Doorgaan naar hoofdinhoud

Workshops op het landelijk missionair evenement Blik naar Buiten

In de verdiepende workshops kunt u met veel professionals uit de breedte van de Protestantse Kerk in gesprek gaan. Hieronder een overzicht.

Vrijmoedigheid: blik naar buiten of naar binnen?

In deze workshop proberen we dit leergesprek concreet vorm te geven. Pioniers, predikanten en gelovigen die midden in deze tijd staan en die daarin experimenteren worden uitgenodigd eens op tafel te leggen wat in de diepte onder tijdgenoten leeft. Probeer dat eens te benoemen, zodat we misschien ook een soort agenda kunnen vormen rond de vragen die ertoe doen? En misschien ook andersom: laten we eens onze kritische kaarten op tafel leggen. Een kritisch gesprek over de kerk, en over hoeveel trauma's er onder mensen leven. En tegelijkertijd een kritisch gesprek over hoe pioniersplekken het contact kunnen verliezen met wezenlijke dimensies uit het Evangelie en kerkzijn. Laten we dat gesprek eens zo voeren dat het voor iedereen iets oplevert. Ik ben benieuwd.

Dr. Kees van Ekris is programmaleider van Aeropagus, het centrum voor contextuele en missionaire verkondiging van IZB. www.izb.nl/areopagus 

De dorpskerk missionair?

Missionair kerk-zijn in een dorp? Hoe ziet dat eruit? Wat moet je wel doen en wat vooral niet? Welke taal spreek je? Centraal staat de verbinding tussen kerk en dorp - hoe kan die verbinding gelegd, versterkt en verdiept worden? Mark de Jager en Jacobine Gelderloos gaan in gesprek over veelvormig en veelzijdig kerk-zijn op de grens van stad en platteland. 

Mark de Jager is jonge theoloog des vaderlands en pionier bij Overstag Lewenborg en Jacobine Gelderloos is projectleider Dorpskerkenbeweging.
Meer weten? Kijk op protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging

Trends: van praatje naar toepassing

Trendwatchers zijn per definitie missionair: ze wijzen een organisatie of groep mensen op kansen die een bepaalde tijd biedt. Tim Vreugdenhil duidt in het ochtendprogramma drie trends die hij als enorme kansen voor kerken interpreteert. Deze workshop is dé manier om die grote trends toe te passen in jouw lokale plaatselijke en kerkelijke situatie. 

Tim Vreugdenhil is predikant-pionier van Citykerk Amsterdam en is daar vanuit de protestantse kerk ook aangesteld als stadspredikant. Tim was eerder 15 jaar gemeentepredikant en schreef in 2018 het boek ‘Stand-up Theology. Een quick-scan van de tijdgeest.

Pionieren: waarom zou je? 

Pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk zijn minstens zo veelkleurig als de Protestantse Kerk als geheel. Vanuit heel verschillende motivaties komen pioniers in actie. Heeft God ons pionieren wel nodig? Welke motieven drijven ons en hoe werkt dat uit in de praktijk? Heeft de christelijke traditie iets heel eigens te bieden op de veelkleurige markt van welzijn en geluk of moet u die vraag juist helemaal niet willen stellen? In deze workshop willen we theologisch achter de schermen van missionair werk kijken. 

Sake Stoppels is beleidsmedewerker bij de Protestantse Kerk in Nederland en lector aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Een goed begin: gemeente- en buurtscan

U wilt ‘iets missionairs’, ‘iets betekenen voor uw omgeving’ - maar wat? Om u de drempel over te helpen, helpt een gemeente- en buurtscan. Waar bent u als gemeente goed in, waar liggen uw kwaliteiten en wat is uw verlangen? En wat is het verlangen in uw buurt, wijk of dorp? Wat leeft daar, zijn er wel kansen? Tijdens deze workshop maakt u zo’n scan en een begin van een plan van aanpak. 

Door René van der Rijst, voorzitter van Op Goed Gerucht en predikant en initiator van Kerk- en buurtproject Verhalenhuis Haarlem (www.verhalenhuishaarlem.nl). 

Proef Kliederkerk

Ervaar waarom zoveel gemeenten en honderden gezinnen van buiten en binnen de kerk enthousiast zijn over Kliederkerk. Tijdens deze workshop ontdekt u samen op creatieve wijze een bijbelverhaal. Daarnaast is er ruimte voor vragen over het starten van een kliederkerk. Iris Goudkamp en Nelleke Plomp vertellen aan de hand van praktijkvoorbeelden over praktische en inhoudelijke zaken die bij Kliederkerk komen kijken. 

