Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Het Hoge Woord in de Lage Landen - Tussen openbaring en wereldliteratuur. Een symposium over de Bijbel

9 mrt 2019 10:00, Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht

Pijl naar links Alle agenda-items

Welke betekenis geven we vandaag de dag aan de Bijbel? Lezen we de Bijbel als Woord van God of als woorden van mensen? En wat doet het met ons, als we erin lezen? Over deze vragen gaat het symposium 'Het Hoge Woord in de Lage Landen.'

Het symposium wordt georganiseerd door het Nederlands Bijbelgenootschap en de Protestantse Kerk in Nederland, naar aanleiding van het verschijnen van de essaybundel ‘De Bijbel in Nederland’ (uitgave NBG 2018).

Programma

09.30 uur inloop
10.00 uur opening door ds. René de Reuver
10.15 uur lezingen, met volop ruimte voor gesprek, door:

  • Désanne van Brederode, filosoof en schrijver
  • Klaas Spronk, hoogleraar Oude Testament aan de PThU
  • Maarten Wisse, hoogleraar dogmatiek aan de PThU. Hij schreef op verzoek van de Protestantse Kerk de gespreksnota ‘De Bijbel in het midden. Het geloofsgesprek te midden van verschillen’.

12.15 uur lunch
13.00 workshops in twee ronden
15.25 uur theatervoorstelling van Kees Posthumus: ‘De Bijbel in één uur’
16.30 uur informeel samenzijn

De deelnamekosten 15 euro per persoon.

Aanmelden

Workshops

1. Op verhaal komen. Een methode van contextueel bijbellezen.
Inge Landman, Kerk in Actie, projectmedewerker Bijbel
Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de methode zoals Kerk in Actie deze heeft uitgewerkt. Een inspirerende en toegankelijke manier om samen bijbel te lezen op een wijze die teksten nieuwe relevantie geeft voor levensthema’s van vandaag.
2. Een duik in de Bijbel
Ate Klomp, dienstenorganisatie Protestantse Kerk
Bijbelverhalen gaan mogelijk al heel lang met je mee. Maar ook als dat niet zo is kunnen deze verhalen (gaan) ‘raken’ aan je eigen levensverhaal.
Een manier om dat eens te verkennen is bibliodrama. Daarbij verdiep je je niet alleen met je denken, maar vooral ook met je beleven in een Bijbelgedeelte of Bijbelfiguur.
3. Bijbellezen met kinderen
Lucré van Putten, medewerker Bijbelgebruik bij het Nederlands Bijbelgenootschap
Bijbellezen met kinderen tussen de 0 en 12. Hoe doe je dat? In deze workshop gaan we kijken naar onze eigen ervaringen met bijbellezen. En we gaan aan de slag met verschillende soorten opdrachten om te kijken hoe je meer kunt doen met bijbelverhalen.
4. Bijbellezen en jongeren
Gert Schouten, JOP / Protestantse Kerk
Jongeren van nu kunnen maar moeilijk de rust vinden om in de Bijbel te lezen, omdat veel andere dingen hun tijd en aandacht opeisen. Ondanks de uitdagingen van de huidige tijd en cultuur zijn er ook 'good practices' te delen waar jongeren weer geënthousiasmeerd worden voor het zelf lezen van de Bijbel. De 'sleutels' van deze good practices delen we graag met je in deze workshop.
5. Aan de slag met de Bijbel in de gemeente, als Bijbel lezen niet meer gewoon of vanzelfsprekend is
Ina Veldhuizen, predikant Protestantse Gemeente Doetinchem
Ina Veldhuizen neemt u mee in een methode waarmee u bijbelgedeelten kunt laten resoneren in de gemeente. Het is een methode die veel ruimte geeft voor creativiteit, en waarbij mensen zelf de mate kiezen waarin ze betrokken willen zijn. De methode is ontstaan vanuit het verlangen dat de woorden uit de Bijbel weer ontdekt worden als bron van inspiratie.
6. De (herziene) Nieuwe Bijbelvertaling in het Nederlandse bijbellandschap
Jaap van Dorp, Nederlands Bijbelgenootschap, oudtestamenticus, revisor van de NBV
Momenteel wordt er gewerkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Deze workshop geeft door middel van voorbeelden inzicht in het doel en de aanpak van deze herziening. Ook kijken we welke rol de opmerkingen van lezers spelen in het revisieproces. Door de (herziene) NBV te vergelijken met andere vertalingen, BGT en GNB aan de ene kant en HSV en NBG51 aan de andere, wordt duidelijk welke positie deze vertaling inneemt in het Nederlandse bijbellandschap.
7. Bijbellezen in het leerhuis / lernen
Dodo van Uden en Henk Scholder (LeV)
Wanneer je de Bijbel met joodse ogen leest, in het voetspoor van de rabbijnen, krijg je meer zicht op de meerduidigheid van de bijbeltekst. Dat de les niet af komt, is niet erg, want het gaat om de activiteit, het lernen. Na een korte inleiding gaan we zelf aan de slag aan de hand van de methode voor leerhuizen van de Stichting LeV (Leren en Vernieuwen).
8. Bijbellezen volgens SOLVAT
Herman van Wijngaarden en Eline van Vreeswijk, projectleider en beleidsmedewerker bij de HGJB
De bijbellees-methode SOLVAT heeft oude papieren. Elementen ervan vind je ook bij Luther en Ignatius. In de eigentijdse SOLVAT-versie draait het om ‘leessleutels’: vragen waarmee je het bijbelgedeelte voor jezelf probeert te openen. Sleutelwoorden daarbij zijn: persoonlijk, actief, zelfstandig en samen. Over het hoe en waarom van deze methode gaat het in deze workshop. Waarbij we uiteraard ook met elkaar oefenen.
9. Op groene voet - met de Bijbel de schepping opnieuw ervaren
Wilma van Veen (regio-coördinator NBG)
Met de toolkit Op groene voet ga je in groepsverband aan de slag met de Bijbel, natuur en duurzaamheid. Uiteraard niet in een zaaltje, maar buiten in de natuur!

In Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht