Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Actief, intergeneratief Paasspel

Pijl naar links Ideeën

Deze werkvorm is bedoeld voor meerdere generaties bij elkaar. De spellen kunnen ook gebruikt worden in tienergroepen.

Je kunt de spellen individueel of in twee, vier of zes teams spelen van elk 4 tot 6 personen. In de eerste spellen speel je met twee teams tegen elkaar. Zorg dat je de verschillende generaties mixt in de teams.

Je kunt een puntentelling bedenken, maar het ‘gewoon’ doen van de spellen is al leuk genoeg.

Nodig:
- grote ruimte
- schilderstape
- 5 grote geprinte papieren paaseieren (liefst lekker fel gekleurd) aan een touwtje die je om je hals kunt hangen
- print van het Avondmaal met Jezus in het midden en aan beide kanten de discipelen (bijvoorbeeld: https://globalizationicas.files.wordpress.com/2013/10/last-supper-da-vinci-1495.jpg) In tweeën geknipt om de Jezus figuur heen.
- twee lange tafels
- houten latten
- spijkers en hamers
- (paas)eieren in verschillende kleuren en/of groottes

 

  • Spel 1: Hoe vermijd ik paaseitjes…

Maak twee teams: team A heeft 2 personen, team B is de rest van de groep. Team B gaat midden in de ruimte staan. Iedereen op een willekeurige plek, maar minimaal 5 stappen van alle muren af. Elk teamlid van dit team krijgt een groot paasei om de hals gehangen. Team A gaat dan aan één kant van de ruimte tegen de muur staan. Vertel dat het spel ‘hoe vermijd ik de paaseieren’ heet. De twee personen (team A) mogen allebei twee stappen zetten en blijven daarna stilstaan. De paaseieren (team B) mogen allemaal één stap zetten en daarna blijven ze stilstaan. Het doel voor de twee personen is om de paaseieren te vermijden en aan de andere kant van de ruimte terecht te komen. En het doel voor de paaseieren is om de personen van team A te tikken. Dat mag door te rekken en strekken, maar niet door te lopen.

  • Spel 2: Witte Donderdag

Zorg voor twee lange tafels met de kopse kanten tegen elkaar gezet.
Lees Marcus 14:22-26 voor.
Geef elk team een eigen tafel waar ze aan gaan zitten. Laat dan het schilderij van het Laatste Avondmaal zien. Allebei krijgen ze één helft van het schilderij. De figuur Jezus op de schildering bepaald de scheiding.
Geef de twee teams de opdracht om ‘hun’ kant van de tafel uit te beelden, naar elkaar toe.
Als de groepen bestaan uit minder dan 6 personen, dan mogen ze de buitenste figuren laten vervallen.
Maak een foto aan het eind van het resultaat en bekijk het samen.
Eventueel laat je een jury beslissen welk team het meest nauwkeurig heeft uitgebeeld.

  • Spel 3: Goede Vrijdag

Zorg voor houten latten, spijkers en hamers.
Lees Marcus 15:22-26 voor.
Geef de groepen de opdracht om een kruis te maken die rechtop staat op een stenen vloer. Ze moeten dus een ontwerp maken waarbij het kruis blijft staan. Geef eventueel een tijdslimiet van 10 minuten.

Alternatieve opdracht:
Nodig: houten kruis, briefjes, pennen, bevestigingsmateriaal zoals: spijkers met hamer of punaises.

Maak vooraf een houten kruis. Lees Marcus 15: 22-26. 
Wat zouden zij tegen Jezus willen zeggen of aan hem willen vragen? Geef ze de opdracht dit op te schrijven op briefjes en dit aan het kruis te bevestigen (of eventueel er onder neer te leggen).

  • Spel 4: Stille Zaterdag

Zorg voor een aantal rollen wcpapier.
Lees Marcus 15:46, 47 voor.
Geef de groepen de opdracht om één persoon uit hun groepje zo netjes mogelijk met het wcpapier om te wikkelen, zodat je niets meer van hem/haar ziet.