Iris Goudkamp is startbegeleider Kliederkerk. Nelleke Plomp is projectleider Kliederkerk. Meer weten? Kijk op www.kliederkerk.nl

Alpha, van cursus naar cultuur

De Alpha-cursus is een begrip in missionair Nederland. Maar er is meer! Er zit een groot verschil tussen het inzetten van Alpha als ‘lesmateriaal' en Alpha gebruiken als bouwsteen in je gemeenschap. In deze workshop verkennen we de impact van Alpha en hoe u het ‘DNA’ van Alpha in de kerkcultuur laat terugkomen. Een workshop door Jurek Woller met praktische verhalen, Alpha-ervaringen uit lokale protestantse gemeenten en over hoe de kerk er uit kan zien als het leiderschap Alpha als bouwsteen gaat gebruiken.

Jurek Woller is missionair pionier van de Noorderlicht-Oranjekerk in Rotterdam. Meer weten? Kijk op www.alphanederland.org en www.noorderlichtrotterdam.nl.

O praise ye the Lord

Hoe komt het dat de choral evensong zo populair is en steeds meer bezoekers trekt, zowel in Engeland als in het (post-)seculiere Nederland? Wat is een evensong, wie komen erop af en waarom? Wat is de al dan niet kerkelijke achtergrond van de bezoekers? 

In deze workshop gaat dr. Hanna Rijken, theoloog en musicus, in op deze vragen en geeft ze praktische tips. Zij is gepromoveerd op de choral evensong in Nederland en is nu als postdoc-onderzoeker verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op ervaringen in choral evensongs in Nederland en Engeland en wordt in samenwerking met Oxford University uitgevoerd. Ze zal de eerste uitkomsten presenteren en vertalen naar praktische tips voor pioniersplekken en gemeentes in Nederland. Tijdens de workshop zal er ook gezongen worden!

Meer weten? Kijk op www.evensongonderzoekhannarijken.nl

Verruim je blik - tips van online pioniersplek MijnKerk

Instagram, YouTube, Facebook. Online zijn veel mensen te vinden, die u niet snel binnen de kerkmuren ziet. Maar hoe bereikt u online mensen van buiten uw kerk? Hoe zet u verschillende middelen in? En waar let u op bij het schrijven van een blog of het maken van een filmpje? In deze workshop delen Anneloes van 't Hof en Jonna van den Berge-Bakker van online pioniersplek MijnKerk praktische tips om als kerk online aanwezig te zijn. 

Anneloes van 't Hof is content marketeer bij MijnKerk. Jonna van den Berge-Bakker is projectleider van MijnKerk en specialist missionaire presentie. Meer weten? Kijk op mijnkerk.nl

Verhalen uit de veelkleurige praktijk van interculturele kerken

We leven in een etnisch- en cultureel diverse maatschappij. Zou deze veelkleurigheid in de kerkbanken moeten worden weerspiegeld? Er bestaat in ieder geval geen blauwdruk voor het ontstaan van interculturele kerken. De praktijk is net zo divers als deze gemeenschappen zelf. In deze workshop maken we samen de balans op. 

Jolien Leeffers–van der Ploeg is predikant in Weert – Budel en Judit Blom-Visky is medewerker organisatie en ontwikkeling ICP Nederland (Intercultural Church Plants). Meer weten? Kijk op www.icpnetwork.nl en www.bethelkerk-weert.nl.\

Een inclusieve kerk kán

Wat gebeurt er als honderd nieuwe mensen zich morgen bij jouw kerk willen aansluiten? Babyboomers en millennials, migranten en PVV-stemmers, LHBTIQ-ers en hetero's? Is het onmogelijk om al deze mensen een eigen plek in de kerk te geven? Wij geloven van niet! Een inclusieve kerk kán. Op basis van onze ervaringen in de pioniersgemeente Assen Zoekt vertellen we over de waarden en praktijken die horen bij een inclusieve kerk. We geven concrete handvatten om zelf aan de slag te gaan.

Door Rudolf Setz en Marten van der Meulen. Rudolf  is voorganger bij Assen Zoekt en diaconaal consulent voor de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ook heeft hij onder andere Stichting Present opgericht. Marten van der Meulen is docent godsdienstsociologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen en wetenschappelijk beleidsmedewerker bij de Protestantse Kerk. Meer weten? Lees het boek Een kerk die kan. Zoek de bloei van je buurt. 

Algemeen

Het landelijke Missionair Evenement Blik naar Buiten wordt gehouden op vrijdag 13 maart 2020 in de Jacobikerk en de Social Impact Factory in Utrecht. Vanaf 10:30 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee. Om 11:00 start het programma. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen via info@protestantsekerk.nl. Een toegangskaart kost 19,50 euro per persoon. 

Direct aanmelden

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Protestantse Kerk