Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in jouw kerk?
Dien een agenda-item in

September

Oktober

01
okt

Lucasdag, om kennis te maken, te ontmoeten, luisteren, zingen, en te zegenen.

Amersfoort, Ichthuskerk

Otto de Bruijne spreekt over:“Agape, als toewijding voor de opbloei van de ander”

Van harte welkom! De dag is open, o.a. voor theologen, pastores, gemeenteleden, artsen, specialisten, medewerkers in de zorg en belangstellenden bij dit thema. De dag kost 12,50 euro, hiervoor ontvangt u ook de koffie/thee én een lunch.Graag z.s.m. maar vóór 27 september 2022 aanmelden via: lucasorde@gmail.com.

Het programma ziet er als volgt uit:
10:00 inloop met koffie/thee
10:30 opening, verwelkoming, mededelingen, bestuur, lofpijzing
11:00 inleiding muzikaal tussenspel, hierna reacties
12:30 gezamenlijke lunch
13:30 viering met voorbede, maaltijd van de Heer, ledenbevestiging
15:00 afsluiting van de dag, thee/koffie
15:30 open ledenvergadering
16:00 sluiting vergadering Lucasorde, een oecumenische organisatie rondom thema dienst der genezing.

17
okt
-
14
nov

Duurzaamheidsproject voor predikanten en kerkleden

Online

‘Groene’ thema’s als klimaat en biodiversiteit houden veel voorgangers en kerkgangers bezig. Daarom organiseert het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) komend najaar het programma Bijbel en duurzaamheid: inspiratie voor een groene levensstijl, met v

In de webinars belichten Bijbelwetenschappers en gastsprekers als Matthijs de Jong, Cor Hoogerwerf, Trees van Montfoort en Paul Schenderling wat de Bijbel zegt over de natuur en het leven op aarde’, zegt Lydia van der Meer, Hoofd Kerkrelaties bij het NBG. ‘In de webinars wordt verkend of “groene exegese” kan leiden tot nieuwe inzichten die helpen bij de grote vragen van vandaag. Ook worden de deelnemers toegerust om groene thema's samen met hun gemeenteleden op te pakken.’

Webinars
De webinars voor voorgangers zijn gratis en worden gehouden in oktober en november:

Maandag 17 oktober: ‘De mens als beeld van God, een ramp voor de aarde?’ 

Maandag 24 oktober: ‘De wake-up-call van de profeten’. Gastspreker: Paul Schenderling.  

Maandag 31 oktober: ‘De stem van de schepping in de Psalmen’. Gastspreker: Trees van Montfoort.

Maandag 7 november: ‘Moet deze aarde niet sowieso vergaan?’, over de apocalyptische beelden in 2 Petrus en Openbaring.

Maandag 14 november: ‘De bevrijding van de schepping volgens Romeinen 8:19-22’.

Aanmelden voor de webinars kan via bijbelgenootschap.nl/webinars.

Boekje Bijbel en duurzaamheid en website
Het NBG wil behalve voorgangers ook kerkleden inspireren inzake groene thema’s, bijvoorbeeld rond Sint Franciscus/Werelddierendag (4 oktober), Michazondag (16 oktober), of Dankdag (2 november). Daarom verschijnt binnenkort het boekje Bijbel en duurzaamheid met een Bijbelleesplan, gespreksstof voor kringen en kindermateriaal. Het boekje is gratis en wordt tegen verzendkosten toegestuurd na bestelling via bijbelgenootschap.nl/kerken. Op die webpagina staat binnenkort meer informatie.

November

December

Januari

Februari

Maart

Een activiteit in jouw kerk?
Dien een agenda-item in