Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in jouw kerk?
Dien een agenda-item in

September

27
sep
-
25
okt

Retraite Ziek en Ziel

online

Hoe is het met mijn ziel in dit lieve maar lastige lijf? Dit najaar verkennen we onze spiritualiteit in ziek-zijn in 5 zoombijeenkomsten.

Retraite: ziek en ziel: 5 zoombijeenkomsten van ruim een uur op dinsdagmorgen om 10.00 uur.

Data: 27 september, 4, 11, 18 en 25 oktober 2022 aansluitend aan het ochtendgebed. We verkennen thema’s als onze eigen kwetsbaarheid, onze relaties, onze tijdsbesteding en ons zicht op de toekomst aan de hand van psalmen en bijbelverhalen. Tussentijds staat de groepschat open in het Klooster in de Cloud om ervaringen en gedachten te delen. Voor iedere bijeenkomst via zoom krijg je een podcast en/of tekst op papier met een inleiding op het thema en enkele bezinningsvragen.

Aanmelden: bidindebinnenkamer@gmail.com (vermeld je tel.nr, we nemen van tevoren telefonisch contact op); Kosten € 50,-
Bedoeld voor degenen die praktisch zowel als geestelijk leven in chronisch ziek ziek-zijn en/of met lichamelijke handicap.

Groepsgrootte: 8 deelnemers Begeleiding: Reintje Stomphorst en Paula Stuurman

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

28
sep
-
30
nov

Geestelijke zorg en Trauma

VU, Amsterdam

Leer wat u vanuit zin- en levensbeschouwing kunt betekenen voor mensen met trauma,

Hebt u als geestelijk verzorger, pastor of predikant in uw werk regelmatig te maken met mensen die een traumatische ervaring hebben opgedaan en wilt u weten hoe u deze mensen tegemoet kunt treden en wat u voor hen kunt betekenen, juist vanuit uw eigen deskundigheid? Op deze vraag geeft de cursus ‘Geestelijke zorg en trauma’ antwoord. Psychologische en theologische verdieping wordt verbonden met de concrete beroepspraktijk. Deze cursus wordt in samenwerking met ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld gegeven. De cursus is opgebouwd uit vier cursusdagen (28 september, 19 oktober, 9 en 30 november) van 15:30 - 21:00 uur. Meer informatie over deze cursus vindt u hier: https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/geestelijke-zorg-en-trauma/data-en-contact

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

29
sep
-
08
dec

Cursus 'Ongedacht perspectief'; 5 bezinningsdagen over verdiepend pastoraat.

Amersfoort

Deze dagen zijn voor predikanten, kerkelijk en pastoraal werkers en therapeuten die meer willen ontdekken over en ervaren van verdiepend pastoraat en geestelijke begeleiding.

In vijf (afzonderlijke) dagen krijg je als deelnemer onderwijs met inzichten vanuit theologie, pastoraat en begeleiding. Door creatieve, narratieve en integratieve werkvormen leer en ervaar je aan den lijve wat er innerlijk en in het leven kan spelen. Deelnemers worden toegerust om anderen te begeleiden bij een persoonlijk proces om meer verbinding krijgen met hun eigen innerlijk en met God. Tijdens de laatste twee dagen wordt je daarnaast geholpen na te denken over een passend pioniersproject binnen de eigen gemeente. Daarbij wordt de stof bijvoorbeeld verwerkt in eigen onderwijs binnen de eigen gemeente of in de pastorale begeleiding van een of meerdere gemeenteleden.

Data:

 • donderdag 29 september van 9:30 tot 17:00 uur 
 • donderdag 13 oktober van 9:30 tot 17:00 uur 
 • donderdag 3 november van 9:30 tot 17:00 uur 
 • donderdag 17 november van 9:30 tot 17:00 uur 
 • donderdag 8 december van 9:30 tot 17:00 uur

Aan de cursus kunnen 100 uur worden toegekend in het kader van de Permanente Educatie (PKN).

