof programma dat zowel online als fysiek op 1,5 meter van elkaar kan plaatsvinden.

 • Laat de jongeren naar de online tentoonstelling van het Bijbels Museum gaan en ze twee verhalen kiezen die ze willen beluisteren. Woon je in een van de steden waar de posters op straat hangen, dan kun je natuurlijk de jongeren in groepjes door de stad laten lopen op zoek naar de ‘Verhalen van Hoop’. 
 • Kom er plenair op terug. Dit kan met een gesprek, een stille wanddiscussie of met de chat. Bespreek bijvoorbeeld de volgende vraag: Wat raakte je in de verhalen die je beluisterd hebt?
 • Vertel de jongeren dat iedereen van die grote en kleine kantelmomenten in het leven heeft. Gebeurtenissen, die maken dat je op een nieuwe manier naar een situatie kijkt en waardoor je een beetje anders in het leven gaat staan. In het afgelopen jaar is iedereen door corona in meer of mindere mate tegen grenzen aan gelopen. Hebben zij daarin ook iets van een kantelmoment gehad? Nodig de jongeren uit terug te blikken op de afgelopen tijd aan de hand van bijvoorbeeld de volgende vragen. Bij een wat grotere groep, kun je hiervoor het beste kleine groepjes maken.
  • Wat is het eerste woord dat bij je boven komt als je aan het afgelopen coronajaar terugdenkt?
  • Wat voor gevolgen heeft corona voor jou (gehad)?
  • Wat was het moment dat je je realiseerde: dit is niet zomaar voorbij?
  • Waardoor vond je in het afgelopen jaar inspiratie en hoop? Kun je hier ook een concreet voorbeeld bij noemen?
  • Speelde je geloof in God of een bijbelverhaal hier een rol in? Zo ja, hoe dan?
  • Wat wil je elkaar meegeven, zodat jullie deze moeilijke tijd met elkaar nog even vol kunnen houden?
 • Geef jongeren de tijd om op een creatieve manier uit te drukken wat de afgelopen periode voor hen betekend heeft. Ze kunnen hierbij een uitdrukkingsvorm kiezen die bij hen zelf past. Denk bijvoorbeeld aan:
  • Zoek op YouTube een filmpje op dat goed weergeeft hoe jij het afgelopen jaar beleefd hebt.
  • Maak op GarageBand (of een andere muziekapp) zelf een muziekstuk waarin je iets laten horen van het afgelopen jaar. 
  • Schilder of teken op een symbolische manier de meest intense ervaring van het afgelopen jaar. 
  • Maak een foto van iets dat je sterk doet denken aan wat de coronacrisis voor jou betekent. 
  • Deel je verhaal door een audiobericht te sturen naar het Bijbels Museum.
  • Schrijf een brief aan jezelf over 10 jaar waarin je terugblikt op deze tijd.

Als de jongeren dit zelf willen, kunnen ze deze creatieve verwerking delen met en toelichten aan de anderen in de groep. 

Relevante sites

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)