Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Fotografieproject verbindt generaties

Hennie Weijers, jeugdwerker van de Protestante Gemeente Vianen, zoekt gemeentebreed haalbaar initiatieven waarmee ze, ook nu, jong en oud verbindt.

Iedereen verbinden 

Enthousiast blikt Hennie terug op de recente jeugddienst waar twaalf jongeren aan mee werkten en een vijftienjarige de preek verzorgde. Enige tijd geleden bezocht Hennie met jongeren de chronisch zieke Christine van Reeuwijk. Wat bij jongeren na het bezoek bleef hangen was Christines positiviteit. Hennie merkt dat jongeren haar blijven bezoeken en nu hebben de jongeren en Christine vanuit haar bed samen een jeugddienst uitgewerkt met het thema: ‘Spreek niet over, maar met elkaar’. Iedere jongere had daarbij een eigen taak en Christine verzorgde vanuit huis de gebeden. Hennie: “We hebben veel positieve reacties gekregen op de dienst. Ik had nooit kunnen vermoeden dat een ontmoeting initiëren tussen de jongeren en Christine, uiteindelijk hiertoe zou leiden. Ook al verkeren gemeenteleden in hele andere omstandigheden, contact onderhouden met elkaar is belangrijk en zorgt voor verbinding.”

Fotograferen in veertigdagentijd

Een andere vorm die bij de start van de veertigdagentijd is opgezet is #Durftefotograferen. De gemeente in Vianen hanteert in de lijdenstijd een kinderproject met een lijn van verhalen die toewerken naar Goede Vrijdag en Pasen. Gemeenteleden met liefde voor fotograferen komen wekelijks (online) bijeen onder leiding van een predikant. Ze gaan in gesprek over het Bijbelverhaal dat anderhalve week later tijdens de preek aan de orde komt en hebben allemaal de opdracht om elementen uit dit verhaal te verbeelden. De foto’s delen ze via WhatsApp met elkaar en daarover gaan ze een week later met elkaar in gesprek. Uiteindelijk worden er twee tot zes foto’s gekozen die worden verwerkt in de dienst.

Gemeentebreed leren van elkaar

Hennie: ‘Het mooie van het project is dat mensen zelfstandig of in kleine groepjes op pad kunnen en van elkaar leren als het gaat om hoe je het lijdensverhaal verbindt aan het leven. Ook deelt de groep fototechnieken met elkaar. ” In de #Durftefotograferen groep zijn alle leeftijden vertegenwoordigd, het maakt dat generaties worden verbonden. De dienstdoende predikanten zetten de foto’s in op verschillende momenten tijdens de dienst en zo voegen de fotografen een nieuwe zichtbare dimensie toe aan de preek.
Hennie: “De veertigdagentijd is een mooi afgebakende tijd om wekelijks bijeen te komen, maar het is iets wat natuurlijk ook tijdens andere prekenseries gedaan kan worden.”

Wandelpilot

Een ander project wat de gemeente oppakt is het idee om gemeenteleden te verbinden door te wandelen. Hennie: “We begonnen met de introductie van wandelmaatjes, maar dit werkte niet echt. Juist als het gaat om wandelen wil men veel vrijheid. De agenda moet leeg zijn en mensen wandelen graag als het zonnetje schijnt.
Hennie zet met twee gemeenteleden van verschillende leeftijden een wandelroute in Vianen uit van 5 km en 8 km waarbij gemeenteleden iets kunnen beleven. Mensen starten op zaterdagmiddag bij de kerk tussen 13:00-15:00 uur, krijgen de route en een koffie to go. Jongeren verzorgen activiteiten en/of muziek en men passeert bijvoorbeeld opgravingen. Ter plekke is een gemeentelid beschikbaar die daarover wetenswaardigheden vertelt. Er staat een speelkasteel op een locatie waar vroeger een echt kasteel stond en we bieden daar een soep to go. Hennie: “Wat we vooral willen bereiken is dat jong en oud elkaar spontaan kan treffen bij de kerk en met elkaar gaat oplopen, vanzelf binnen de RIVM-richtlijnen. Zo verbinden we generaties en proberen we op een veilige en laagdrempelige manier gemeenteleden te activeren.’

Tips:

* Denk in mogelijkheden ook nu.
* Maak jongeren mede-eigenaar.
* Verbind jong en oud met eenzelfde interesse
* Zet laagdrempelig in, iedereen mag meedoen
* Start een pilot, dan mag iets ook mislukken of anders lopen

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)