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Oktober

01
okt

Lucasdag, om kennis te maken, te ontmoeten, luisteren, zingen, en te zegenen.

Amersfoort, Ichthuskerk

Otto de Bruijne spreekt over:“Agape, als toewijding voor de opbloei van de ander”

Van harte welkom! De dag is open, o.a. voor theologen, pastores, gemeenteleden, artsen, specialisten, medewerkers in de zorg en belangstellenden bij dit thema. De dag kost 12,50 euro, hiervoor ontvangt u ook de koffie/thee én een lunch.Graag z.s.m. maar vóór 27 september 2022 aanmelden via: lucasorde@gmail.com.

Het programma ziet er als volgt uit:
10:00 inloop met koffie/thee
10:30 opening, verwelkoming, mededelingen, bestuur, lofpijzing
11:00 inleiding muzikaal tussenspel, hierna reacties
12:30 gezamenlijke lunch
13:30 viering met voorbede, maaltijd van de Heer, ledenbevestiging
15:00 afsluiting van de dag, thee/koffie
15:30 open ledenvergadering
16:00 sluiting vergadering Lucasorde, een oecumenische organisatie rondom thema dienst der genezing.

03
okt

Theaterstuk over morele dilemma's bij euthanasie: Lang zal hij leven!

Meerdere locaties

In het theaterstuk ‘Lang zal hij leven’ staat het thema euthanasie bij dementie centraal. De meningen over dit onderwerp zijn in de samenleving verdeeld.

In de vorm van interactief theater wordt het maatschappelijke gesprek over morele vraagstukken gestimuleerd en verdiept. Op verschillende momenten tijdens het theaterstuk krijgt het publiek de gelegenheid om in gesprek te gaan over de morele dilemma’s die het verhaal oproept. Het publiek is op deze manier actief betrokken bij het familiegesprek over euthanasie. Aan de hand van scherpe vragen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Het gaat niet om de stellingen zelf maar om de zoektocht naar de overtuigingen die aan deze stellingen ten grondslag liggen.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

03
okt

Gratis Webinar: hoe zet je de kracht van mobiel in voor de kerk

Via Zoom

Demonstratie van baanbrekende kerk app van Donkey Mobile.

Kerken die een kerkapp van Donkey Mobile gebruiken geven aan dat ze meer onderlinge verbondenheid ervaren en digitale collecte inkomsten zien stijgen. Daarnaast versimpelt de communicatie en de organisatie. Hoe kan dat en wat zou het voor uw gemeente kunnen betekenen? In dit webinar geeft Donkey Mobile oprichter Henrik Wienen de principes weer die de basis van de app vormen en demonstreert hoe het werkt. Aan het einde van de webinar weet u wat de app kan en hoe u die eventueel voor uw eigen gemeente kan inzetten.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

08
okt

Backstage AV organiseert themadag voor kerken!

Zuiderhof Zwolle

Samen met een aantal kerk- en audiovisuele leveranciers organiseert Backstage AV op 8 oktober 2022 een audiovisuele themadag voor kerken in Zwolle.

Bent u bij uw kerk betrokken als kerkrentmeester, koster of technicus? Dan is de themadag voor kerken wat voor u. De themadag is een leuke en laagdrempelige manier om bijgepraat te worden over actuele audiovisuele ontwikkelingen in kerken. Matthias van KerkBeamer zal ons meer vertellen ons meer over kerkpresentaties en TV-uitzendingen anno 2022. Stephan Merk van Sennheiser neemt ons mee in de wereld van microfonie, vertaalsystemen en ringleidingen. Daan van Heteren van Kerkomroep gaat het met ons hebben over de nieuwe ontwikkelingen van Kerkomroep en de streaming op openbare platformen. Jurjen Kuurstra vertelt ons meer over het nut en de noodzaak van podiumverlichting. Thomas Ravenshorst brengt een aantal nieuwe producten én er zijn mooie aanbiedingen voor u als bezoeker van de themadag die u niet wilt missen. Locatie: Zuiderhof Zwolle

