Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Arbeidsvoorwaarden predikant: wachtgeld

In de ordinanties en generale regelingen wordt een aantal situaties onderscheiden, waarin een predikant onvrijwillig werkloos kan worden, namelijk:

 • arbeidsongeschiktheid als predikant met verdiencapaciteit in ander werk (GR 5-11-1-e)
 • herstel vanuit arbeidsongeschiktheid (GR 5-11-1-f)
 • werktijdvermindering of losmaking van de gemeente wegens insolvabiliteit van de gemeente (ord. 3-16-7, GR 5-11-1-c)
 • losmaking van de gemeente wegens spanningen (ord. 3-20, GR 5-11-1-a)
 • ontheffing van het ambt wegens ongeschiktheid (ord. 3-21, GR 5-11-1-b)
 • losmaking van de gemeente met wederzijds goedvinden na een verbintenis van minstens 12 jaren (ord. 3-26-3, GR 5-11-1-d)
 • losmaking van de gemeente wegens opheffing van de gemeente (ord. 2-9, GR 5-11-1-g)
 • vrijstelling van werkzaamheden (ord. 3-19)
 • voorlopig opschorting van de ambtsvervulling tijdens een tuchtprocedure (ord. 10-9-4)
 • schorsing voor bepaalde tijd (tuchtmaatregel, ordinantie 10-9-7)
 • schorsing voor onbepaalde tijd (tuchtmaatregel, ordinantie 10-9-7, GR 5-11-3)
 • ontzetting uit het ambt (tuchtmaatregel, ordinantie 10-9-7, GR 5-11-3)

Per situatie is geregeld of en hoe vanwege de kerk in het inkomen van de predikant zal worden voorzien. Daarbij is ook geregeld in welke mate de financiële verplichting bij de gemeente ligt, waaraan de predikant verbonden is/was, en in welke mate de gemeenten gezamenlijk de lasten dragen via de centrale kas voor de predikantstraktementen. 

Uitvoeringsbepalingen - regelingen - formulieren - modellen

 • Uitvoeringsbepalingen als bedoeld in de artikelen 3-2-b (aanvraag wachtgeld, doorbelasting wachtgeld aan gemeente), 4-5 (verrekening neveninkomsten met wachtgeld), 4-4-c (duur en hoogte wachtgeld), 3-2-b-4 (re-integratieprotocol) 
 • Formulier voor de aanvraag van wachtgeld
 • Model voor een persoonlijk re-integratieplan
 • Toetsingscriteria bij de toepassing van ordinantie 3-16-7

Lees meer over

Het thema Arbeidsvoorwaarden predikanten