Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in jouw kerk?
Dien een agenda-item in

Juni

15
jun
-
21
sep

Zomerbijbellezingen Wâlterswâld

Hervormde gemeente Wâlterswâld

In de komende zomerperiode verzorgt ds. Bogerd opnieuw een zevental bijbellezingen in Wâlterswâld. Tijdens de lezingen wordt de Romeinenbrief uitgelegd en toegepast.

Ds. Bogerd legt het gedeelte zo uit dat ook degenen die voor het eerst komen gemakkelijk kunnen aanhaken. 

De bijbellezingen vinden plaats in Maranatha, Tsjerkeloane 15 (tegenover de kerk) in Wâlterswâld op de volgende woensdagavonden: 15 juni, 29 juni, 13 juli, 10 augustus, 24 augustus, 7 september en 21 september. Elke bijbellezing begint om 19.30 uur en eindigt om 20.30 uur.

De toegang is vrij en na afloop staat de koffie klaar. De avonden zijn ook online te volgen via hervormdwouterswoude.nl.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Augustus

30
aug

Opening academisch jaar 2022-2023 PThU

Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 8, Utrecht

De Protestantse Theologische Universiteit opent het academische jaar met een lezing van Rosanne Hertzberger over de relevantie van kerk en theologie voor een seculiere samenleving.

Het centrale thema tijdens de openingsbijeenkomst is Kerk en theologie in 2040. Dat is ook de titel van een project waarin de PThU en de Protestantse Kerk in Nederland de komende jaren samen optrekken. Prof. dr. Benno van den Toren presenteert dit project namens de PThU samen met een afgevaardigde vanuit de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Tabitha van Krimpen, Jonge Theoloog des Vaderlands, reflecteert op de vraag hoe de kerk en de theologie ook in 2040 aantrekkelijk zijn voor jongeren. NRC-columnist Rosanne Hertzberger is de keynote spreker tijdens deze bijeenkomst. De middag wordt afgesloten met een viering waarin ds. Jasja Nottelman, academiepastor, en ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland voorgaan. Het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken verleent muzikale medewerking aan deze viering.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

September

19
sep

Presentatie boekje: ‘Training Contextueel Bijbellezen voor gemeenteleden’

Dienstenorganisatie Protestantse Kerk

Op 19 september wordt het boekje 'Training Contextueel Bijbellezen voor gemeenteleden' gepresenteerd in de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

Programma:

 • Vanaf 9.30 uur - Inloop met koffie en thee
 • 10.00 uur - Presentatie boekje door ds. Inge Landman en overhandiging aan ds. Karin van den Broeke, programmaleider Kerk in Actie
 • 10.35-11.00 uur - Sietske Blok over ‘Ontmoeting met Thea in Mùria (Brazilië)’. Sietske is uitgezonden geweest naar CEBI – Brazilië.
 • 11.00-11.10 uur - Pauze
 • 11.10-12.00 uur - Kirsten van der Ham over 'Verbreek het taboe rondom gendergerelateerd geweld! Contextueel Bijbellezen met de Tamar Campagne in Zuid-Afrika'. Kirsten is uitgezonden geweest naar UJAMAA – Zuid-Afrika.

Locatie

Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

Aanmelden

Het is fijn wanneer u komt, dat u zich opgeeft en voor verdere vragen kunt u zich wenden tot Peter Breure, secretaris, stichting contextueel bijbellezen, Nederland: jpebreure@online.nl 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

19
sep
-
25
sep

Online weekretraite Ik ben een psalm

online

Online weekretraite "Ik ben een psalm" door Klooster in de Cloud

"Psalmen staan middenin het leven en kunnen ook in onze levens zo herkenbaar dichtbij komen."