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

12
okt
-
12
dec

Doodnormaal en levensecht

VU, Amsterdam

Verken vanuit verschillende perspectieven wat de dood voor het leven betekent

Wilt u verkennen wat de dood voor het leven betekent vanuit verschillende perspectieven? Dan is deze cursus geknipt voor u. Want als we de dood negeren, doen we het leven tekort. In deze cursus onderzoeken we de dood als onlosmakelijk onderdeel van het leven. We verkennen wat onze eigen beleving bij de dood is, hoe we de dood van anderen ervaren, we gaan op zoek naar de verschillende visie(s) op de dood in de maatschappij en we ervaren de realiteit van de omgang met de dood zoals die in de praktijk van een hospice dagelijks bestaat. De cursus wordt gegeven in samenwerking met hospice Bardo. De cursus bestaat uit vier cursusdagen (12 okt.; 2 nov., 23 nov., 12 dec.) van 15:30 - 21:00 uur. Meer informatie vindt u hier: https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/doodnormaal-en-levensecht/data-en-contact

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

17
okt
-
14
nov

Duurzaamheidsproject voor predikanten en kerkleden

Online

‘Groene’ thema’s als klimaat en biodiversiteit houden veel voorgangers en kerkgangers bezig. Daarom organiseert het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) komend najaar het programma Bijbel en duurzaamheid: inspiratie voor een groene levensstijl, met v

In de webinars belichten Bijbelwetenschappers en gastsprekers als Matthijs de Jong, Cor Hoogerwerf, Trees van Montfoort en Paul Schenderling wat de Bijbel zegt over de natuur en het leven op aarde’, zegt Lydia van der Meer, Hoofd Kerkrelaties bij het NBG. ‘In de webinars wordt verkend of “groene exegese” kan leiden tot nieuwe inzichten die helpen bij de grote vragen van vandaag. Ook worden de deelnemers toegerust om groene thema's samen met hun gemeenteleden op te pakken.’

Webinars
De webinars voor voorgangers zijn gratis en worden gehouden in oktober en november:

Maandag 17 oktober: ‘De mens als beeld van God, een ramp voor de aarde?’ 

Maandag 24 oktober: ‘De wake-up-call van de profeten’. Gastspreker: Paul Schenderling.  

Maandag 31 oktober: ‘De stem van de schepping in de Psalmen’. Gastspreker: Trees van Montfoort.

Maandag 7 november: ‘Moet deze aarde niet sowieso vergaan?’, over de apocalyptische beelden in 2 Petrus en Openbaring.

Maandag 14 november: ‘De bevrijding van de schepping volgens Romeinen 8:19-22’.

Aanmelden voor de webinars kan via bijbelgenootschap.nl/webinars.

Boekje Bijbel en duurzaamheid en website
Het NBG wil behalve voorgangers ook kerkleden inspireren inzake groene thema’s, bijvoorbeeld rond Sint Franciscus/Werelddierendag (4 oktober), Michazondag (16 oktober), of Dankdag (2 november). Daarom verschijnt binnenkort het boekje Bijbel en duurzaamheid met een Bijbelleesplan, gespreksstof voor kringen en kindermateriaal. Het boekje is gratis en wordt tegen verzendkosten toegestuurd na bestelling via bijbelgenootschap.nl/kerken. Op die webpagina staat binnenkort meer informatie.

21
okt

Wat doen rituelen? Werken met rituelen in praktijk en theorie

Utrecht

Ter gelegenheid van zijn 30-jarig bestaan organiseert het IRiLiS een conferentie rond het thema 'Wat doen rituelen? Werken met rituelen in praktijk en theorie'.

