Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in

November

22
nov
-
25
nov

Meditatieretraite Geestelijk verzorgers Bezielen en verstillen

Meditatieretraite voor geestelijk verzorgers, bedoeld om ‘de accu’ weer op te laden, je te bezinnen op wat jou bezielt en wat jouw drijfveren zijn in leven en werk.

Kennismaking met verschillende vormen van meditatie voor geestelijk verzorgers, pastoraal werkenden, ritueel-begeleiders en uitvaartondernemers (m/v) onder deskundige begeleiding van Martina Heinrichs en workshopbegeleiders. Volgens de nieuwe regeling betreffende Persoonlijke Educatie kunt u aan deze kennismakingsdagen deelnemen in het kader van het studieverlof onder eigen regie, met vermelding van de studiebelasting van 15 studie-uren. Achtergrondinformatie over de nieuwe regeling vindt u hier. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

25
nov
Workshop 'Naar buiten gericht. Kliederkerk door de ogen van een bezoeker'

Workshop 'Naar buiten gericht. Kliederkerk door de ogen van een bezoeker'

In de laatste twee weken van november kun je online workshops volgen! Op vier avonden staat een ander thema centraal. Samen gaan we praktisch aan de slag. Er is ruimte voor vragen en delen van ervaringen. Waar zou jij graag meer over willen weten? 

Workshop 'Naar buiten gericht. Kliederkekr door de ogen van een bezoeker' 

Op woensdag 25 november is de laatste workshop uit de serie van vier kliederkerk workshops. Het thema is 'Naar buiten gericht. Kliederkerk door de ogen van een bezoeker'. 

Hoe ben je als kliederkerk laagdrempelig voor iedereen? Daar gaat deze workshop over. We gaan zelf aan de slag met toegankelijk taal- en beeldgebruik door het maken van een ontdekactiviteit. 

Wanneer: woensdag 25 november 
Tijdstip: 20.00 uur tot 21.00 uur
Waar: online, via Zoom

Aanmelden

Aanmelden kan tot maandag 23 november met onderstaand aanmeldformulier. 

26
nov

Webinar Autisme, geloof en kerk

Een webinar georganiseerd door het Platform ‘Autisme in de kerk’ waarin Dit Koningskind, Helpende Handen, Eleos en Op weg met de ander participeren.

Tijdens dit webinar zal prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker, rector Kennisinstituut christelijke ggz en bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie Vrije Universiteit een lezing verzorgen. Prof. Schaap zal het thema toespitsen op de voorstelling die mensen zich maken van God. Het beeld dat christenen zich vormen, wordt bepaald door wat zij in de Bijbel over God lezen, in preken over Hem horen en hoe zij Hem in hun persoonlijk leven ervaren. Maar ook ervaringen met mensen en de manier waarop het brein werkt spelen erin mee. Wat betekent dit voor mensen met autisme en hun voorstelling van God? Zij hebben immers vaak moeite met verbeelding? Na de lezing vertellen twee ervaringsdeskundigen iets over de invloed die autisme heeft op de manier waarop zij het geloof in het dagelijks leven en in de kerk beleven.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

27
nov

Studiemiddag 'Het wordt nooit meer gewoon. Kerk in de stad met corona.'

Video-conferentie van het Beraad Grote Steden op vrijdagmiddag 27 november

We weten veel nog niet, maar dit weten we wel: de samenleving van voor maart 2020 komt
niet terug. Er zijn veranderingen in gang gezet. Onomkeerbaar. Enerzijds geeft dat
onzekerheid en verliesgevoel, anderzijds prikkelt het de creativiteit. Al langer was er de noodzaak om als kerk in de stad nieuwe wegen te zoeken. De crisis opent nieuwe perspectieven op kerk-zijn en dwingt tot herbezinning op vertrouwde praktijken.

Op deze middag wisselen we ervaringen van het afgelopen jaar uit: positieve en negatieve
ervaringen rond vier thema’s: gemeenteopbouw, vieringen, diaconaat en kerk op kantelpunt.

Programma:

13.30: Welkom en inleiding door Jasja Nottelman, voorzitter van het Beraad Grote Steden
13.50: In subgroepen-breakoutrooms:
1. Gemeente-opbouw
Wat verlies je? Waar heb je geen greep op? Welke werkzaamheden zijn er
bijgekomen? Hoe kun je daaraan werken? Wat werkt, wat inspireert? Praktijkverhaal
door Hanneke Siebert, predikant te Enschede.
2. Online-vieren
Bloopers en good practices. Hoe blijven we inspireren, vernieuwen, wat werkt?
Eric van den Berg, communicatieadviseur en trainer, Isimedia.
3. Diaconaat
Hoe blijf je bereikbaar? Wat doe je wel, wat niet? Diaconale aanwezigheid in de
stadswijk. Praktijkverhaal door Nico van Splunter, predikant te Rotterdam.
4. Herkerken
Geïnspireerd door het boek van Meijer en Wierenga ‘Kerken op het kantelpunt’ vertelt
Rianne Veenstra, predikant in Almere, over haar ervaringen.
15.00 uur: Plenaire afsluiting.
15.30 uur: Sluiting

Aanmelden

December

13
dec

Prikkelarme Kerkdienst

Een eredienst op maat voor ieder die een reguliere eredienst niet kan bijwonen vanwege overprikkeling.

Een nieuw initiatief dat begin 2020 gestart is in de regio Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, om te voorzien in de behoefte aan een eredienst voor mensen met bijvoorbeeld autisme of een niet aangeboren hersenletsel en hun familie. De reacties op de eerste dienst waren positief. Moeders die voor het eerst met hun kind(eren) naar de kerk konden gaan. Iemand die na afloop ontdekte geen hoofdpijn te hebben. En een ander die aangaf eindelijk de preek eens aandachtig gehoord te hebben, omdat er geen overprikkeling was ontstaan tijdens het zingen. Deze diensten duren maximaal een half uur, maken gebruik van een duidelijke liturgie, worden begeleid door piano en er zijn meerdere stiltemomenten tussendoor. De eredienst zal geleid worden door ds. Martin Heikoop uit Katwijk aan Zee.

Januari

11
jan
-
12
jan

Training Contextueel Bijbellezen

Een introductie in de methode van contextueel Bijbellezen, waarin de teksten weer gaan leven en betekenis krijgen worden voor het leven van alledag.

Training Contextueel Bijbellezen Voor predikanten, kerkelijk werkers en pastores. Wat gebeurt er als we samen onze leefwereld in kaart brengen, voor we de Bijbel openslaan? Als we onze ervaringen delen, voor we een tekst lezen? Teksten komen tot leven en stimuleren tot verandering van perspectief, van houding en van handelen. Beproefde methoden van Bijbelstudie uit Latijns-Amerika en Afrika blijken in Nederland ook mensen enthousiast te maken. Met de dynamiek van samenspraak en creativiteit. Leer werken met deze methode in een driedaagse training Contextueel Bijbellezen. Zie webpagina voor meer informatie en aanmelden.

29
jan
-
30
jan

Generale synode januari 2021

Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in