Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Modellen
Model berekening traktementslasten na 1 jaar ziekte 2022-B per 1 juli 2022
Document Download
Modellen
Model berekening traktementslasten 2022-B per 1-7-2022
Document Download
Modellen
Model beleggingsstatuut effecten bij beleggingen via indextrackers
Document Download
Modellen
Model beleggingsstatuut effecten bij beleggingen via beleggingsfondsen
Document Download
Modellen
Model beleggingsstatuut effecten bij beleggen via volledig extern beheer
Document Download
Modellen
Model beleggingsstatuut effecten bij beleggen in eigen beheer
Document Download
Modellen
Model beleggingsstatuut landbouwgrond, gebouwen en bebouwd land
Document Download
Modellen
Model overeenkomst ouderschapsverlof - versie 202207
Document Download
Modellen
Opdrachtbrief ordinantie 3-13 model kerkelijk werker geestelijk verzorger thuissituatie
Document
Download
Modellen
Ord 3-23 Predikant met bijzondere opdracht van kerkenraad om te werken in geestelijke verzorging thuis
Document Download