Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in

April

12
apr
-
17
apr

Week van het Kerkblad

De Week van het Kerkblad, *online editie, van 12 t/m 17 april biedt online workshops, kerkbladendokters, tips en praktijkverhalen en de Verkiezing Kerkblad van het Jaar, voor kerkbladredacties.

Het afgelopen jaar is eens te meer gebleken hoe belangrijk het kerkblad is als tastbaar lijntje met de kerk. Want nu gemeenteleden elkaar nauwelijks rondom kerkdiensten kunnen ontmoeten, is het kerkblad des te meer een uiting van aandacht, hoop en verbinding. In de Week van het Kerkblad bieden we aan alle kerkbladredacteuren een gevarieerd online programma om inspiratie op te doen voor het maken van de bladen. Het thema is: Het kerkblad als teken van hoop. Het programma bestaat uit: * online workshops * tips & praktijkverhalen * een consult bij de kerkbladendokters * presentaties kerkbladenportal * verkiezing Kerkblad van het Jaar (doe mee!). Jury: Almatine Leene, Hendro Munsterman en Marcel Holl. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de online activiteiten in de Week van het Kerkblad. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

12
apr

Online kliederkerk proeverij

Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Aanmelden

12
apr
-
17
apr

Online weekretraite Elia

Online groepsweekretraite over Elia met 3x Zoombijeenkomst en dagelijkse filmpjes met overwegingen door Getijdengemeenschap De Binnenkamer, Doorn.

Elia: vertrouwen en onthechten van 12-17 april Elia is sinds de kruistochten een bron van spirituele inspiratie en vernieuwing. In deze retraite beschouwen we zes aspecten van zijn optreden en relatie met God. Het gaat over roeping, het vertrouwde loslaten, leven en vertrouwen, strijden tegen de tegenkrachten van je dagen en je zelfmedelijden overwinnen. We verbinden deze elementen van zijn verhaal aan elementen en episoden van ons eigen bestaan. Iedere dag begint met een Bijbellezing, een korte overweging en een opdracht om via geleide meditatie meer inzicht te verkrijgen in de figuur van Elia en je eigen spirituele gang door het bestaan. Iedere dag wordt afgesloten met een avondgebed via de live stream van de getijdengemeenschap De Binnenkamer. Begeleiding door Reintje Stomphorst, Bert de Velde Harsenhorst en Neely de Ronde.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

15
apr

Webinar GroeneKerken: God in de supermarkt: over bewust inkopen als kerk

GroeneKerken organiseert in 2021 webinars over duurzaamheid in de kerk. Met deze webinarreeks inspireert GroeneKerken (aankomende) groene kerken om duurzame stappen te zetten, door het delen van kennis en ervaringen.

1. Bewust inkopen - God in de supermarkt: over bewust inkopen als kerk

  • donderdag 15 april 2021, 20:00 - 21:30 uur
  • Met spreker Alfred Slomp, hij is bekend van 'God in de supermarkt' en zet mensen aan het denken over de mogelijkheden om bewust inkopen te doen.

U kunt het webinar via ZOOM volgen. Na opgave ontvangt u een link. De webinars starten om 19:45 uur en duren tot 21:30 uur.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het bijwonen van het webinar via groenekerken.nl/webinars.

16
apr

Online congres ‘Gehecht aan God en de ander, verbonden met jezelf’

Relationeel welbevinden in onderzoek en behandelpraktijk

Dit congres wordt georganiseerd door de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP), De Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH), De Christelijke Zorgverzekeraar en het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg). De hoofdsprekers zijn: Pehr Granqvist & prof. dr. Hanneke Schaap – Jonker. Het congres gaat over het in toenemende mate zien van gehechtheidsrelaties als fundamenteel voor psychopathologie, psychosociale problemen en welbevinden. Vanuit dit hechtingsperspectief, wordt in de godsdienstpsychologie ook de relatie tussen mens en God begrepen en onderzocht als een gehechtheidsrelatie.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

21
apr

Online kliederkerk proeverij

Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Aanmelden

23
apr

Macht? Dat komt bij ons in de kerk niet voor!

29
apr
-
31
dec

Online colleges voor predikanten en kerkelijk werkers

Een maandelijkse collegereeks aangeboden door het moderamen op basis van de kerkelijke en ethische thema’s die de afgelopen jaren door de synode zijn behandeld. De colleges zijn bedoeld voor synodeleden, predikanten en kerkelijk werkers.

Mei

18
mei

Online kliederkerk proeverij

Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Aanmelden

26
mei

Symposium: De rol van de mediator bij familieconflicten rond een levenseinde

Rond het sterfbed doen zich ingrijpende wijzigingen in de familiedynamiek voor. Welke rol spelen familieconflicten in de laatste levensfase en welke begeleiding kunnen mediators daarin spelen?

Ruzie rond het sterfbed-Mediation uit de schaduw van recht en in het licht van zingeving.

• 13.00 uur: Ontvangst
• 13.30 uur: Welkom door de dagvoorzitter Cor Schaap; inleiding op het thema door MfN-familiemediator en geestelijk verzorger Jeanine Geijtenbeek
• 13.40 uur: Begeleiding van conflicten bij de eindigheid (Belgische stichting ConnFinity)
• 14.20 uur: Praktijkverhaal van geestelijk verzorger/ziekenhuispredikant ds. Simone Visser (St. Antonius Ziekenhuis)
• 14.40 uur: Wie krijgt de zilvervloot van vader? Over nut en noodzaak van nalatenschapsmediation (mr. dr. Fred Schonewille, o.a. Stichting nalatenschapsmediation)
• 15.15 uur: Pauze
• 15.30 uur: Praktijkverhaal begrafenisondernemer Areen van der Plas (Barbara Uitvaartverzorging)
• 15.50 uur: Forum o.l.v. de dagvoorzitter
• 16.45 uur: Afsluiting Prijs: leden Platform Christenmediators gratis, niet-leden € 75,00

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

26
mei

Online kliederkerk proeverij

Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Aanmelden

Juni

04
jun

Generale synode 4 juni 2021

12
jun

Generale synode 12 juni 2021

Augustus

19
aug
-
21
aug

Bijspijkerdagen Theologie en Religiestudies

Inspirerende dagen voor theologen, werkers in de religieuze sector en belangstellenden in het Dominicanenklooster te Huissen

Binnen drie inspirerende dagen de belangrijkste recente ontwikkelingen in theologie en religiestudies opsnuiven, inleiders en spreeksters leren kennen en met collega's van gedachten wisselen. Geaccrediteerd door SKGV. PKN: Deelname is mogelijk in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de PE, studiebelasting: 18 uur. Ga voor meer achtergrondinformatie naar www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/permanente-educatie/introductie

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Oktober

07
okt
-
08
okt

Kerkenbeurs Nederland 2021

Kerkenbeurs is de facilitaire vakbeurs voor beheerders en bestuurders van kerken.

Al sinds 2009 is de Kerkenbeurs een drukbezochte plek waar beheerders en bestuurders van kerken -PKN en andere kerken- elkaar ontmoeten, maar ook gespecialiseerde leveranciers voor kerken. Op de beurs kunt u in gesprek met ongeveer 100 bedrijven en organisaties. Ook zijn er ruim 40 workshops en presentaties over actuele en interessante onderwerpen.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in