Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Synoderapport
Synoderapport 'werkzaam vermogen' (LWK 20-03)
Document (PDF) Download
Document
Rekenvoorbeeld gemeente en diaconie
Document (PDF) Download
Document
Visiedocument GCBB
Document (PDF) Download
Document
Richtlijn administratie en financieel overzicht gemeenten - diaconieën met een begraafplaats
Document (PDF) Download
Modellen
Sjabloon financiële gegevens begraafplaatsen
Document Download
Document
Richtlijn Meerjarenraming
Document (PDF) Download
Document
Richtlijn beleggingen Protestantse Kerk in Nederland
Document (PDF) Download
Document
Toelichting op richtlijn beleggingen Protestantse Kerk in Nederland
Document (PDF) Download
Document
Model beleggingsstatuut landbouwgrond
Document Download
Document
Model beleggingsstatuut gebouwen en bebouwd land
Document Download