Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in jouw kerk?
Dien een agenda-item in

Juni

08
jun
-
15
jun

Facing decline- Finding hope

Urbán Andor Reformed Conference Center (RO)

8-daagse studiereis naar Roemenië voor predikanten en kerkelijk werkers (2 ECTS).

Hoe ga je in tijden van secularisatie en afnemend kerbezoek om met uiteenlopende verwachtingen? Kerkbezoek loopt terug, minder kerkleden zijn actief en de jongere generaties ontbreken grotendeels. Gemeenteleden verwachten van predikanten dat ze de kerk nieuw leven inblazen, dat ze experimenteren met nieuwe vormen van kerk-zijn en voeling houden met jongere generaties en nieuwe theologische inzichten. Voorgangers worstelen aan de ene kant met een sterk verlangen om mensen te dienen en trouw te zijn aan hun roeping, maar ervaren tegelijkertijd ook dat ze tot de kern van hun roeping komen, ballast wegdoen en nieuwe initiatieven ontplooien in een wereld waarin God al aan het werk is. Hoe ga je om met al deze ervaringen en verwachtingen? En op welke manier kun je jezelf en je gemeente voeden om de hoop niet te verliezen terwijl je met achteruitgang wordt geconfroteerd?

14
jun

Perspectieven op dementie

Zwolle

Een symposium over verschillende perspectieven op dementie, mede georganiseerd door de Werkgroep Pastoraat en Gezindheid (WPGZ) van de PKN.

Het symposium wordt georganiseerd samen met het Lectoraat Goed leven met dementie (Hogeschool Windesheim), de opleiding Theologie en Levensbeschouwing (Hogeschool Windesheim), De WPGZ (PKN) en het Centrum voor Levensvragen Overijssel. Het levensbeschouwelijke perspectief op dementie is relevant voor predikanten en kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers die in hun pastoraat te maken hebben met mensen met dementie.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

16
jun

Uitnodiging mini-symposium Rotterdam

Pelgrimvaderskerk, Aelbrechtskolk 20, 3024 RE Rotterdam

Het breed moderamen van de Classis Zuid-Holland-Zuid nodigt u van harte uit voor een mini-symposium over de dissertatie van ds. Gerrit van Meijeren op vrijdagmiddag 16 juni in de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam.

Vorig jaar op 16 juni promoveerde classispredikant ds. Gerrit van Meijeren aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen op een proefschrift over de cultuurtheologie van de praktisch theoloog F.O. (Ted) van Gennep (1926-1990) met de titel Slenteren in de stad van de mens (Skandalon, Middelburg).

In zijn studie staat het gesprek centraal dat Van Gennep als theoloog voerde met de cultuur. Gerrit van Meijeren richt zich daarbij op Van Genneps omgang met romans van onder andere Dostojewski, Camus, Mary Shelley en A.F. Th. van der Heijden. Ook het essay De terugkeer van de verloren Vader komt uitvoerig aan bod. Hoe draagt dit gesprek bij aan het goede leven?

Het breed moderamen van de Classis Zuid-Holland-Zuid nodigt u van harte uit voor een mini-symposium over de dissertatie op vrijdagmiddag 16 juni in de Pelgrimvaderskerk, Aelbrechtskolk 20, 3024 RE Rotterdam.

Gerrit van Meijeren zal spreken over:

Wij vallen alleen, maar worden samen gered
Van Gennep en de ontmoeting tussen kerk en cultuur en wat dat voor vandaag betekent.

Drie gasten zullen op zijn verhaal reageren:

  • Dr. Maarten den Dulk, emeritus-hoogleraar Praktische Theologie en opvolger van Van Gennep in Leiden en op Theologisch Seminarium Hydepark (Doorn)
  • Machteld Siegmann, schrijver van onder andere de bekroonde roman De kaalvreter en Wachter op de morgen (Ambo|Anthos, Amsterdam)
  • Rik Zwalua, pionier en theoloog bij Lux Community en Lux Academy. Plekken waar ruimte wordt gemaakt voor verdieping en ontmoeting.

Daarnaast is er ruim gelegenheid voor gesprek en discussie.

Het programma begint om 14.00 uur en eindigt om 16.45 uur met aansluitend een hapje en een drankje. Er staat een boekentafel met werk van Machteld Siegmann en het proefschrift van Gerrit van Meijeren.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Voorkennis van het thema is niet noodzakelijk. Wel graag aanmelden voor maandag 12 juni bij scriba Ria Damsteegt, r.damsteegt@protestantsekerk.nl

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

September

27
sep
-
06
dec

Cursus Geestelijke zorg en trauma

Amsterdam

Postacademische nascholingscursus voor geestelijk verzorgers

Geestelijk verzorgers, pastores en predikanten hebben in hun werk regelmatig te maken met mensen die een traumatische ervaring hebben opgedaan. Hoe treed je deze mensen tegemoet en wat kun je voor hen betekenen, juist vanuit je eigen deskundigheid? Op deze vraag geeft de cursus ‘Geestelijke zorg en trauma’ antwoord. Psychologische en theologische verdieping wordt verbonden met de concrete beroepspraktijk. Hoofddocent is professor Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Cursusdata: 27 september, 18 oktober, 8 november en 6 december 2023. Tijd: 15.30-21.00 uur Kosten: € 795

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Oktober

November

06
nov
-
07
nov

Perseverance with the Persecuted Church

Theologische Universiteit Utrecht, Bezoekerscentrum OpenDoors Ermelo

Lijden omwille van Christus. Weten wij als westerse christenen eigenlijk wel wat dat is? (PE-cursus)

In deze PE-cursus zoeken we samen met voorgangers uit de vervolgde kerk naar de betekenis van lijden en vervolging voor ons en onze gemeentes. We gaan in gesprek met voorgangers uit gebieden waar het evangelie onder druk staat. Hun verhalen en getuigenissen nemen we mee in het denken over vervolging en lijden in een (‘vrije’) Westerse context. We vragen ons af: 1. Of we verhalen uit de vervolgde kerk nodig hebben om onze kijk op het evangelie te veranderen. 2. Hoe in het Nieuwe Testament gesproken over lijden en vervolging 3. Welke stemmen uit het verleden ons helpen ons om de thematiek van het lijden en vervolging beter te begrijpen.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

December

Een activiteit in jouw kerk?
Dien een agenda-item in