Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Jongeren betrekken bij de preek: hoe doe je dat?

Vieren doe je samen! Daarom is een goed gesprek over liturgie belangrijk. Wat is de kern van en het verlangen achter onze zondagse praktijk in de eredienst? In de Hervormde Gemeente Sliedrecht denkt ds. Johan Sparreboom samen met jongeren na over manieren om jongeren bij de preek te betrekken.

Jongeren betrekken bij de preek

Hij denkt al langer na over het betrekken van jongeren bij de preek. Voor ds. Johan Sparreboom, een van de predikanten van de Hervormde Gemeente Sliedrecht, kwam het onderzoek van Nelleke Plomp op een goed moment. Deze specialist Vieren bij de Protestantse Kerk onderzocht hoe je verandering kunt brengen in het gegeven dat veel jongeren van 15-20 jaar aangeven dat de preek hen niet raakt. Sparreboom: “Nelleke bezocht bij ons verschillende jongerengroepen. Uit die groepen werd een kernteam samengesteld dat nadacht over wat de preek in de gemeente betekent en hoe jongeren daarbij meer betrokken kunnen worden.” Het resulteerde in een lijst met tips voor de predikant én voor de luisteraar in de dienst, en in een kerkdienst die met elkaar voorbereid werd. “Niet heel anders dan andere kerkdiensten, maar met tips van jongeren, zoals preken zonder toga, meer uit het hoofd preken, en als predikant dichter bij de gemeente gaan staan. En als best practice jongeren zelf betrekken in de preek. Zij kregen het woord.” Er kwamen positieve reacties maar ook kritische. “Sommige mensen vinden dat jongeren hiermee wel veel aandacht krijgen in de dienst, alsof anderen minder belangrijk zijn. Dat moeten we ook serieus nemen. Ik zou hierover het gesprek met jong én oud willen voeren, maar dat vind ik nog niet zo makkelijk.”

Rik de Waard, een van de jongeren uit het kernteam:

“Het was een leuk proces met het kernteam, leerzaam ook. Er is een enquête gehouden onder de jongeren waarin ze aan konden geven wat ze van bepaalde preken vonden. We hebben tips opgesteld voor de predikant die kunnen helpen om jongeren met de preek meer aan te spreken. Maar we hebben ook tips opgesteld voor de luisteraar. We bedachten bijvoorbeeld dat je als jongere niet kunt verwachten dat de predikant je, als je een korte nacht hebt gehad, kan boeien met zijn preek. Zelf probeer ik tegenwoordig om mezelf tijdens de preek vragen te stellen: wat betekent deze boodschap voor mij?; ben ik het hiermee eens? Dat helpt om beter te luisteren. Dat lukt natuurlijk niet altijd.

Ik begrijp het als oudere mensen kritisch zijn als het anders gaat dan ze gewend zijn. Ik vind dat we elkaar daarin de ruimte moeten geven. Het is goed als er verschillende soorten diensten zijn, nu eens voor jongeren, dan weer voor ouderen. Het mooiste zou zijn als je een dienst kunt maken die iedereen boeit, maar of dat kan? Ik zit in ieder geval graag in de kerk, ook als de preek minder boeit. Ik ervaar er een bepaalde rust die in het dagelijks leven zeldzaam is.”

Reflectie op de rol van de preek

"Op elke plaats waar ik mijn naam wil laten noemen, zal ik naar jullie toe komen en je ​zegenen. Met dit citaat uit Exodus 20:24 kun je het eerste uitgangspunt van de protestantse liturgie karakteriseren.

De eredienst is een dienst van God aan mensen, die de dienst van mensen aan God oproept, draagt en omvat. In de liturgie speelt zich een dubbele beweging af, van God naar de mens en omgekeerd. Het Woord van God gaat voorop, dan volgt het antwoord van de mens. Daarom speelt de verkondiging - als een stem van buiten - een belangrijke rol in de protestantse kerkdienst. Verschillende onderdelen van de liturgie kunnen verkondigend zijn, een gebed of een lied, maar de prediking is bij uitstek de vorm waarin de verkondiging gestalte krijgt."

Bron: Barnard, Tot Gods eer, hoofdstuk 2: Protestantse liturgie (verkrijgbaar via de webwinkel)

Foto: Unsplash

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)