Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Ds. Diederik van Loo: “Praat over seksueel misbruik voordat het zich voordoet”

Praat in de gemeente over seksueel misbruik voordat het zich voordoet, want dan is het crisismanagement. Diederiek van Loo schreef materiaal voor een training. “Mijn doel is dat er wordt nagedacht over macht en grenzen.”

Haar werk als stadsdominee in Amersfoort brengt haar met veel verschillende mensen in contact, binnen en buiten de kerken. Ze volgde de basisopleiding van SMPR, meldpunt seksueel misbruik in de kerk, “om beter te weten wat ik moet zeggen of zwijgen als ik iemand tegenkom die het heeft meegemaakt. We hebben de #MeToo-affaire gehad, de turnsters, de modellenbureaus, de culturele sector. Het gebeurt overal, ook in de Protestantse Kerk. En de gevolgen zijn nog heftiger dan ik had gedacht. Seksueel misbruik draait de essentie van alles wat je heilig is de nek om: vriendschap, relaties, de gemeente, geloof, hoop en liefde.” 

Bewustwording

Het schrijven van materiaal voor een training in de gemeente was Van Loo’s eindopdracht van de opleiding bij SMPR. “Ik wil graag wat doen aan bewustwording. Het meest schokkend nog in de opleiding vond ik dat slachtoffers aangaven dat ze minstens zo zeer te lijden hadden door akelige reacties in de gemeente als van het misbruik zelf. Misbruik is geen zaak tussen dader en slachtoffer alleen. De hele gemeente is erbij betrokken en lijdt eronder.”

Ze schreef het materiaal voor beroepskrachten en vrijwilligers in de kerk, zoals een werkgemeenschap van predikanten of een groep diakenen. “Mijn hoop is dat als de beroepskrachten en de vrijwilligers in de kerk weten wat seksueel misbruik in pastorale relaties is en hoezeer het mensen raakt, zij alerter kunnen zijn op signalen van misbruik, en op het algemene klimaat in de gemeente. En ook dat ze weten wat te doen als het op hun pad komt.” 

Grenzen

Middels het materiaal kan in één dagdeel de basale kennis over seksueel misbruik in de kerk worden gedeeld. Het gaat over macht en over grenzen, en over de mechanismen van grensoverschrijdend gedrag in het pastoraat.

In de kerk wordt meestal niet gedacht in termen van ‘macht’, denkt Van Loo. “De meeste predikanten willen ook helemaal niet machtig zijn, maar hebben niet in de gaten wat ze aan overwicht met zich meenemen. Bij seksueel misbruik gaat het niet om flirten of overspel.” 

Als predikant zit je continu op een grens, realiseert Van Loo zich. “En daar moet je je steeds bewust van zijn. Predikanten hebben er hun beroep van gemaakt om nabij te zijn. Iedereen snapt dat een huisarts zijn patiënten niet op een andere dan medische manier moet benaderen. De medische setting is helderder dan de pastorale. Een predikant is ook een beetje een vriend, en mensen vertrouwen je. Psychologen en psychiaters kennen dat ook. De grens is heel precair en daarom moet hij zo goed in de gaten worden gehouden.”

‘Wie oren heeft …’

Van Loo gaf het materiaal voor de gemeente de titel ‘Wie oren heeft om te horen, die hore!’ mee. Het geeft een eerste verkenning van seksueel misbruik. Wat wordt er precies mee bedoeld? Het materiaal is niet alleen gericht op kennisoverdracht, maar ook op het delen van de eerste emoties die opkomen; het onderwerp gaat niemand niet in de koude kleren zitten. In principe kan iemand uit de eigen omgeving de training geven met behulp van dit materiaal. De dia's van de powerpoint kunnen getoond worden, de begeleidende aantekeningen bij elke dia zijn voor de leider ter informatie. 

Ga voor het materiaal naar stadsdominee.nl.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)