Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Modellen
Ord 3-25-1 c Model emeritaatsverklaring - emeritaat ambtshalve
Document Download
Modellen
Ord 3-25-1 d Model emeritaatsverklaring - emeritaat verzoek ambtelijke vergadering
Document Download
Modellen
Ord 3-25-1 e Model emeritaatsverklaring - emeritaat-wegens-arbeidsongeschiktheid
Document (PDF) Download
Modellen
Ord. 3-26-4 Model besluit losmaking op eigen verzoek
Document Download
Modellen
Ord 3-23 Aandachtspunten regeling predikant met een bijzondere opdracht 3
Document Download
Modellen
Ord 3-23 Aandachtspunten regeling predikant met bijzondere opdracht 2
Document Download
Modellen
Verklaring naamswijziging rechtspersoon (vgl. ord. 2-4-4) (voorbeeld)
Document Download
Modellen
Ord 2-4-4 Besluit inzake het aanmerken van een gemeente als protestantse gemeente
Document Download
Modellen
Ord. 2-8-4 Stappenplan samengaan gemeenten
Document Download
Modellen
Ord. 3-3-1 en 3-17-2 Model besluit toestemming beroep in deeltijd of wijziging werktijdpercentage
Document Download