Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Wat zijn de jeugdtrends van 2021?

Elk jaar wordt er met verschillende organisaties besproken wat jongeren bezighoudt en hoe je er als jeugdwerker voor hen kan zijn.

Gevolgen coronacrisis

Dit jaar draait een groot gedeelte van de Jeugdtrends 2021 om (de gevolgen van) de coronacrisis. Wij zien dat jongeren door de crisis minder vaak en in minder grote groepen bij elkaar kunnen komen en dat zij daardoor fysieke contacten missen. Er gebeurt veel online, jongeren zijn dan ook meer online actief. Dat is aan de ene kant positief, er gebeuren mooie dingen online en het is een goede manier om contact te houden. Het heeft echter ook nadelen, want vaak blijft online contact oppervlakkig en brengt het statusdruk met zich mee (krijg ik wel likes op mijn foto?). Daarbij komt ook dat er meer zelfstandigheid van de jongeren gevraagd wordt. De jongeren krijgen online vragen gesteld, die eerder via de ouders zouden gaan. Jongeren missen daardoor wel eens begeleiding en ouders komen meer aan de zijlijn te staan.

Gevoelens

Gevoelens die spelen onder jongeren zijn onder andere eenzaamheid, want het sociale leven is door corona verstoord. Ook is er verdeeldheid, jongeren zoeken naar antwoorden en geloven verschillende bronnen. Er heerst teleurstelling; jongeren ervaren dat het leven niet maakbaar is. En veel jongeren hebben een gevoel van machteloosheid. Dit gevoel speelt al langer, denk bijvoorbeeld aan de klimaatcrisis. De coronacrisis versterkt dit gevoel. En machteloosheid leidt weer tot een onveilig gevoel.

Doen

Het is duidelijk dat dit voor jongeren een moeilijk tijd is. Wat kun jij als jeugdleider voor hen doen? Maak verbinding: zie hen, luister naar hun verhaal en leef met elkaar mee. Zoek elkaar op, als dat kan. Als dat niet gaat kun je ook online contact leggen. Zoek daar ook ontspanning op, speel bijvoorbeeld een online quiz of een escaperoom met elkaar. Daarnaast kun je bijdragen de verdeeldheid tegen te gaan, door echt met jongeren in gesprek te gaan. Denk hierbij aan Diederik Gommers die in gesprek ging met Famke Louise (Jinek, uitzending 5 oktober 2020). Hij veroordeelde haar niet, maar luisterde naar haar verhaal en nodigde haar uit om zijn kant van het verhaal te horen. Zo ontstond er een echt gesprek. Ook jij kunt een voorbeeldfiguur zijn voor jongeren. Een ander belangrijke bijdrage die jij als jeugdleider kunt leveren, is het bieden van hoop. Blijf met de jongeren in contact en wijs hen op God. Hij laat ons niet alleen!

Materialen

Daarnaast bieden we materiaal om met de jongeren aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan verschillende werkvormen die speciaal zijn ontwikkeld om in corona-tijd met de jeugd, online, te kunnen doen. En er worden coronaproof alternatieven geboden voor bekende spellen en challenges, denk bijvoorbeeld aan Sirkelslag YOUNG. Hiervoor bieden wij een online variant aan. Lees in dit artikel meer over hoe je contact onderhoudt met je jeugd in tijden dat je elkaar niet veel ontmoet.

Verschillende projecten van Jong Protestant sluiten bovendien aan bij de wederkerigheid (het Gommers-effect) waarover in de Jeugdtrends wordt gesproken. Denk bijvoorbeeld aan #Durfte en Kerk als Thuisplek

Wil je meer lezen:

De Jeugdtrends 2021 is een productie van NGK Jeugdwerk steunpunt, en een samenwerking van Praktijkcentrum, Jong Protestant, CGJO, SG Alexanderpolder, HGJB, NGK Heemstede, Missie Nederland en de Unie van Baptisten.

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)