Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Wat moeten we als jeugdwerk met het coronavirus?

Speciaal voor de professionals en vrijwilligers actief in het jeugdwerk biedt Jong Protestant een handreiking aan hoe om te gaan met deze bijzondere situatie richting kinderen, jongeren en hun ouders.

Het coronavirus houdt in Nederland de gemoederen aardig bezig. Overal worden maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk geeft op haar website richtlijnen voor de plaatselijke kerken hoe te handelen in deze bijzondere situatie. Advies is om ook voor het jeugdwerk deze richtlijnen te raadplegen en te volgen. 

Neem de vragen serieus

De jeugd en hun ouders zullen verschillend op deze bijzondere situatie reageren. De vragen die ze hebben en stellen kunnen dan ook heel divers van aard zijn. Zaak is om als jeugdwerkleiding al deze vragen serieus te nemen, goed te luisteren en door te vragen. Zodoende kan ook de vraag achter de vraag ontdekt worden.  

Antwoorden en reacties geven

Wees je ervan bewust dat de jeugd en hun ouders verschillend kunnen denken over de achtergronden en gebeurtenissen rondom het coronavirus. Deze zienswijze zal doorklinken in de vragen die ze stellen en de meningen die ze ventileren. Probeer als professional of vrijwilliger in eerste instantie goed te luisteren naar wat er wordt gezegd, stel eventueel verduidelijkingsvragen en check door het gesprek samen te vatten of je de vraag/mening goed hebt begrepen. Wees terughoudend en zorgvuldig in het geven van je eigen zienswijze, probeer liever om samen tot (nieuwe) inzichten te komen.

Corona en Bijbel

De ontwikkelingen rondom het coronavirus roept natuurlijk ook bij de jeugd veel levens- en geloofsvragen op. De ene zal proberen troost en houvast te zoeken in de Bijbel en gebed. De ander zal juist kritische vragen stellen over God en de Bijbel. Beide reacties zijn denkbaar, sluit aan bij wat de jeugd rondom dit gebeuren inbrengen en ventileren. Probeer vooral troost en hoop voor de toekomst te bieden, maak hiervoor gebruik van de inhoudelijke werkvormen die Jong Protestant aanbiedt.

Contact met jouw groep

De vraag is of het de komende tijd onder deze omstandigheden nog wenselijk is om als groep fysiek bij elkaar te komen. Verstandig is om dit vooraf met alle betrokkenen (jeugd/ouders, kerkenraad, teamleden) goed af te stemmen. Bedenk dat ook andere vormen van contact mogelijk zijn, te denken valt aan: Whatsapp, Facebook, Skype, of een live-videoverbinding die je kan opzetten via diverse andere kanalen. En ‘ouderwets’ bellen met de jeugd is natuurlijk ook mogelijk.

Contact met ouders

Stel ouders altijd op de hoogte van de besluiten die genomen worden en de impact daarvan op jullie jeugdgroep. Doe dit zo spoedig mogelijk en waar mogelijk na overleg met de jeugdouderling /kerkenraad en het team. Ook de manier van communiceren is hierbij belangrijk. Houd de boodschap neutraal en vermijd persoonlijke meningen. Houd je hierbij zoveel mogelijk aan de algemene richtlijnen en adviezen die verstrekt worden door de kerkenraad van je gemeente en de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Waar vragen komen, geef antwoord vanuit wat is en afgesproken. Ga niet speculeren en in op ‘wat als…’ vragen. Verwijs indien nodig door naar iemand van de kerkenraad, bijvoorbeeld de jeugdouderling, als het buiten jouw invloedssfeer of expertise ligt.

Contact met de kerkenraad

Afstemming met de kerkenraad over de lijn van de gemeente is noodzakelijk, zodat je als jeugdleiding niet los komt te opereren van de gemeente. Denk ook na, vanuit jullie kennis en ervaring met de jeugdgroep, over welke impact de besluiten hebben op jullie als team, de ouders en natuurlijk de jeugd zelf. In de afstemming met de kerkenraad, bespreek ook op welke manier jullie communiceren. En wie dat doet en wanneer. 

Contact met het jeugdteam onderling

Net als bij de andere betrokkenen is het ook noodzakelijk om als jeugdteam deze bijzondere situatie te bespreken. Het is goed om dit voorafgaand te doen aan het contact met de kerkenraad en zeker voorafgaand aan het contact met de jeugd en hun ouders zelf. Zo voorkom je dat er meerdere (wellicht) tegenstrijdige berichten naar buiten toe gecommuniceerd worden. Mocht er binnen het team nu geen consensus zijn over hoe om te gaan met deze situatie dan is het goed om daarbij contact te leggen met de kerkenraad om te horen hoe die tegen de situatie aankijkt.

Alternatief voor de periode zonder activiteiten

Het kan zijn dat er nu een periode aanbreekt waarin de activiteiten voor het jeugdwerk stil komen te liggen. Dan is het wel goed om op een of andere manier in contact te blijven met de jeugd van je activiteit. Dit kan vooral via social media, maar maak ook gebruik van andere middelen die hiervoor geschikt zijn. Vang zo ook de signalen op die de jeugd afgeeft in deze toch wel bijzondere tijd waarin angst en eenzaamheid een rol spelen.

Ook kun je deze periode misschien gebruiken om eens te reflecteren op huidige gang van zaken van je jeugdwerk. Je eens te verdiepen in nieuwe vormen van jeugdwerk als inspiratie voor het nieuwe seizoen. Hierbij kun je denken aan: Kliederkerk, Jong in Actie of #Durfte.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)