Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in jouw kerk?
Dien een agenda-item in

Maart

16
mrt

Dag van Jeugdpastoraat

Dordrecht

Voor ieder die hart heeft voor jongeren, een inspiratievolle dag met als thema: Haarscherp luisteren.

Op 16 maart vindt de Dag van het Jeugdpastoraat in Dordrecht plaats. Met deze inspiratievolle dag willen we iedereen die in contact staat met kinderen en jongeren (jeugdwerkers, catecheten, kinderwerkers, ouderlingen) in de kerk toerusten voor en in hun rol. Tijdens een plenair programma nemen we je mee in de leefwereld van jongeren. Daarnaast worden er diverse workshops aangeboden zoals: Gedachten aan de dood, Haarscherp luisteren in het jeugdpastoraat en de basis van het jeugdpastoraat. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 20 euro, inclusief lunch!

April

10
apr

Preektocht door de Dokkumer Wouden

Dokkum

In de Dokkumer Wouden gaat op woensdag 10 april een derde ‘preektocht’ van start. Deze dag staat in het teken van het maken van een preek. Predikanten, kerkelijk werkers, theologiestudenten, sprekers, kerkmusici en voorgangers worden uitgenodigd om deze w

De ‘preektocht’ begint om 9.30 uur in de Grote of St. Martinuskerk (Markt 2) te Dokkum. 

Het thema uit de Vroege Kerk luidt: 'Antiocheense versus Alexandrijnse school'. Het thema belicht de hermeneutische strijd tussen de Alexandrijnse School en de Antiocheense School en wat wij daar met het oog op de Viervoudige Schriftzin vandaag van kunnen leren voor de preekvoorbereiding.

’s Morgens wordt in de Grote of St. Martinuskerk eerst een college verzorgd door prof. dr. Marten van Willigen, hoogleraar exegese Vroege Kerk aan de TUA in Apeldoorn, waarin hij zal ingaan op de genoemde controverse in de Vroege Kerk. Daarna volgt een werkcollege verzorgd door ds. K.H. (Karel) Bogerd van de Hervormde Gemeente Wâlterswâld, waarin hij ook in praktische zin zal ingaan op het genoemde snijvlak in de Vroege Kerk. Wat kunnen wij er vandaag van leren? Met dit werkcollege willen we cursisten direct met een preekvoorbereidingsmethode aan de slag laten gaan om zo samen ieder afzonderlijk een preek ‘anders dan anders’ uit te werken. Deze keer staat het werkcollege in het teken van verschillende toepassingen van de Viervoudige Schriftzin.

De deelnemers worden naar persoonlijke keuze in de gelegenheid gesteld om hun mini-preek ten gehore te brengen voor alle deelnemers in Catharinakerk te Aalsum en in Sint Vituskerk te Wetsens.

De dag wordt muzikaal omlijst (samenzang en orgelspel) door organist Evan Bogerd. Evan is als cantor-organist verbonden aan de Westerkerk in Amsterdam. Tijdens de opening van de preektocht zal Bogerd (bariton) samen met zijn zoon Evan een kerklied ten gehore brengen waardoor de deelnemers ondergedompeld worden in een stukje tekst en muziek waar de Schriftuitleg van zowel de Alexandrijnse school alsook de Antiocheense School uit de Vroege Kerk in doorklinkt.

De preektocht wordt afgesloten met een reflectie door prof. dr. Marten van Willigen. De toegang om aan deze dag deel te nemen is vrij (inclusief koffie en thee bij de ontvangst en de lunch). Wel wordt er een mogelijkheid geboden om het werk aan de preektocht financieel te steunen.

Predikanten, kerkelijk werkers, voorgangers, sprekers, kerkmusici en theologiestudenten zijn hierbij van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Dit kan per telefoon: 0511-421388 / 06-36275893.

Programma in het kort

  • 9.30 uur: Grote of St. Martinuskerk te Dokkum (Ontvangst met koffie & thee)
  • 10.00-12.00 uur: Grote of St. Martinuskerk te Dokkum (College, werkcollege, preekvoorbereiding)
  • 12.00-13.00 uur: Lunchpauze (De Herberg te Dokkum, Harddraversdijk 1)
  • 13.15-14.15 uur: Catharinakerk te Aalsum (Deelnemers houden hun mini-preek)
  • 14.30-15.30 uur: Sint Vituskerk te Wetsens (Deelnemers houden hun mini-preek)
  • 15.30-16.00 uur: Sint Vituskerk te Wetsens (Reflectie en sluiting)

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

Mei

Juni

Een activiteit in jouw kerk?
Dien een agenda-item in