Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in jouw kerk?
Dien een agenda-item in

Maart

05
mrt
-
06
mrt

Conferentie 'Kan profetie de democratie redden?'

Oostmalle (B)

Onze samenleving staat onder druk, democratieën worden aangevochten, wat vertellen profeten van toen en nu ons over rechtvaardig samen leven?

Georganiseerd door de Classicale Werkgroep Kerk en Israël van de classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne, in samenwerking met de Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen. Sprekers Inleiding Bijbelse Profeten, ds. Piet van Midden Profetische teksten, 1 Samuël, Talmoedstudie, rabbijn Tzvi Marx Film ‘Kaddish für einen Freund’ Video van Susannah Heschel, The Prophetic Life of Abraham Joshua Heschel Profetische stemmen in de literatuur, drs. Kees Kok Ter plekke is overnachting met vol pension gebruikelijk. Prijs conferentie en overnachting vanaf 130 euro (studenten vanaf 80 euro). Indien gewenst kunt U ook voor een enkele dag inschrijven. Heb je interesse? Voor informatie of aanmelding https://forms.gle/c6zhubEY5z7dsXmF8 of neem contact op met de secretaris Kerk en Israël Zuid, telefoon +31 (0)623730210 of secretariaatkerkenisraelzuid@gmail.com

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

09
mrt

inspiratiemiddag Oecumenische Vrouwensynode

Opstandingskerk, Het Kant 1, Houten

De vrouwensynode is een platform waar vrouwen elkaar ontmoeten, samen vieren en zich verdiepen in vragen die hen aangaan; op 9 maart is het thema 'spreken en zwijgen, het verhaal van Hagar'.

In korte lezingen komen thema's aan de orde die verbonden zijn met verwerking van het slavernijverleden in de kerken, besef van witheid en ongelijkheid en de relatie met het verhaal van Hagar in Genesis 16. Er zijn workshops biblidrama, interreligieus gesprek, opvoeden en verhalen vertellen, contextueeel bijbellezen. Met medewerking van oa Rhoinde Doth, Bisola Olusanya, Willien van Wieringen, Nezahat Kose, Kirsten van der Ham, Neely de Ronde, Renate Japenga, Sabina Britt, Ingrid Noordanus, Fieke Klaver, Dorothea Nagy, Rebecca Onderstal. Kosten van deelname 15 euro. Opgeven via voorzitter@vrouwensynode.nl

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

10
mrt

Prikkelarme kerkdienst

De Goede Herder, Hoofdstraat 35, Valkenburg ZH

Een eredienst op maat in De Goede Herder, Hoofdstraat 35, Valkenburg (Zuid Holland)

Zondag 10 maart om 15 uur is er een Prikkelarme Kerkdienst in De Goede Herder van Valkenburg, Hoofdstraat 35. In deze dienst gaat pastor Rixt de Boer uit Valkenburg voor. Deze dienst volgt een strakke liturgie, duurt een half uur, wordt sober muzikaal begeleid en kent tussendoor momenten van stilte. Het thema van de dienst is: Ontvangen en geven. (Johannes 6: 1 - 15) Deze diensten zijn bedoeld voor mensen die sneller overprikkeld raken, bijvoorbeeld door autisme of een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naaste familieleden. Of mensen die door Long Covid hebben opgelopen en beperkt energie hebben. Als u zich herkent in deze beschrijving en behoefte heeft aan het bijwonen van een kerkdienst op maat, dan bent u van harte uitgenodigd om te komen naar de Prikkelarme Kerkdienst.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

11
mrt

Conferentie Hellendoorn ‘Buber in Saksenland’

Hellendoorn

In de Leerkamer van de Oalen Griezen houden we op 11 maart onze 6e dagconferentie waarin Martin Buber centraal staat.

Bij de voorbespreking kwam naar voren dat we eigenlijk Martin Buber wel kennen, maar toch niet zo heel goed. Omdat het precies 100 jaar geleden is dat het basiswerk van Buber Ich und Du verscheen, een dialogische grondslag voor al zijn latere geschriften, zal bij de lezingen hier de nadruk op liggen. - Bas van de Bergh spreekt over ‘Ik en jij / Gij’: over de relatie van de mens met al het geschapene en met de Nabije. - Hans Schravesande spreekt over ‘Ik en wij’ : over de relatie van persoon en gemeenschap: sociaal, ethisch en religieus. - Na elke lezing volgt er een nabespreking geleid door Kees Bregman, Na de lunch zijn er workshops:

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

14
mrt

TOP-dag 14 maart: Voorlichting Theologie

Utrecht

Theologie studeren? Kom naar onze TOPvoorlichtingsdag op 14 maart.

