Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Wanneer je missionair werk vorm wilt gaan geven, is luisteren essentieel

Hieronder worden drie luisterrichtingen genoemd: luisteren naar de context, naar God en naar de gemeente. Alle drie zijn ze belangrijk.

Luisteren naar de context helpt je om in contact te komen met je doelgroep, en activiteiten te organiseren die aansluiten bij hun vragen en behoeften. Luisteren naar God, helpt je om op het spoor te komen wat God jullie als gemeente te zeggen heeft. En luisteren naar de gemeente is belangrijk om te ontdekken waar de kracht van de gemeente zit en hoe die benut kan worden. 

Luisteren naar de context

Missionair zijn is erg afhankelijk van de context: wat is de geografische of sociale context  waarin je je bevindt? Wie zijn de mensen die je daar tegenkomt? Wat zijn hun vragen en behoeften? Dat begint met luisteren en in gesprek gaan. Wanneer je contact hebt gemaakt met je context en op het spoor bent gekomen wat er leeft, kun je beter besluiten op wie je je wilt gaan richten en wat je voor deze mensen wilt betekenen. In een achterstandswijk wil je misschien iets betekenen op het gebied van concrete hulp. Terwijl in een vinexwijk misschien het scheidingspercentage erg hoog ligt en je besluit om een marriage-course aan te bieden.

Luisteren naar de context betekent ook dat je onderzoekt welke kerken of maatschappelijke organisaties nog meer actief zijn in jouw omgeving. Mogelijk biedt dit kansen op samenwerking en het voorkomt dat je dingen dubbel gaat doen.

Luisteren naar God

Naast het luisteren naar de context speelt ook het luisteren naar God een rol. Wat heeft Hij de gemeente te zeggen? Ervaart de gemeente een bepaalde roeping van Godswege, en wat is dat dan? Dat heeft te maken met afstemmen op Zijn Geest. Kun je jezelf open stellen voor de Geest van God, en kun je ontdekken waar de Geest al waait in je omgeving? Misschien kun je daar dan bij aansluiten. Dat afstemmen op de stem en de Geest van God vindt niet iedereen even makkelijk. Het vraagt om een vorm die bij de gemeente past. Het kan bijvoorbeeld een vorm van Bijbelstudie zijn, of van gebed. Maar het afstemmen op de stem van God is essentieel. We zijn tenslotte Zijn gemeente.

Luisteren naar de eigenheid van de gemeente

Besluiten over wat je op missionair gebied gaat doen is ook afhankelijk van het luisteren naar de gemeente. Iedere gemeente heeft haar eigen identiteit, eigenheid en haar eigen kracht. Die identiteit is medebepalend voor de (on)mogelijkheden en de aanpak van het missionaire werk vanuit de gemeente. Je kunt als gemeente bijvoorbeeld al heel diaconaal betrokken zijn bij mensen in een bepaalde wijk of in een AZC. Mogelijk is dat dan uit te bouwen. Of bij de gemeente zijn veel creatieve mensen betrokken, dan kun je vanuit de kerk iets opzetten rondom kunst. 

Aan de slag gaan met deze drie luisterrichtingen helpen je verder bij het vormen van een missie en visie rondom missionair-werk en het ontwikkelen van concrete activiteiten.

Foto: Unsplash

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)