Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in jouw kerk?
Dien een agenda-item in

Februari

06
feb

Baanbrekende kerk app Donkey Mobile: demonstratie avond

Via Zoom

Zet de kracht van mobiel in voor de opbouw van uw gemeente!

Kerken die een kerkapp van Donkey Mobile gebruiken geven aan dat ze meer onderlinge verbondenheid ervaren en digitale collecte inkomsten zien stijgen. Daarnaast versimpelt de communicatie en de organisatie. Hoe kan dat en wat zou het voor uw gemeente kunnen betekenen? In dit webinar geeft Donkey Mobile oprichter Henrik Wienen de principes weer die de basis van de app vormen en demonstreert hoe het werkt. Aan het einde van de webinar weet u wat de app kan en hoe u die eventueel voor uw eigen gemeente kan inzetten.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Maart

07
mrt
-
08
mrt

"Mens en aarde, mij een zorg?! een joods en een christelijk perspectief"

Provinciaal Vormingscentrum te Oostmalle (België)

Jaarlijkse conferentie Kerk en Israël

De Classicale Werkgroep Kerk en Israël van de classis Noord-Brabant / Limburg en de Réunion Wallonne organiseert in samenwerking met de Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen, op 7 en 8 maart 2023 de jaarlijkse conferentie in het Provinciaal Vormingscentrum te Oostmalle (België) met ditmaal als thema:
 
 “Mens en aarde, mij een zorg?! Een joods en een christelijk perspectief.”
 
Voor eenieder die zich wil verdiepen in de relatie van Jodendom en Christendom is dit een uitgelezen mogelijkheid.

Tijdens de conferentie verwachten wij de volgende sprekers:

Clary Rooda
rabbijn, docent, schrijver en spreker. Schreef haar afstudeerscriptie over ‘Eco-kasjroet’, een ecologische benadering van de joodse spijswetten.

Trees van Montfoort
predikant, onderzoeker en auteur van ‘Groene theologie’, veelgelezen en uitgeroepen tot beste theologische boek van 2019.

Karel Malfliet
werkzaam voor Ecokerk, de organisatie van de R.K. kerk in Vlaanderen die zich inzet voor de verbinding tussen ecologie en christelijke spiritualiteit.

Bjorn Lous
econoom en betrokken bij Stichting ‘Genoeg om te leven’. In 2021 verscheen zijn boek ‘Ik ben de waarheid’, waarin hij ingaat op de Westerse ethiek in relatie tot anti-Judaïsme in de vroege christelijke theologie.

Roel Bosch
predikant en tekstdichter en actief betrokken bij de Ionagroep Nederland.

Ter plekke is overnachting met vol pension gebruikelijk. Prijs vanaf 125 euro (studenten vanaf 75 euro). Indien gewenst kunt U ook voor een enkele dag inschrijven.
 
Een uitvoerige beschrijving, met het programma en aanmeldingsformulier kunt u aanvragen bij Derk Blom, derkblom@gmail.com, telefoon  0485-795284.

07
mrt

Start online training diaken

Online

Je leert in deze training wat je roeping, taak en verantwoordelijkheid is als diaken. We verdiepen ons in jouw specifieke rol en bekijken hoe dat praktisch kan werken in je diaconie. Daarnaast komt je taak in de eredienst aan bod en houden we ons bezig met vragen rondom de verantwoording van de collectezak en hulpverlening. Aan het einde van de training heb je je eigen opdracht voor de praktijk geformuleerd. 

13
mrt

Dagconferentie Johannes lezen - historisch, literair, liturgisch

Kerk en Leerkamer van de Protestantse kerk in Hellendoorn, in Hellendoorn

Een conferentie voor predikanten en kerkelijk werkers over het uiteengaan van Joden en Christenen

Het Vierde Evangelie spreekt aan en stoot af. Het is bij velen geliefd en wordt door velen verguisd. Het is in Joodse geest geschreven en zet ‘de Joden’ voortdurend weg als vijanden van Jezus. Hoe zit dat? De titel is toegesneden op de bijdrage van prof. dr. Peter Tomson die ervan uit gaat dat de johanneïsche “angst voor de Joden” niet uit de lucht komt vallen en ook de context aangeeft waarin op één of andere manier de johanneïsche christologie gelezen moet worden. De zgn. ‘aposunagōgos-teksten’ (excommunicatie teksten) in Johannes 9:22; 12:42 en 16:2 beschouwt hij als seinpalen in de geschiedenis van joden en christenen die duiden op de excommunicatie van christenen door de Farizeeën/rabbijnen. Ook hoopt hij zijn betoog in te kaderen in een korte beschouwing over het “liturgisch lezen”, zoals hij eerder deed in zijn boek ‘Als dit uit de Hemel is…’.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

April

Mei

Juni

Oktober

November

Een activiteit in jouw kerk?
Dien een agenda-item in