Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Protestantse Gemeente Rhenen is groen

“Kijk, een egeltje in de tuin!” roept Roelof de Jong, terwijl hij de tuingroep wijst op het jonge dier dat net onder een struik vandaan schuifelt. “Daar doen we het nu voor.” De werkgroep Groene Kerk van de Protestantse Gemeente Rhenen is pas sinds 2019 actief, maar er is al veel bereikt. De takkenril is maar één voorbeeld: nu al biedt deze voedsel en beschutting aan vogels, muizen én deze egel.

Het bordje op de muur van de Ontmoetingskerk in Rhenen is veelzeggend: Wij zijn een GROENE KERK. De Heuvelrugtuin bij het kerkgebouw is een voorbeeldtuin (zie kader). Met gepaste trots laten de leden van de tuingroep zien hoe ze in de helling naast de takkenhaag een terrasstructuur (graften) hebben aangebracht. 

Over de beplanting van de graften is nagedacht; de planten zijn gekozen in de liturgische kleuren van het kerkelijk jaar, vertelt Kees Jochemsen, de PR-man van de werkgroep. De terrassen zorgen ervoor dat de regen niet wegstroomt. Er komen in de tuin acht manieren om het hemelwater op te vangen. De werkgroep is hierbij geholpen door een ‘hemelwaterafkoppelcoach’ van de burgerlijke gemeente. De gemeente Rhenen ondersteunt het project onder meer met een voorlichtingsbord over de acht mogelijkheden van waterafkoppeling. Ook het Waterschap is betrokken.

Heuvelrugtuin

Een Heuvelrugtuin bestaat voor minstens 60 procent uit groen, biedt beschutting aan vogels en insecten, er wordt gifvrij getuinierd, en je vindt er planten die passen in de omgeving. Voorbeeldtuinen zijn toegankelijk voor publiek en bedoeld ter inspiratie. Kijk hier voor meer informatie.

Bewustwording

Het begon allemaal met een paar gemeenteleden die hun hond uitlieten en gesprekjes met elkaar aanknoopten over duurzamer leven. Vijf ervan staken de koppen bij elkaar en vormden een stuurgroep.  

De Jong: “We hielden eerst gesprekken met de groepen ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters over het plan een GROENE KERK te worden. Toen dat in goede aarde viel, hebben we alle gremia gevraagd een intentieverklaring te ondertekenen. De Protestantse Gemeente Rhenen heeft drie wijkkerken met eigen accenten. We wilden dat het breed zou worden ondersteund.”

Voorjaar 2019 werd een grote startavond georganiseerd. Zo’n twintig geïnteresseerden vormden de drie werkgroepen Groen & Diversiteit; Consumptie & Eerlijke handel en de werkgroep Energie. Jochemsen: “We vervolgden met het belangrijkste: de gemeenteleden meenemen in een bewustwordingsproces, en mensen die niet zoveel hebben met het milieu gedachtes en praktische tips aanreiken. Ik vind het belangrijk dat we elkaar niet veroordelen in onze opvattingen over wat duurzaam leven is, want deze materie is heel complex. We denken misschien dat we er zijn met biologische landbouw en vegetarisch eten, maar de grootste veroorzaker van CO2-uitstoot is de productie van onze spullen. Als we minder aanschaffen en zuiniger zijn, doen we veel meer voor het milieu. Met elke keer een stukje hierover in ons kerkblad en tips op de website hopen we de bewustwording te versterken.”

Bamboe bekers

Om die bewustwording te laten groeien, werden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals lezingen over groen geloven en de workshop ‘God in de supermarkt’, over verantwoord boodschappen doen. Ook in de (dank)diensten kreeg duurzaamheid een sterker accent. Maar er is meer gebeurd. Er liggen zeventig zonnepanelen op het dak. “Dat hebben we in de krant laten zetten”, vertelt Roelof de Jong, kartrekker van de werkgroep Energie. Rond de kerk zijn de buitenlampen vervangen door ledlampen, in het kerkgebouw gebeurt dat binnenkort. Er is folie achter de radiatoren geplaatst. Er wordt eerlijke koffie geschonken, uit bamboe bekers, en er komt een ‘groene’ koffiemachine. De Jong: “Je merkt dat inmiddels wordt meegedacht door gemeenteleden: ‘Dit doen we wel/niet meer, want we zijn nu GROENE KERK.’ Ook thuis wordt erover gepraat.” 

En dan is er natuurlijk de tuin, met insectenvriendelijke en inheemse planten, verrijkt met biologische compost en bevloeid door hemelwater van het kerkdak. GROENE KERK: het lééft. Maar toen de andere twee wijkkerken wilden starten, sloeg corona toe. Daar moeten de (bewustwordings)activiteiten weer op gang komen.

Buurtkinderen

Er wandelen buurtkinderen voorbij, die kijken hoe het egeltje in de tuin rondscharrelt. Daarover ontstaat een gesprek. De Jong: “Er komen vaker mensen uit de buurt langs voor een praatje, en dat is precies de bedoeling: verbinding, binnen de kerk maar ook daarbuiten. We krijgen geregeld complimenten, en er helpen ook wijkbewoners met het tuinonderhoud. We vinden het contact met de wijk belangrijk en laten graag zien aan wijk en stad hoe we kerk willen zijn. Met bijvoorbeeld onze diaconale projecten, de Voedselbank in ons kerkgebouw en schuldhulp. Maar met de kerktuin hebben we nog meer uitstraling naar buiten.” 

Intussen is het egeltje de tuin uit gewandeld en loopt midden op de weg. Dan komt er een auto in volle vaart aanrijden. De leden van de tuingroep kijken ontzet toe hoe… Gelukkig! De bestuurder stopt precies op tijd! Dat ging maar net goed.

Fotografie: Sandra Haverman

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)