In de online retraite van 19 tm 25 september staan 7 psalmen centraal. Voor elke dag een psalm. Je ontvangt 's ochtends een filmpje met de psalm en een meditatie en op 3 avonden komen we via Zoom bij elkaar. Doe je mee? Opgave via bidindebinnenkamer@gmail.com; kosten € 50; begeleiding door Ronald Heins en Nel van Houwelingen.

Ook als je eerder hebt meegedaan aan deze retraite, is de retraite aan te bevelen. De beleving van een psalm is op de verschillende momenten in je leven telkens anders!

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

28
sep

Cursus Geestelijke zorg en trauma

Amsterdam

Geestelijk verzorgers, pastores en predikanten hebben in hun werk regelmatig te maken met mensen die een traumatische ervaring hebben opgedaan. Wat kun je voor hen betekenen?

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten: • bijeenkomst 1: psychotrauma: inleiding en theorie • bijeenkomst 2: trauma, levensloop en identiteit • bijeenkomst 3: trauma, cultuur en religie • bijeenkomst 4: ouderdom en posttraumatische spiritualiteit Hoofddocent: prof.dr. Ruard Ganzevoort (VU Amsterdam) Data: 28 september,19 oktober, 9 en 30 november 2022 Kosten: € 795 locatie: VU Amsterdam

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

28
sep
-
30
nov

Geestelijke zorg en Trauma

VU, Amsterdam

Leer wat u vanuit zin- en levensbeschouwing kunt betekenen voor mensen met trauma,

Hebt u als geestelijk verzorger, pastor of predikant in uw werk regelmatig te maken met mensen die een traumatische ervaring hebben opgedaan en wilt u weten hoe u deze mensen tegemoet kunt treden en wat u voor hen kunt betekenen, juist vanuit uw eigen deskundigheid? Op deze vraag geeft de cursus ‘Geestelijke zorg en trauma’ antwoord. Psychologische en theologische verdieping wordt verbonden met de concrete beroepspraktijk. Deze cursus wordt in samenwerking met ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld gegeven. De cursus is opgebouwd uit vier cursusdagen (28 september, 19 oktober, 9 en 30 november) van 15:30 - 21:00 uur. Meer informatie over deze cursus vindt u hier: https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/geestelijke-zorg-en-trauma/data-en-contact

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

29
sep
-
08
dec

Cursus 'Ongedacht perspectief'; 5 bezinningsdagen over verdiepend pastoraat.

Amersfoort

Deze dagen zijn voor predikanten, kerkelijk en pastoraal werkers en therapeuten die meer willen ontdekken over en ervaren van verdiepend pastoraat en geestelijke begeleiding.

In vijf (afzonderlijke) dagen krijg je als deelnemer onderwijs met inzichten vanuit theologie, pastoraat en begeleiding. Door creatieve, narratieve en integratieve werkvormen leer en ervaar je aan den lijve wat er innerlijk en in het leven kan spelen. Deelnemers worden toegerust om anderen te begeleiden bij een persoonlijk proces om meer verbinding krijgen met hun eigen innerlijk en met God. Tijdens de laatste twee dagen wordt je daarnaast geholpen na te denken over een passend pioniersproject binnen de eigen gemeente. Daarbij wordt de stof bijvoorbeeld verwerkt in eigen onderwijs binnen de eigen gemeente of in de pastorale begeleiding van een of meerdere gemeenteleden.

Data:

 • donderdag 29 september van 9:30 tot 17:00 uur 
 • donderdag 13 oktober van 9:30 tot 17:00 uur 
 • donderdag 3 november van 9:30 tot 17:00 uur 
 • donderdag 17 november van 9:30 tot 17:00 uur 
 • donderdag 8 december van 9:30 tot 17:00 uur

Aan de cursus kunnen 100 uur worden toegekend in het kader van de Permanente Educatie (PKN).