De talloze rituelen rond de uitvaart van Queen Elizabeth II en de dagelijkse confrontatie met de omgekeerde vlaggen van het boerenprotest laten zien hoe rituelen bij het leven én de dood horen. Tijdens de jubileumconferentie van het Instituut voor Rituele en Liturgische Studies (IRiLiS) op 21 oktober in het Catharijneconvent te Utrecht gaan experts uit praktijk en wetenschap met elkaar in gesprek over hoe rituelen het denken en doen beïnvloeden.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

November

07
nov

Symposium Bergkerk Amersfoort 'Wijsheid in de ouderdom?'

Bergkerk Amersfoort

We denken na over een nieuwe verbinding tussen wijsheid en ouderdom, hoe ziet de wijze grijze er uit?

Vier sprekers krijgen het woord:

 • Frits de Lange belicht wijsheid als existentiële zelfwording. In de tweede levenshelft vecht het ego steeds minder voor zelfbehoud. Ons pantser wordt afgepeld en omgevormd tot een zelf dat zich meer en meer kan relativeren en transcenderen.
 • Johan Goud gaat in op de wijsheid in de poëzie van Rutger Kopland. Is er sprake van wijsheid in deze poëzie als de dichter met precisie de juiste woorden probeert te vinden voor een werkelijkheid die hij niet begrijpt?
 • Willem Beekman spreekt als bioloog over ‘de natuur als inspiratie bij ouder worden’. De natuur heeft hem ‘kleiner groeien’ geleerd. Deze natuurwijsheid kan ook richting geven aan wijsheid bij het ouder worden.
 • Els van Wijngaarden doet verslag van haar zorg ethisch onderzoek naar wijsheid in een hedendaags memento mori.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

10
nov

Ontmoetingsdag Kerk en Israël, Synagoge van Dieren

Synagoge van Dieren, Spoorstraat 34

Georganiseerd door Classicale Werkgroep Kerk & Israël Gelderland Zuid en Oost. De dag staat open voor alle belangstellenden.

Programma:

 • 10.00 uur - Ontvangst koffie/thee
 • 10.30 uur - Welkom door de voorzitter ds. Henk Boonen
 • 10.40 uur - Lezing door prof. dr. Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies,

vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis:  
‘Christendom en antisemitisme – een beladen geschiedenis’

 • 12.30 uur - Lunch in Villa Veertien, Noorderstraat 14, 6953 CE Dieren
 • 13.45 uur- Lezing door drs. Frans Ort:

‘Thema’s en motieven in het werk van Marc Chagall’

 • 14.45 uur -  Afsluiting

De kosten voor deze dag zijn  € 27,50  ( inclusief lunch, koffie/thee ); ter plaatse contant te voldoen. Wij gaan er van uit dat u dit zelf kunt betalen of kunt declareren. Voor wie dit bedrag  een bezwaar is, laat ons dit weten en schroom niet om toch te komen.

Aanmelden vóór 1 november 2022, bij Dirk Roos,  d.rooszet@gmail.com tel. 0488 454066

Vragen? Bij ds. Henk Boonen h.boonen@hccnet.nl tel. 0313-414160                                                     

Als u met de auto komt verdient het de voorkeur om gratis te parkeren bij NS en busstation Dieren (grote parkeergarage), in de straten rondom de sjoel is beperkt gelegenheid tot parkeren. De sjoel zelf heeft slechts enkele parkeerplaatsen. 

Het NS-station ligt op enkele minuten lopen vanaf de sjoel: de Spoorstraat ligt schuin tegenover het station.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

10
nov

Symposium Moderne mystiek

Titus Brandsmakerk, Nijmegen

Een middag met sprekers, kunst en muziek en presentatie van de vertaling van het standaardwerk van Evelyn Underhill: 'Mystiek, hoe God werkt in de mens'.

De middag wordt georganiseerd door het tijdschrift Speling en uitgeverij Skandalon. De sprekers zijn Inigo Bocken (over Titus Brandsma), Jean-Jacques Suurmond (over zijn vertaling van Underhill), zr. Hildegard Koetsveld (oosters-christelijke mystiek) en Nadia Kroon (over haar kloosterroeping).

