Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Netwerkdag ‘Kerk naar Buiten’

Voor teamleden van pioniersplekken, diaconale presentieplekken, Kliederkerken en andere initiatieven die zich bezighouden met missionaire communityvorming.

Op deze dag staan twee thema's centraal, namelijk 'Community Opbouwen' en 'Geloofsleven Ontdekken'. Het thema 'Community Opbouwen' gaat over het versterken van jullie eigen missionaire community. Denk hierbij aan inclusiviteit, identiteit, sfeer, vindbaarheid etc. Het thema 'Geloofsleven ontdekken' gaat over hoe je het christelijk geloof kunt ontdekken met mensen die niet kerkelijk betrokken zijn. Hoe kunnen wij leren van dit contact en is dit van invloed op ons eigen geloof? 

Een inspirerende dag waarop je de thema's met je team doorleeft. Het programma bevat praktijkverhalen, workshops, leerkringen, interactieve werkvormen en ruimte voor ontmoeting. 

Workshops

Voor de teams die zich niet hebben aangemeld voor een leerkring zijn er twee workshoprondes. Deze zijn individueel of als team te volgen. 

Een community bouwen met de mensen die je gegeven worden uit de buurt, hoe doe je dat? (Klaske van der Veen)
In deze workshop zal het opbouwen van een gemeenschap met mensen die  
gegeven worden uit de buurt centraal staan. Een gemeenschap (community) opbouwen 
begint met ‘liefhebben en dienen’ maar het wordt pas een gemeenschap als mensen niet 
alleen relaties met het team hebben maar ook met elkaar, als ze elkaars gezicht kennen, tijd 
met elkaar willen doorbrengen (b.v.samen eten) en bereid zijn elkaar te helpen. Belangrijk 
aspect daarbij is ook om ze uit te nodigen met hun gaven en talenten bij te dragen aan de
ontwikkeling van zo’n gemeenschap. Hoe doe je dit en hoe geef je hier invulling aan?

Zowel inclusief als expliciet zijn, kan dat? (Nynke Dijkstra)
Als missionaire community wil je een open en laagdrempelige plek zijn waarin iedereen welkom is en kan meedoen (inclusiviteit). Tegelijkertijd heb je als missionaire community een verlangen van het verspreiden van Gods liefde door het delen van geloof en hoop. Als team wil je niet alleen zelf vol zijn van geloof, hoop en liefde, maar je wilt ook een plek zijn waar anderen de waarde hiervan kunnen ontdekken (vindplaats). Het kan zomaar zijn dat je daarbij als team en/of teamlid tegen grenzen aanloopt. Wanneer breng je in het contact met de ander het geloof wel ter sprake en wanneer juist niet? Hoe ga je om met mensen die keuzes maken waar je het niet mee eens kunt zijn? Kortom, er zijn in deze workshop met dit thema genoeg issues te bedenken om met elkaar over van gedachten te wisselen! 

Hoe om te gaan met interculturaliteit in buurten en netwerken? (Hans Euser)
Bij het pionieren gaat het bij het thema ‘community opbouwen’ niet in de eerste plaats om het opbouwen van een exclusief christelijke gemeenschap maar om een bredere gemeenschap, in de buurt of binnen een netwerk.
Hans Euser en zijn vrouw Carolien zijn al weer een aantal jaren aan het pionieren in de multiculturele wijk Bloemhof in Rotterdam-Zuid. Daarbij vormde zich een nieuwe community van en met buurtbewoners. Hoe verschillend ook van elkaar, toch verbonden. Met als inzet een community voor de bloei van de buurt. Hans deelt in deze workshop zijn aanpak, ervaringen en dingen die essentieel zijn in een dergelijke context.

Kerk naar Buiten is je eigen geloof op het spel durven zetten. (Jonna van den Berge)
Ook vanuit de 'Kerk naar Buiten' praktijken weten we dat in de ontmoeting met de ander zomaar een moment kan zijn waar de eigen missie, identiteit en het eigen geloof uitgedaagd worden. Die ontmoeting met de ander wordt dan ook een ontmoeting met jezelf. Een oprechte ontmoeting laat zogezegd zijn sporen na (het doet iets met je). 
In deze workshop denken we na over: a) ruimte geven en wederkerigheid in de ontmoeting met de ander, b) hoe en op welke manier je openstaat voor zelfreflectie en verandering in denken in de ontmoeting met de ander c) en wat dit betekent voor de manier waarop jij je geloof leeft? 

Verhalencarrousel, 3 praktijkverhalen over ‘hoe je een community opbouwt’.
In de verhalencarrousel ‘hoe je een community opbouwt’ krijg je praktijkverhalen te horen van drie verschillende teams hoe zij dit in hun context hebben vormgegeven. Het gaat hierbij om praktijkvoorbeelden uit een Kliederkerk, Presentieplek en Pioniersplek praktijk. Uiteraard is er ook gelegenheid om deze teams vragen te stellen over hoe ze een en ander hebben aangepakt. 

Verhalencarrousel, 3 praktijkverhalen over ‘hoe je geloofsleven ontdekt met jouw community’.
Ook in de verhalencarrousel ‘hoe je geloofsleven ontdekt met jouw community’ drie praktijkverhalen uit drie verschillende Kerk naar Buiten praktijken (Kliederkerk, Presentieplek en Pioniersplek). Je krijgt een inkijkje hoe deze teams dit hebben vormgegeven en de mogelijkheid om hierover met hen in gesprek te gaan.

Praktische informatie en aanmelden

  • Zaterdag 30 september
  • Van 10.00-16.00 uur (9.30 inloop)
  • Locatie: De Passie | Zwarte Woud 211 |Utrecht
  • Prijs: 25 euro 

Aanmelden netwerkdag

Protestantse Kerk