Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in jouw kerk?
Dien een agenda-item in

Mei

31
mei

Ambtsdragersbijeenkomst op 31 mei in Wierden

Ontmoetingscentrum Wierden is Spoorstraat 7, 7641BJ Wierden

We nemen u graag mee in de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg.

Een van die ontwikkelingen is de inzet van ervaringsdeskundigheid in de begeleiding en behandeling van cliënten. Op deze ambtsdragersbijeenkomst vertelt Trea Elgersma u meer over haar werk als ervaringsdeskundige bij Eleos. En zij neemt u mee hoe het is om deel te nemen aan een herstelgroep. We hopen u hiermee een inspirerende avond te bieden die u helpt om mensen in uw kerkelijke gemeente te wijzen op Eleos.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Juni

07
jun

Publiekslezing: Life worth living, door Miroslav Volf

Westerkerk, Prinsengracht 279, Amsterdam

On not forgetting what matters most

Vandaag lijken velen van ons op een kunstschilder die zo geobsedeerd is door zijn voorwerpen - kwasten, verf, ezels, het licht in de studio - dat hij aan het schilderen amper meer toekomt. Wij zijn heel druk met de middelen om te leven - geld, invloed, vaardigheden, reputatie, uiterlijk, etc. - maar we vergeten wat er werkelijk toe doet. 

Dit is het vertrekpunt van Miroslav Volf om met ons na te denken over wat onze roeping als met echt is. En vooral wil hij ons uitdagen om zo te gaan leven. 

Miroslav Volf is hoogleraar aan Yale Divinity School. Hij was adviseur van het Witte Huis, deed een collegereeks met Tony Blair, behoort tot de invloedrijkste theologen van deze tijd en is een goede communicator.

Na zijn lecture is er ruim gelegenheid om hem vragen te stellen. 

Tickets via: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-miroslav-volf-life-worth-living-on-not-forgetting-what-matters-the-most-323037954217

11
jun

Jubileumfeest Getijdengemeenschap De Binnenkamer/Klooster in de Cloud

Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX Doorn

5-jarig jubileum De Binnenkamer

Met dankbaarheid en enige trots kondigen we ons eerste lustrum van ‘de Getijdengemeenschap de Binnenkamer’ aan! Deze heugelijke gebeurtenis willen we doen met een samenkomst op Nieuw Hydepark in Doorn op zaterdag 11 juni van 09.30 tot 15.30 uur. We nodigen jullie van harte uit voor deze dag. We starten de dag met het ochtendgebed om 09. 30 uur in de kapel. In de ochtend blikken we graag terug op 5 jaar Getijdengemeenschap De Binnenkamer en wat het ons gebracht heeft. Maar we kijken vooral graag samen naar de toekomst! Dat doen we in groepsgesprekken rondom twee vragen: Hoe kunnen we ons verder ontwikkelen als community? Hoe kunnen we de gemeenschap verder vormen rondom Bid en Bemin?

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

13
jun

Kerk app Donkey Mobile: demonstratie avond

Via Zoom

Geef u op voor onze inzichtgevende online demonstratie en leer wat de kansen zijn op mobiel voor kerken.

Geef u op voor onze uitdagende online demonstratie. Waarin we uitgebreid ingaan op mobiel, ons ontwikkelproces, wat onze oplossing voor uw kerk kan betekenen en hoe snel we een app voor uw kerk live kunnen hebben. Onze oprichter zal persoonlijk al uw vragen beantwoorden en onze designer licht de keuzes die we gemaakt hebben toe. Zou dit iets kunnen zijn voor uw kerk?

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

18
jun

Boekpresentatie en studiedag 'Samen Jong'

Toonaangevend Amerikaans onderzoek krijgt Nederlands vervolg

Zaterdag 18 juni presenteren MissieNederland en KokBoekencentrum de nieuwe uitgave Samen Jong: Kernwaarden voor een kerk met alle generaties. Het betreft een Nederlandse doorvertaling van het toonaangevende Amerikaanse onderzoek Growing Young. Jonge theoloog des Vaderlands Tabitha van Krimpen neemt in de Hermitage Amsterdam het eerste exemplaar in handen. De boekpresentatie gaat vooraf aan een studiedag, die met het Evangelisch College en de Protestantse Kerk Amsterdam wordt georganiseerd.
Martine Versteeg, relatiemanager Kerk & Jeugd bij MissieNederland, ook eindredacteur van het boek: “In de afgelopen jaren hebben we gezien dat de principes van Growing Young al diverse Nederlandse kerken hebben geïnspireerd om actief aan de slag te gaan met het stimuleren van een cultuur die aantrekkelijk is voor jonge mensen, maar eigenlijk zelfs voor álle generaties. We signaleerden steeds meer vraag naar een Nederlandse doorvertaling en we zijn dan ook erg blij dat die er nu eindelijk is.”