Overweeg je theologie te gaan studeren omdat je predikant of geestelijk verzorger wilt worden? Of gewoon omdat theologie je enorm boeit? Laat je voorlichten tijdens onze TOP-dag op 14 maart. Kijk op www.pthu.nl voor meer informatie en het programma.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

14
mrt

TOP-dag PThU

Jacobikerk, Utrecht

Tijdens de TOP-dag maak je kennis met alle facetten van een studie theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Theologie is een studie voor het leven. Je bestudeert geloof, niet alleen van jezelf maar ook dat van anderen. Het is een denkoefening waar je zelf nooit buiten staat. Je leert je eigen geloofsvragen te begrijpen en je antwoorden in te zetten om andere mensen bij te staan. Een keuze voor zo'n studie maak je bewust en het liefst met zo veel mogelijk informatie. Daarom organiseren wij de TOP-dag: Theology on purpose. Hier leer je de studie theologie van binnen en van buiten kennen. Natuurlijk vertellen we je alles over het masterprogramma en kun je onze studenten en studieadviseurs het hemd van het lijf vragen over hun ervaring met de studie. Maar we willen je vooral ook laten zien wat je straks in de praktijk met een master theologie kunt doen. Daarom vertellen ook alumni over hun beroep: predikant, geestelijk verzorger, pionier of onderzoeker.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

16
mrt

Dag van Jeugdpastoraat

Dordrecht

Voor ieder die hart heeft voor jongeren, een inspiratievolle dag met als thema: Haarscherp luisteren.

Op 16 maart vindt de Dag van het Jeugdpastoraat in Dordrecht plaats. Met deze inspiratievolle dag willen we iedereen die in contact staat met kinderen en jongeren (jeugdwerkers, catecheten, kinderwerkers, ouderlingen) in de kerk toerusten voor en in hun rol. Tijdens een plenair programma nemen we je mee in de leefwereld van jongeren. Daarnaast worden er diverse workshops aangeboden zoals: Gedachten aan de dood, Haarscherp luisteren in het jeugdpastoraat en de basis van het jeugdpastoraat. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 20 euro, inclusief lunch!

April

08
apr

Talmoed-gesprek

Zwolle e.a.

Lees je de Talmoed, dan verrijkt dat je geloven en je leven - doe je dat als joden en christenen samen, dan ontstaat er een bijzondere verbinding waarin tradities zowel worden verdiept als overstegen.

Wijsheid en levenskunst, dat zijn woorden die de Talmoed kenmerken. Deze rabbijnse uitleg van de Tora staat vol met boeiende discussies, voorschriften en anekdotes. Lees je de Talmoed, dan verrijkt dat je geloven en je leven. Doe je dat als joden en christenen samen, dan ontstaat er een bijzondere verbinding waarin tradities zowel worden verdiept als overstegen. Het Talmoed-gesprek biedt de mogelijkheid om hieraan mee te doen. Op 8 t/m 11 april zijn er vier verschillende gesprekskringen met Talmoedgeleerde Jacob de Leeuwe, op vier locaties in het noorden van het land: Zwolle (OV), Joure (FR), Zuidlaren (GR) en Wierden (Twente). Wie als christen de Bijbel beter wil verstaan en het gesprek met het jodendom zoekt, kan het beste zijn of haar gesprekspartner (leren) kennen in een ontmoeting. Die mogelijkheid is er nu.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

10
apr

Preektocht door de Dokkumer Wouden

Dokkum

In de Dokkumer Wouden gaat op woensdag 10 april een derde ‘preektocht’ van start. Deze dag staat in het teken van het maken van een preek. Predikanten, kerkelijk werkers, theologiestudenten, sprekers, kerkmusici en voorgangers worden uitgenodigd om deze w

De ‘preektocht’ begint om 9.30 uur in de Grote of St. Martinuskerk (Markt 2) te Dokkum. 

Het thema uit de Vroege Kerk luidt: 'Antiocheense versus Alexandrijnse school'. Het thema belicht de hermeneutische strijd tussen de Alexandrijnse School en de Antiocheense School en wat wij daar met het oog op de Viervoudige Schriftzin vandaag van kunnen leren voor de preekvoorbereiding.

’s Morgens wordt in de Grote of St. Martinuskerk eerst een college verzorgd door prof. dr. Marten van Willigen, hoogleraar exegese Vroege Kerk aan de TUA in Apeldoorn, waarin hij zal ingaan op de genoemde controverse in de Vroege Kerk. Daarna volgt een werkcollege verzorgd door ds. K.H. (Karel) Bogerd van de Hervormde Gemeente Wâlterswâld, waarin hij ook in praktische zin zal ingaan op het genoemde snijvlak in de Vroege Kerk. Wat kunnen wij er vandaag van leren? Met dit werkcollege willen we cursisten direct met een preekvoorbereidingsmethode aan de slag laten gaan om zo samen ieder afzonderlijk een preek ‘anders dan anders’ uit te werken. Deze keer staat het werkcollege in het teken van verschillende toepassingen van de Viervoudige Schriftzin.

De deelnemers worden naar persoonlijke keuze in de gelegenheid gesteld om hun mini-preek ten gehore te brengen voor alle deelnemers in Catharinakerk te Aalsum en in Sint Vituskerk te Wetsens.

