Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Synoderapport
Onderzoeksrapport Geroepen om te dienen
Document (PDF) Download
Document
Brief over het ambt aan de classicale vergadering
Document (PDF) Download
Synoderapport
Nota tijdelijke aanstellingen voor predikantswerkzaamheden (november 2018))
Document (PDF) Download
Synoderapport
Nota Mozaïek van kerkplekken met addendum (april 2019)
Document (PDF) Download
Synoderapport
Nota 'Naar een Cultuur van Mobiliteit' (april 2017)
Document (PDF) Download
Synoderapport
Brief over het ambt aan de kerkenraad
Document (PDF) Download
Synoderapport
Brief over het ambt aan de bisschoppenconferentie
Document (PDF) Download
Synoderapport
Brief over het ambt aan de gemeente
Document (PDF) Download
Synoderapport
Brief over het ambt aan de pionier
Document (PDF) Download
Synoderapport
Brief over het ambt aan de predikant
Document (PDF) Download