Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Arbeidsvoorwaarden predikant: wachtgeld

In de ordinanties en generale regelingen wordt een aantal situaties onderscheiden, waarin een predikant onvrijwillig werkloos kan worden, namelijk:

 • arbeidsongeschiktheid als predikant met verdiencapaciteit in ander werk (GR 5-32)
 • herstel vanuit arbeidsongeschiktheid (GR 5-33)
 • werktijdvermindering of losmaking van de gemeente wegens insolvabiliteit van de gemeente (ord. 3-16-7, GR 5-35)
 • losmaking van de gemeente wegens spanningen (ord. 3-20, GR 5-29)
 • ontheffing van het ambt wegens ongeschiktheid (ord. 3-21, GR 5-29)
 • losmaking van de gemeente met wederzijds goedvinden na een verbintenis van minstens 12 jaren (ord. 3-26-3, GR 5-29)
 • vrijstelling van werkzaamheden (ord. 3-19)
 • voorlopig opschorting van de ambtsvervulling tijdens een tuchtprocedure (ord. 10-9-4)
 • schorsing voor bepaalde tijd (tuchtmaatregel, ordinantie 10-9-7)
 • schorsing voor onbepaalde tijd (tuchtmaatregel, ordinantie 10-9-7, GR 5-31)
 • ontzetting uit het ambt (tuchtmaatregel, ordinantie 10-9-7, GR 5-31)

Per situatie is geregeld of en hoe vanwege de kerk in het inkomen van de predikant zal worden voorzien. Daarbij is ook geregeld in welke mate de financiële verplichting bij de gemeente ligt, waaraan de predikant verbonden is/was, en in welke mate de gemeenten gezamenlijk de lasten dragen via de centrale kas voor de predikantstraktementen. 

Uitvoeringsbepalingen - regelingen - formulieren - modellen

 • Uitvoeringsbepalingen als bedoeld in de artikelen 28-2 (aanvraag wachtgeld), 28-8 (verrekening neveninkomsten met wachtgeld), 29-1 (duur en hoogte wachtgeld), 29-3 (doorbelasting wachtgeld aan gemeente na toepassing ordinantie 3-20) en 29-5 (doorbelasting wachtgeld bij losmaking met wederzijds goedvinden na een verbintenis van ten minste twaalf jaar)
 • Formulier voor de aanvraag van wachtgeld
 • Re-integratieprotocol met betrekking tot reïntegratie van predikanten met een wachtgeld als bedoeld in artikel 28-13 GRRP
 • Model voor een persoonlijk reïntegratieplan
 • Toetsingscriteria bij de toepassing van ordinantie 3-16-7

Lees meer over

Het thema Arbeidsvoorwaarden predikanten