Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Onderzoek: diaconale inzet groeit

De inzet van diaconieën groeit ondanks een krimpende kerk, blijkt uit onderzoek. Kerk in Actie biedt diakenen tips en voorbeelden voor 'diaconaat van de toekomst'.

“Iedereen kan zich inzetten. We bundelen onze krachten door samen te werken met gemeenteleden en andere wijkgemeenten.” Zo verklaart Alice Noord hoe de relatief kleine diaconie van de Fonteinkerk in Amersfoort veel weet te bereiken.

Deze diaconie heeft een soort ‘buitenschil’ in het leven geroepen, groepen buiten de officiële diaconie die diaconaal werk verrichten. Een groep coördineert bijvoorbeeld een maandelijkse maaltijd, gemeenteleden organiseren een dienstenmarkt en er is een Muziek en Ontmoetingsgroep. De groepen fungeren zelfstandig en hebben een diaken als contactpersoon. Door dit soort projecten groeit het diaconaal bewustzijn van de gemeente.

Relevant

Het verhaal van Alice Noord is een van de praktijkverhalen van diakenen uit de brochure Toekomstgericht diaconaat. Deze brochure met praktische tips en praktijkverhalen is geschreven naar aanleiding van recent onderzoek op initiatief van de Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie.

Uit dit onderzoek blijkt dat de plaatselijke diaconale inzet ondanks krimpende kerken nog steeds toeneemt. Het bewustzijn groeit dat diaconaat een belangrijke rol speelt om als kerk relevant te kunnen zijn in een seculiere samenleving.

De brochure biedt tips en praktijkervaringen van diakenen uit Zaandam, Alphen aan den Rijn, Borger, Zuidwolde en Amersfoort. Ook geven deskundigen commentaar op de onderzoeksresultaten.

In de brochure staat bovendien een duidelijk overzicht hoe Kerk in Actie diakenen kan helpen. Dat kan bijvoorbeeld door inhoudelijk advies te geven over vragen als: hoe zet je een noodfonds op? Of: hoe kun je mantelzorgers goed ondersteunen? Ook kan Kerk in Actie ondersteunen bij het diaconaal vermogensbeleid.

Tips

  • Maak de kerkenraad bewust van het belang van het diaconale werk voor de toekomst van de kerk. Houd de kerkenraad en de gemeente goed op de hoogte van de hulp die de diaconie geeft. Schrijf regelmatig in het kerkblad of op de website en vertel erover tijdens de kerkdienst. Verzamel foto’s van diaconale activiteiten.
  • Maak keuzes: op welke thema’s richt de diaconie zich vooral? Schrijf ze op in een meerjarenplan met heldere doelen.
  • Vergader niet meer dan nodig. Snel beslissen? Communiceer via mail of een WhatsApp-groep.
  • Zorg voor een goed samenspel tussen diaconaat en pastoraat. Achter een praktische hulpvragen kan ook een vraag om geestelijke bijstand schuilgaan.
  • Laat je zien: licht de pers regelmatig in over diaconale initiatieven en resultaten. Laat ook de buurt kennismaken met de gemeente, bijvoorbeeld door mee te doen met een activiteit om de wijk schoon en groen te houden.
  • Wees helder over wie je bent als diaconie. Kies bijvoorbeeld een helder motto als ‘vindplaats van geloof, hoop en liefde’, of een beeldmerk als ‘de Barmhartige Samaritaan’.

Het onderzoek van de Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie en de brochure Toekomstgericht diaconaat zijn gepresenteerd tijdens de generale synode van april.De brochure staat vol met tips, inspiratie en praktijkvoorbeelden voor het diaconaat 'van de toekomst'. De brochure is te downloaden via www.kerkinactie.nl/diaconaalonderzoek

Fotobijschrift: Elke maand komen zo’n tachtig ouderen naar het Sociaal Café van de Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum. De m

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)