Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Eigen baas op de jv

Patat in de pauzes, een rat tijdens het kampweekend en veel gesprekken over de Bijbel. In Westbroek bepalen de jongeren van de jeugdvereniging zelf hoe hun vrijdagavonden eruitzien.

Wie langskomt tijdens het jaarlijkse kampweekend van jeugdvereniging Immanuël, kan de schrik van zijn leven krijgen. Erwoud van der Linden (21) vertelt: “Het is weleens gebeurd dat de deur van meisjesslaapzaal dichtsloeg en een van de jongens vertrok met een leeg doosje. Te midden van gillende meiden vond de rat zijn plekje: in een toilettas.”

Erwoud, bestuurslid van de jeugdvereniging, is ervan overtuigd dat 99 procent van de twintigers dit weekend – op een ‘geheime’ locatie – bestempelt als de leukste activiteit van het jaar. “Dat weekend vormt de groep zich. De jongeren die voor het eerst meegaan, ontdekken dan dat degenen die zes jaar ouder zijn dan zijzelf, toch niet eng zijn.”

Patatje

Er is een zevenkoppig bestuur, er zijn statuten, er zijn vijf commissies waar je deel van kunt uitmaken, maar de jeugdvereniging van de Hervormde Gemeente Westbroek bestaat vooral uit vrienden die elkaar wekelijks op vrijdagavond ontmoeten. Jongeren vanaf 16 jaar zijn welkom, de oudste deelnemer is 22 jaar. 

Jarenlang kwamen ze samen in een onpersoonlijke zaal achter de kerk, met als voordeel de cafetaria om de hoek. Daar konden ze tijdens de pauze een patatje halen. Inmiddels hebben ze dankzij een oproepje een eigen ruimte gevonden. Deze knappen ze op zodat ze straks een eigen honk hebben.

In een commissie

Iedereen die bij de jeugdvereniging komt, mag het eerste jaar 'consumeren'. Maar het jaar daarop gaan de leden aan de slag. Het bestuur vraagt alle jongeren om deel uit te maken van een commissie en om een of twee keer in het seizoen een bijbelstudie te verzorgen. Iedere commissie heeft een eigen taak, zoals het organiseren van zomeractiviteiten of van de dienst op Tweede Paasdag. 

Jeugdouderling Marko Hardeman: “Ze regelen veel zelf. Ze zijn jaarlijks ook betrokken bij enkele acties, onder andere voor een goed doel. Dat maakt de jongeren zichtbaar in de gemeente. Het valt mij op dat ze er zelf ook veel van leren. Als gemeente zijn we blij met zo’n omvangrijke en actieve groep.” 

Bestuurslid Rudie van Oostrum (19) beaamt: “We zien dat de jongeren de taken oppakken. Het klimaat is ook dat dat leuk is om te doen.” Erwoud: “Ze voelen dat ze invloed hebben.” Bestuurslid Ruben van Renswoude (22): “Toen ik zelf als zestienjarige in een commissie ging, vond ik dat stoer.”

Jongeren de baas

Wat zetten jongeren op de agenda van een seizoen met ruim dertig bijeenkomsten? Ruben: “We sluiten elk seizoen af met een evaluatie. Dan geven de leden suggesties voor inhoudelijke onderwerpen en uitjes. We hebben tradities en daar zoeken we als bestuur nieuwe activiteiten bij, zoals het bezoeken van een escaperoom. Ook als het om de onderwerpen gaat, zijn de jongeren de baas.” 

Erwoud: “We streven naar een evenwicht tussen bijbelstudies en leuke activiteiten.” Rudie: “Het doel is dat we naast de zondagse diensten en de catechisaties over het geloof praten met leeftijdgenoten. Als we dat in alle vrijheid doen, is ons seizoen geslaagd.”

Groeien

Bij jeugdvereniging Immanuel kan er over van alles worden gesproken. Zo lazen de jongeren de omstreden Nashvilleverklaring en onderzochten ze wat er in de Bijbel staat over het huwelijk en seksualiteit. Een andere keer ging het over sterrenbeelden, of over wijsheid. 

Volgens jeugdouderling Marko verschillen ze qua leeftijd, afkomst en opleidingsniveau. “De jongeren denken heel divers. Door samen te zijn en te praten, leren ze van elkaar. Daardoor groei je als jongere en als gemeente.”
Rudie noemt als voorbeeld het onderwerp geloofstwijfel. “Dat zorgt voor veel interessante gesprekken. Die zorgen er niet voor dat twijfels verdwijnen, maar door te horen hoe anderen ermee omgaan, kun je weer verder. Doordat niet iedereen dezelfde kijk heeft, groei je.”
“Met elkaar bouwen we aan de gemeente Westbroek”, constateert Erwoud. Ruben: “Een van de mooiste dingen is dat jongeren vaak wat stil zijn in de groep als ze er net bij komen. Van de oudsten krijgen ze vervolgens al die verschillende meningen mee. En op een dag nemen ze zelf het woord.”

Voorbereidingen

Onder leiding van een bestuurslid werken de jongeren bijbelstudies uit en bepalen ze de vorm: een studie met vragen, een debat, een quiz of een controversiële stelling. En soms gaat de Bijbel ook niet open, zoals bij het onderwerp eugenetica.

Het bestuur leert zelf ook. Enige tijd geleden verzorgden twee ongelovige jongeren een bijbelstudie. Het thema: God is niet geloofwaardig. Dat kwam binnen bij de jongeren. De bestuursleden stelden zichzelf de vraag: wat willen we betekenen? Ze besloten dat er voortaan altijd een bestuurslid aanwezig moest zijn bij de voorbereidingen voor een bijbelstudie.

Het is voor hen heel vanzelfsprekend: in Westbroek bepalen en organiseren de jongeren alles zelf. Zelden komt er een kerkenraadslid naar een jv-avond. Rudie: “De kerkenraad geeft ons alle vrijheid.” Ze gaat soms wel na hoe de predikant over een thema denkt. Erwoud geeft spontaan aan dat het nooit bij hem is opgekomen om dit te doen. “Je leert toch het meest van wat je zelf maakt.” 

Werkvormen
Of de jongeren in jouw gemeente nu zelf hun programma kiezen of er een team jeugdleiders aan de slag gaat, niemand hoeft het wiel opnieuw uit te vinden. In de werkvormendatabase staan bijna 1.500 werkvormen voor clubavonden en catechisatie. Je kunt selecteren op leeftijd, duur van het programma, thema, soort werkvorm en methode.

Tekst: Marian Timmermans | Foto: Nienke van Denderen

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)