Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Beter financieel beheer met FRIS

Tijdig nadenken over wat je als kerk wilt en welk financieel plaatje daarbij past, kan pijn en problemen voorkomen. Inzicht hebben in de cijfers is de basis van een gezonde gemeente.  Met FRIS, waarmee colleges van kerkrentmeesters en diakenen hun begrotingen en jaarrekeningen al indienen, wordt vooruitkijken gemakkelijk gemaakt.

Een proactief financieel beleid wordt voor plaatselijke kerken steeds belangrijker, zegt Wim Oosterom, voorzitter van het Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB). “Door een afnemend ledental en een andere relatie van jonge mensen met de kerk, worden de inkomsten via de vrijwillige geldwerving steeds minder. Je ziet nu vaak dat colleges de kaasschaafmethode hanteren, wat een negatieve spiraal met zich meebrengt: het wordt alleen maar minder. Vooruitkijken haalt niet direct de problemen weg, maar geeft wel inzicht en helpt in de communicatie naar de gemeenteleden. Zo zijn er grote gemeenten waar de laatste jaren kerkgebouwen verkocht moesten worden. Als dat pas bekend wordt op het moment dat het bijna zover is, doet dan veel meer pijn dan wanneer het op termijn moeten sluiten van kerkgebouwen tijdig bekend wordt gemaakt en de gemeenteleden meegenomen worden in het proces. Door vooruit te kijken kun je ook reële opties vergelijken. Bij een goed alternatief plan hoeft een kerkgebouw soms toch niet gesloten te worden. Of misschien zijn gemeenteleden wel bereid extra giften te geven.”

Wim Oosterom, voorzitter GCBB

Keerpunt

Sinds vorig jaar dienen plaatselijke gemeenten hun jaarrekeningen en begrotingen in via FRIS, het Financieel Rapportage- en InformatieSysteem. Eerder waren deze rapportages vaak erg summier, meent Oosterom. “Als GCBB willen we het financieel inzicht op plaatselijk niveau verhogen. Niet alleen inzicht in de baten en lasten, ook in het vermogen. Dan kun je over beleid nadenken. En vervolgens kun je vooruitkijken, verschillende scenario’s maken in de meerjarenraming, en deze doordenken.” Gemeenten weten dan beter waar ze aan toe zijn, kunnen problemen en uitdagingen eerder onder ogen zien en daaraan werken. Oosterom: “En goed communiceren met de gemeenteleden. Ik heb de ervaring dat als helder gemaakt wordt hoe de zaken ervoor staan, soms nog een keerpunt mogelijk is.”

Visiedocument

Om het financieel beheer en het toezicht daarop binnen onze kerk zo uniform, efficiënt en inzichtelijk mogelijk te maken, geeft het GCBB richtlijnen. Deze zijn vastgelegd in het visiedocument ‘Financieel beheer van gemeenten en diaconieën in de Protestantse Kerk. U kunt deze downloaden op: protestantsekerk.nl/kerkbeheer

Meer weten over FRIS?

Ga naar protestantsekerk.nl/fris.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)