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

12
nov

CCBB vrijwilligersdag

Utrecht

Wij zien uit naar een inspirerende dag, waarin er ruim de tijd is voor gesprek en ontmoeting.

Al enkele keren is in een GCBB-vergadering voorgesteld een vrijwilligersdag te houden. Het is zover. Er wordt een dag georganiseerd, op zaterdag 12 november in Utrecht.

Meer informatie over workshops e.d. volgt in augustus.

18
nov
-
19
nov

2-daagse conferentie voor partners van predikanten.

Mennerode (Elspeet)

Rondom het thema ont-moeten trekken we als partners van predikanten, vrijdag en zaterdag 18 / 19 november 2022 in Mennorode (Elspeet), twee dagen met elkaar op.

ONT-MOETEN Ontmoeten met elkaar Ont-moeten met jezelf Ontmoeten in beweging Ontmoeting met de Ander & jezelf Een plek waar je gewoon even mag zijn, waar niets moet, waar je mag zeggen wat in je opkomt, doet iets met een mens. De mogelijkheid tot goede gesprekken, contact met bekenden en onbekenden, het uitwisselen van ervaringen is een belangrijke bron van steun en plezier. Die plek willen we zijn tijdens de Prisma najaarsconferentie van 2022. Een conferentie waarin we elkaar als predikantspartners ontmoeten, onze verhalen kunnen delen, gezelligheid en een luisterend oor vinden. Ook een conferentie waarin we kijken hoe we kunnen bereiken dat we (van onszelf, van een ander) minder moeten. En een conferentie waarin herkenning, bewustwording, bezinning en ontmoeten met de Ander een plek heeft. Twee dagen van moeten naar mogen. Twee dagen voor jezelf.... om weer lekker op te laden!

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

18
nov

Van klimaatdepressie naar radicale hoop

Nijmegen

Laudato Si’ event - vrijdagmiddag 18 november 14:00-17:00 uur in Nijmegen

Op 18 november 2022 ben je welkom op de Radboud Universiteit voor inspiratie, workshops en gesprekken over deze onderwerpen. De handelingsperspectieven en hoop worden door bisschop de Korte belicht vanuit de ideeën van paus Franciscus in de encycliek Laudato Si’. Klimaatactiviste Rozemarijn van ’t Einde laat zien dat voor haar hoop en wanhoop dicht bij elkaar liggen. Georganiseerd door Laudato Si’ Alliantie Nederland en Radboud Universiteit.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

20
nov

Theeconcert in de Oude Kerk van Heemstede

Oude kerk Wilhelminaplein Heemstede

Elke derde zondag van de maanden september tot april organiseert de Muziekcommissie een Theeconcert

Dit laagdrempelig concert organiseren wij om de stille zondagmiddagen wat te veraangenamen met een concert met de duur van een uur. Op 20 november speelt het Kromme Rijn Kwartet . Een klassiek programma, inhoud is t.z.t te lezen op de website van de PKN Heemstede. De toegang tot het concert is een bijdrage in de kosten (10 euro), voor vluchtelingen is dit gratis.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

21
nov

Theaterstuk over morele dilemma's bij euthanasie: Lang zal hij leven!

Meerdere locaties

In het theaterstuk ‘Lang zal hij leven’ staat het thema euthanasie bij dementie centraal. De meningen over dit onderwerp zijn in de samenleving verdeeld.

In de vorm van interactief theater wordt het maatschappelijke gesprek over morele vraagstukken gestimuleerd en verdiept. Op verschillende momenten tijdens het theaterstuk krijgt het publiek de gelegenheid om in gesprek te gaan over de morele dilemma’s die het verhaal oproept. Het publiek is op deze manier actief betrokken bij het familiegesprek over euthanasie. Aan de hand van scherpe vragen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Het gaat niet om de stellingen zelf maar om de zoektocht naar de overtuigingen die aan deze stellingen ten grondslag liggen.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

December

Januari

Februari

Maart

April

November

Een activiteit in jouw kerk?
Dien een agenda-item in