Alternatieve opdracht:
Nodig: groot en stevig vel A3 papier, verf, kwasten, bekertjes water, kranten (om de tafel te beschermen).

Lees Marcus 15: 46-47 voor. 
Vraag hen om zich eens in te denken dat ze leven in een tijd waarin weinig mensen konden lezen. Hoe zouden zij een schilderij maken dat dit stukje over Stille Zaterdag moet verbeelden. Vraag ze groot te schilderen én allemaal tegelijk te schilderen. De tijd is kort: 10 minuten, dus er moet doorgewerkt worden. 

  • Spel 5: Pasen!

Kies van tevoren 5 woorden uit de te lezen tekst: Marcus 16:5-8.
(Bijvoorbeeld uit de Bijbel in Gewone taal: gestorven, opgestaan, leerlingen, witte (kleren), bang)

Vertel dat je de groep gaat vragen om buiten te gaan staan, behalve één persoon uit beide teams. Vertel dat je hen een tekst gaat voorlezen en dat ze goed moeten opletten. Deze twee personen gaan de tekst namelijk straks doorvertellen aan de volgende persoon uit hun team. Daarna die weer aan de volgende, etcetera. Tot slot mag de laatste persoon de tekst opzeggen.

Vertel dat je 5 woorden uit de tekst gekozen hebt. Het is aan hen om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk van de door jou gekozen woorden terugkomen in het verhaal van de laatste persoon. Dus hoe letterlijker doorvertellen, hoe beter!

Vraag de groep om buiten de ruimte te gaan staan, op één persoon van beide teams na.
Lees voor de eerste personen Marcus 16:5-8 voor.
Vraag vervolgens de volgende twee personen (van elk team één) naar binnen.
De eerste twee personen vertellen aan degene van hun eigen team de tekst. Als ze slim zijn, doen ze dat zachtjes. Vervolgens herhaal je dat totdat de laatste persoon het verhaal heeft gehoord.

Het is handig om bij dit spel 2 man leiding te hebben, zodat de laatste deelnemers elk aan een eigen ‘jury’ het verhaal nogmaals kunnen vertellen. Tel het aantal vooraf gekozen woorden dat in het verhaal terugkomt aan het einde!

  • Spel 6: Paaseieren

Rondom Pasen eieren zoeken, wie kent het niet? Verzamel allerlei (paas)eieren in verschillende kleuren en/of groottes. Regel ook prijzen van verschillende klassen, van chocolade lolly’s tot muziek speaker. Geef alle eieren een waarde in de vorm van een puntenaantal. Bijvoorbeeld een klein ei 2 punten, een groot ei 5 punten en een kippenei 10 punten. Noteer deze puntentelling. Geef ook de prijzen een puntenwaarde. De jongeren kunnen straks met hun verdiende punten een prijs ‘kopen’.

Verstop vervolgens de (paas)eieren in een afgebakende omgeving. Bijvoorbeeld rondom het kerkgebouw of in een bepaalde wijk. Het is leuk om ook één groot ei te verstoppen, een gouden ei, dat de meeste punten oplevert. 

Start met de deelnemers in een online meeting. Open de avond en vertel vervolgens aan de deelnemers welke eieren ze moeten zoeken en hoeveel punten die eieren per soort waard zijn. Leg uit dat ze het spel individueel of bijvoorbeeld in tweetallen kunnen spelen. Geef aan hoeveel tijd ze hebben om te zoeken, denk aan een kwartier tot een half uur. Na die tijd komen ze weer terug in de meeting en sturen ze een foto naar jou van hun gevonden eieren. Ze rekenen het aantal punten dat ze verdiend hebben uit. Met deze punten kunnen ze prijsjes ‘kopen’ van de leiding. De prijsjes kun je na de tijd bij ze rondbrengen of je laat de deelnemers de prijsjes ophalen.