Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Synoderapport
Nota Protocollen Daderbeleid (2023)
Document (PDF) Download
Document
Model gemeentevertrouwenspersonen ring
Document (PDF) Download
Document
Model gemeentevertrouwenspersonen
Document (PDF) Download
Document
Model gedragscode voor vrijwilligers
Document (PDF) Download
Document
Brochure SMPR: Over grenzen heen
Document (PDF) Download
Document
Doen wat je moet doen: Werkmap voor begeleiding slachtoffers seksueel misbruik
Document (PDF) Download
Document
Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties
Document (PDF) Download
Document
Handreiking voor benadeelden (SMPR)
Document (PDF) Download
Document
Meldprotocol - Model voor gemeenten bij meldingen over grensoverschrijdend gedrag
Document (PDF) Download
Synoderapport
Het ambt na een tuchtmaatregel. Daderbeleid van de Protestantse Kerk na veroordeling seksueel misbruik in pastorale relaties
Document (PDF) Download