Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Hoe starten jullie het nieuwe jeugdwerkseizoen?

Waar let je op wanneer het jeugdwerkseizoen weer start? Tijdens de laatste inspiratiesessie ‘Blik vooruit’ op 2 juni stond deze vraag centraal. In dit artikel lees je de highlights en handvatten uit deze sessie.

Ervaringen uit de praktijk

Michel Koekkoek, jeugdwerker in Woerden, schoof deze keer aan als gast. Hij heeft het jeugdwerk daar steviger neergezet. Tijdens de inspiratiesessie deelde hij zijn ervaring. Waarom het jeugdwerk helemaal opnieuw is doordacht, welke stappen daarin zijn gezet en welke waardevolle inzichten daaruit zijn gekomen. Benieuwd hoe hij dat heeft gedaan? Lees dan het artikel in het magazine Jong Protestant van juni 2021. In het gesprek dat volgde met deelnemers uit de sessie, werd er ingezoomd op de onderliggende principes. Deze principes worden hieronder kort toegelicht.

Principes

Visie jeugdwerk
Start het nieuwe seizoen met de vraag: waarom doen wij wat wij doen? Wat willen we bereiken? Wat is ons verlangen voor de jongeren? Deze vragen zijn ook goed om te bespreken als jeugdraad of jeugdwerk vrijwilligers. 

Relatie en inhoud
Hoe is jullie jeugdwerk georganiseerd? Richten jullie je voornamelijk op de inhoud van de bijeenkomsten of meer op de relatie met de jongeren? Beide zijn belangrijk. Als het om de inhoud gaat, helpt het om een jaarplan te maken waarin de thema’s zijn uitgewerkt. Je kunt hiervoor mensen uit de gemeente vragen die het leuk vinden om dit uit te werken. Zo kun jij je als jeugdwerker richten op de relatie met jouw jongeren. Hoe goed ken je ze eigenlijk? Is er nog ruimte voor groei of verdieping? Zie hiervoor ook de artikelen over relatiegericht jeugdwerk.

Samenwerking
Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Waar kunnen jullie samenwerken? In Woerden wordt samengewerkt met andere gemeenten rondom het jeugdwerk. Dat is efficiënter. Je kunt taken spreiden en hoeft dingen maar een keer te bedenken. Samen kun je ook gemakkelijker events organiseren, zoals Sirkelslag of een filmavond. Tieners vinden het erg leuk om elkaar te ontmoeten.

Maar denk bij samenwerken ook aan de verschillende organisaties op het gebied van jeugdwerk. Zorg dat je op de hoogte bent van het aanbod op het gebied van materialen. Jong Protestant biedt verschillende programma’s en methodes aan. 

Vrijwilligers
Willen jullie het jeugdwerk anders aanpakken? Overweeg dan eens om te gaan werken vanuit talent. Sommige mensen houden van werken met jongeren, maar vinden inhoud en diepgang lastig. Of zijn goed in het schrijven van een inhoudelijk jaarplan, maar vinden het contact met jongeren lastig. Anderen organiseren graag en zorgen voor de juiste faciliteiten. Hoe kunnen jullie deze mensen aan elkaar koppelen? Zorg vervolgens voor een duidelijke taakomschrijving zodat iedereen weet wat er verwacht wordt.

Tip: overweeg eens om jongeren van 17 jaar en ouder in te zetten voor het werk met jongere tieners. Zo maak je hen verantwoordelijk en betrek je ze bij het werk in de gemeente.

Zelf aan de slag

Nu is het tijd om het bovenstaande zelf toe te gaan passen. Zoek  mede jeugdwerkers, een jeugdouderling of predikant, de vrijwilligers en wellicht zelfs wat oudere jongeren. Bespreek met elkaar de bovenstaande principes en gebruik daarvoor de onderstaande vragen: 

  • Wat vinden jullie het belangrijkste om op te pakken het aankomende seizoen? 
  • Welk van de genoemde principes weten jullie nu al goed in praktijk te brengen? 
  • Waar ligt voor jullie de grootste uitdaging? 
  • Hoe en waar kunnen jullie het snelste resultaat boeken of verbetering realiseren?
  • Welke concrete stappen gaan jullie nu zetten en wanneer? Schrijf op hoe dit eruit gaat zien en wie daarvoor nodig zijn. Wees concreet en maak afspraken.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)