De dag wordt muzikaal omlijst (samenzang en orgelspel) door organist Evan Bogerd. Evan is als cantor-organist verbonden aan de Westerkerk in Amsterdam. Tijdens de opening van de preektocht zal Bogerd (bariton) samen met zijn zoon Evan een kerklied ten gehore brengen waardoor de deelnemers ondergedompeld worden in een stukje tekst en muziek waar de Schriftuitleg van zowel de Alexandrijnse school alsook de Antiocheense School uit de Vroege Kerk in doorklinkt.

De preektocht wordt afgesloten met een reflectie door prof. dr. Marten van Willigen. De toegang om aan deze dag deel te nemen is vrij (inclusief koffie en thee bij de ontvangst en de lunch). Wel wordt er een mogelijkheid geboden om het werk aan de preektocht financieel te steunen.

Predikanten, kerkelijk werkers, voorgangers, sprekers, kerkmusici en theologiestudenten zijn hierbij van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Dit kan per telefoon: 0511-421388 / 06-36275893.

Programma in het kort

  • 9.30 uur: Grote of St. Martinuskerk te Dokkum (Ontvangst met koffie & thee)
  • 10.00-12.00 uur: Grote of St. Martinuskerk te Dokkum (College, werkcollege, preekvoorbereiding)
  • 12.00-13.00 uur: Lunchpauze (De Herberg te Dokkum, Harddraversdijk 1)
  • 13.15-14.15 uur: Catharinakerk te Aalsum (Deelnemers houden hun mini-preek)
  • 14.30-15.30 uur: Sint Vituskerk te Wetsens (Deelnemers houden hun mini-preek)
  • 15.30-16.00 uur: Sint Vituskerk te Wetsens (Reflectie en sluiting)

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

12
apr

Oecumenelezing 2024: Samenleven na de groei

Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht

De Oecuemenelezing georganiseerd door de Raad van Kerken

Het neoliberale denken over mens en maatschappij is diep verankerd onze samenleving. Kunnen we ons nog alternatieven voorstellen? Bieden christelijke tradities daar inspiratie voor? Econoom Paul Schenderling gaat in zijn lezing op zoek naar een ander model van samenleven met het Bijbelboek Exodus als inspiratiebron. Aan de hand van kleine en grote verhalen neemt hij ons mee naar een Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft, terwijl mensen gelukkiger zijn en de welvaart van verreweg de meeste Nederlanders intact blijft.

Programma oecumenelezing 2024 

13.00 uur           Ontvangst
13.30 uur           Welkom door de voorzitter, drs. Geert van Dartel
13.40 uur           Lezing door Paul Schenderling MSc
14.20 uur           Lied
14.30 uur           Pauze
15.00 uur           Zaalgesprek
15.30 uur           Verwelkoming van ds. Coen Wessel als algemeen secretaris van de Raad
15.45 uur           Liturgische afsluiting
16.00 uur           Afscheid van algemeen secretaris ds. Christien Crouwel
16.20 uur           Receptie
18.00 uur           Einde oecumenelezing

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

Mei

Juni

08
jun

Introductiedag PPP Opleidingen Nederland

Ermelo

Voor mensenwerkers én voor iedereen die met andere mensen wil werken binnen de christelijke kerken in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan hulpverleners, pastoraal werkers, leiders en groepsleiders.

Ben je geïnteresseerd in pastorale zorg of zorg voor anderen of ben je betrokken in groepen zoals kringen in kerken of thuisgemeenten? Of ben je leider, groepsleider of een echt mensenmens en zoek je een praktische, ervaringsgerichte opleiding, cursus of training? Dan is deze dag voor jou! Wij leggen uitgebreid uit wat de opleiding en de cursus inhouden en wat hen onderscheidt. Samen bespreken we wat het beste bij jou past. Ook ervaar je hoe we werken en laten we je kennismaken met onze ‘kleur’, ons hart. Ga naar onze website voor meer informatie en aanmelden.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

Oktober

November

Maart

Oktober

17
okt
-
19
okt

Inspiratiefestival Terschelling oktober 2025

Terschelling

Stichting Inspiratiefestival Terschelling organiseert op 17 t/m 19 oktober 2025 opnieuw dit festival. Het wordt de vijfde keer: een jubileumfestival.

Laat je door een gevarieerd programma in kerken, duinen, bos en strand verrassen door talloze voorbeelden van kerk-zijn in de tijd. Hier ontmoet je mensen die ook op zoek zijn naar de kerk van de toekomst en die hun ervaringen met je willen delen. Het Inspiratiefestival Terschelling is dé ontmoetingsplek voor vernieuwende initiatieven op het gebied van geloof, kerk en samenleving. Op het eiland kunnen deelnemers uit de volle breedte van kerk en samenleving zich een weekend lang laten inspireren door mix van activiteiten die een opfrisser zijn voor hun persoonlijk geloof en kerkelijke praktijk. Als een vrijplaats voor verbinding, verdieping en vernieuwing. Gedurende het weekend zijn er 60 a 70 programma, verdeeld over het eiland. In 2023 kwamen ruim 900 deelnemers naar het Inspiratiefestival. In 2021 waren 700 deelnemers. In 2018 550 deelnemers.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

Een activiteit in jouw kerk?
Dien een agenda-item in