Boekpresentatie
Het boek Samen Jong is geschreven door Jan Wolsheimer (directeur van MissieNederland), Sabine van der Heijden (docent aan de Christelijke Hogeschool Ede), Vincenza La Porta (directeur Kerkelijk bureau van de Protestantse Kerk Amsterdam) en Martine Versteeg (relatiemanager Kerk & Jeugd). Het boek deelt de verhalen van Nederlandse kerken en biedt zowel een theologische als praktische verdieping van de zes kernwaarden: (1) Prioriteit geven aan jonge generaties, (2) Jezus’ boodschap serieus nemen, (3) Hart voor jongeren hebben, (4) Verantwoordelijkheid geven, (5) Een warme gemeenschap vormen en (6) Beste buren zijn.

Als gast van de Protestantse Kerk Amsterdam vindt de boekpresentatie plaats in de Hermitage om 10.00 uur. Drie jonge mensen nemen de presentatie in handen. Naast bijdragen van de auteurs, zullen ook Kara Powell en Jake Mulder, de onderzoekers van Growing Young, een bijdrage leveren.

Studiedag
De boekpresentatie wordt gevolgd door een studiedag van netwerkorganisatie MissieNederland, het Evangelisch College en de Protestantse Kerk Amsterdam. Versteeg: “Rondom Samen Jong vormt zich een netwerk dat lokale visiedragers ondersteunt in hun missie om de kernwaarden te versterken in hun geloofsgemeenschap. Zij bieden vanaf 18 juni allerlei tools en trainingen aan die lokale kerken verder kunnen helpen.” Tijdens de studiedag zullen diverse van deze organisaties, zoals Youth for Christ, Youth With A Mission, Kerkpunt, Xpeditie 3.6.0., Navigators en de Christelijke Hogeschool Ede een workshop geven over één van de zes kernwaarden. Het volledige programma is te vinden op de website www.samenjong.nu. Daar kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden.

September

19
sep

Landelijke ontmoetingsdag Kerk & Israël

Adventkerk, Amersfoort

Met als thema ‘Bevrijde Tijd: over Sjabbat, zondag en beleving van tijd’

Op maandag 19 september wordt de Landelijke ontmoetingsdag Kerk & Israël gehouden in de Adventkerk in Amersfoort. De dag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Israël en de ontmoeting met het jodendom.

Sprekers zijn rabbijn David Gaillard (over ‘Sjabbat als gang door de tijd’) en mw. Gilah Evers (over ‘Sjabbat vieren thuis en in de synagoge’). In de middag zijn er twee workshoprondes met keuze uit drie workshops, over ‘Rust als bevrijde tijd’, ‘Jezus en de Sabbat’ en ‘Van Sabbat naar zondag’. 

 

28
sep

Cursus Geestelijke zorg en trauma

Amsterdam

Geestelijk verzorgers, pastores en predikanten hebben in hun werk regelmatig te maken met mensen die een traumatische ervaring hebben opgedaan. Wat kun je voor hen betekenen?

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten: • bijeenkomst 1: psychotrauma: inleiding en theorie • bijeenkomst 2: trauma, levensloop en identiteit • bijeenkomst 3: trauma, cultuur en religie • bijeenkomst 4: ouderdom en posttraumatische spiritualiteit Hoofddocent: prof.dr. Ruard Ganzevoort (VU Amsterdam) Data: 28 september,19 oktober, 9 en 30 november 2022 Kosten: € 795 locatie: VU Amsterdam

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

29
sep
-
08
dec

Cursus 'Ongedacht perspectief'; 5 bezinningsdagen over verdiepend pastoraat.

Amersfoort

Deze dagen zijn voor predikanten, kerkelijk en pastoraal werkers en therapeuten die meer willen ontdekken over en ervaren van verdiepend pastoraat en geestelijke begeleiding.

In vijf (afzonderlijke) dagen krijg je als deelnemer onderwijs met inzichten vanuit theologie, pastoraat en begeleiding. Door creatieve, narratieve en integratieve werkvormen leer en ervaar je aan den lijve wat er innerlijk en in het leven kan spelen. Deelnemers worden toegerust om anderen te begeleiden bij een persoonlijk proces om meer verbinding krijgen met hun eigen innerlijk en met God. Tijdens de laatste twee dagen wordt je daarnaast geholpen na te denken over een passend pioniersproject binnen de eigen gemeente. Daarbij wordt de stof bijvoorbeeld verwerkt in eigen onderwijs binnen de eigen gemeente of in de pastorale begeleiding van een of meerdere gemeenteleden.

Data:

  • donderdag 29 september van 9:30 tot 17:00 uur 
  • donderdag 13 oktober van 9:30 tot 17:00 uur 
  • donderdag 3 november van 9:30 tot 17:00 uur 
  • donderdag 17 november van 9:30 tot 17:00 uur 
  • donderdag 8 december van 9:30 tot 17:00 uur

Aan de cursus kunnen 100 uur worden toegekend in het kader van de Permanente Educatie (PKN).

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Oktober

November

December

Een activiteit in jouw kerk?
Dien een agenda-item in