Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Document
Dossier ambtsvisie voor synodeleden (januari 2023)
Document (PDF) Download
Synoderapport
Rapport Hand aan de ploeg (april 2009)
Document (PDF) Download
Synoderapport
De positie van de HBO-theoloog - kerkelijk werker (april 2011)
Document (PDF) Download
Synoderapport
Met vreugde en vrucht - loopbaanontwikkeling en functiedifferentiatie (april 2011)
Document (PDF) Download
Synoderapport
Brief over het ambt aan de predikant
Document (PDF) Download
Synoderapport
Brief over het ambt aan de pionier
Document (PDF) Download
Synoderapport
Brief over het ambt aan de kerkenraad
Document (PDF) Download
Synoderapport
Brief over het ambt aan de gemeente
Document (PDF) Download
Document
Brief over het ambt aan de classicale vergadering
Document (PDF) Download
Synoderapport
Brief over het ambt aan de bisschoppenconferentie
Document (PDF) Download