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Oktober

12
okt
-
12
dec

Doodnormaal en levensecht

VU, Amsterdam

Verken vanuit verschillende perspectieven wat de dood voor het leven betekent

Wilt u verkennen wat de dood voor het leven betekent vanuit verschillende perspectieven? Dan is deze cursus geknipt voor u. Want als we de dood negeren, doen we het leven tekort. In deze cursus onderzoeken we de dood als onlosmakelijk onderdeel van het leven. We verkennen wat onze eigen beleving bij de dood is, hoe we de dood van anderen ervaren, we gaan op zoek naar de verschillende visie(s) op de dood in de maatschappij en we ervaren de realiteit van de omgang met de dood zoals die in de praktijk van een hospice dagelijks bestaat. De cursus wordt gegeven in samenwerking met hospice Bardo. De cursus bestaat uit vier cursusdagen (12 okt.; 2 nov., 23 nov., 12 dec.) van 15:30 - 21:00 uur. Meer informatie vindt u hier: https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/doodnormaal-en-levensecht/data-en-contact

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

November

10
nov

Ontmoetingsdag Kerk en Israël, Synagoge van Dieren

Synagoge van Dieren, Spoorstraat 34

Georganiseerd door Classicale Werkgroep Kerk & Israël Gelderland Zuid en Oost. De dag staat open voor alle belangstellenden.

Programma:

 • 10.00 uur - Ontvangst koffie/thee
 • 10.30 uur - Welkom door de voorzitter ds. Henk Boonen
 • 10.40 uur - Lezing door prof. dr. Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies,

vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis:  
‘Christendom en antisemitisme – een beladen geschiedenis’

 • 12.30 uur - Lunch in Villa Veertien, Noorderstraat 14, 6953 CE Dieren
 • 13.45 uur- Lezing door drs. Frans Ort:

‘Thema’s en motieven in het werk van Marc Chagall’

 • 14.45 uur -  Afsluiting

De kosten voor deze dag zijn  € 27,50  ( inclusief lunch, koffie/thee ); ter plaatse contant te voldoen. Wij gaan er van uit dat u dit zelf kunt betalen of kunt declareren. Voor wie dit bedrag  een bezwaar is, laat ons dit weten en schroom niet om toch te komen.

Aanmelden vóór 1 november 2022, bij Dirk Roos,  d.rooszet@gmail.com tel. 0488 454066

Vragen? Bij ds. Henk Boonen h.boonen@hccnet.nl tel. 0313-414160                                                     

Als u met de auto komt verdient het de voorkeur om gratis te parkeren bij NS en busstation Dieren (grote parkeergarage), in de straten rondom de sjoel is beperkt gelegenheid tot parkeren. De sjoel zelf heeft slechts enkele parkeerplaatsen. 

Het NS-station ligt op enkele minuten lopen vanaf de sjoel: de Spoorstraat ligt schuin tegenover het station.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

12
nov

CCBB vrijwilligersdag

Utrecht

Wij zien uit naar een inspirerende dag, waarin er ruim de tijd is voor gesprek en ontmoeting.

Al enkele keren is in een GCBB-vergadering voorgesteld een vrijwilligersdag te houden. Het is zover. Er wordt een dag georganiseerd, op zaterdag 12 november in Utrecht.

Meer informatie over workshops e.d. volgt in augustus.

18
nov

Van klimaatdepressie naar radicale hoop

Nijmegen

Laudato Si’ event - vrijdagmiddag 18 november 14:00-17:00 uur in Nijmegen

Op 18 november 2022 ben je welkom op de Radboud Universiteit voor inspiratie, workshops en gesprekken over deze onderwerpen. De handelingsperspectieven en hoop worden door bisschop de Korte belicht vanuit de ideeën van paus Franciscus in de encycliek Laudato Si’. Klimaatactiviste Rozemarijn van ’t Einde laat zien dat voor haar hoop en wanhoop dicht bij elkaar liggen. Georganiseerd door Laudato Si’ Alliantie Nederland en Radboud Universiteit.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

December

Een activiteit in jouw kerk?
Dien een agenda-item in