Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Netwerkdag ‘Kerk naar Buiten’

Netwerkdagen voor proefplekken

Deze netwerkdagen zijn bedoeld voor teamleden van pioniersplekken, presentieplekken en Kliederkerken. Proefplekken die erop gericht zijn om met mensen die nu niet kerkelijk betrokken zijn samen een community te vormen. 

De netwerkdag vindt twee keer per jaar plaats. Per keer staat er een ander thema centraal. De dag bestaat uit een plenair programma en een aantal rondes met keuzeonderdelen. De programmaonderdelen gaan allemaal over dezelfde thema’s, maar hebben een andere insteek. Ze zijn gericht op kennisoverdracht, inspiratie, ontmoeting of het delen van praktijkverhalen. Als bezoeker kun je hier je eigen route in samenstellen. Ook is er ruimte om elkaar te ontmoeten. Er komen gemiddeld zo'n 200 mensen naar zo'n netwerkdag.

Volgende netwerkdagen

  • 12 oktober 2024: Kerk-zijn ontdekken & Doorgaan en delen. Aanmelden.
  • 8 maart 2025: Haalbare missie & Contextgevoelige communicatie
  • 4 oktober 2025: Luisteren & Liefhebben en Dienen

 

Protestantse Kerk