Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Waarom is de diaconie een aparte rechtspersoon?

“De diaconie is een aparte rechtspersoon om ervoor te zorgen dat de goederen/gelden van de diaconie strikt gescheiden blijven van de goederen/gelden van de gemeente”, antwoordt Margreet Parlevliet, kerkjurist bij de dienstenorganisatie. “Goederen van de diaconie zijn bestemd voor ‘de armen’ en mogen door de gemeente dus niet ten eigen bate worden gebruikt.” (Zie kerkorde art. XIII-1, ord. 11-1-2 en ord. 11-2-9.)

Een gemeente kan diaconale goederen of gelden dus niet zomaar besteden aan kerkrentmeesterlijke uitgaven. Alleen in bijzondere gevallen en met toestemming van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken () mogen diaconale goederen worden aangewend ten dienste van de gemeente. 

Schenking aan de diaconie

Andersom is het makkelijker, vertelt Parlevliet. “De gemeente kan namelijk een schenking doen aan de diaconie. De kerkorde zegt alleen dat deze schenking niet zonder meer kan terugvloeien van de diaconie naar de gemeente. De afweging om een schenking te doen, moet daarom zorgvuldig gebeuren. Dat is de taak van het college van kerkrentmeesters. Dat moet bepalen of het verantwoord is om de schenking te doen.”

Als de kerkenraad wil overgaan tot het doen van een schenking aan de diaconie, moet het college van kerkrentmeesters dit verwerken in de van de gemeente. Deze wordt vervolgens ter inzage gegeven aan de gemeente. (Zie ord. 11-6.) Als een gemeentelid tegen het doen van de schenking is, kan hij/zij tegen dit besluit bezwaar aantekenen. Daarover gaat ord. 12-3.

Meer over de kerkorde

Kijk op protestantsekerk.nl/kerkorde voor de meest recente versie van de kerkorde en voor veelgestelde vragen mét antwoorden.

Zie ook de veelgestelde vragen:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)