Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Bidden | Verdieping: Gebedstips en het Onze Vader

Pijl naar links Ideeën

Deze werkvorm is een onderdeel van Bijeenkomst 1: Bidden van Catechesemethode Overhoop.

Gebedstips en het Onze Vader

  • Duur: 25 minuten.
  • Nodig: flip-over met stiften, Bijbel, het Onze Vader op A4-papier (bijvoorbeeld vanuit Matteüs 6:9-13), het Onze Vader op groot papier (liefst A1 of groter), rode, groene en blauwe stiften of kleurpotloden.

Uitvoering

Stap 1 - Gebedstips

Vertel de jongeren dat jullie straks met elkaar het Onze Vader gaan lezen; het gebed dat Jezus als voorbeeld gegeven heeft. Maar voordat Hij dit deed, gaf Hij een paar gebedstips aan de leerlingen. Deze tips kunnen helpen bij het bidden.

Vraag de jongeren welke gebedstip zij zouden delen met anderen. Maak samen een lijstje op de flip-over.

Lees nu met elkaar Mattheüs 6:5-8. Vraag de jongeren of ze het lijstje met gebedstips nog kunnen aanvullen.

Stap 2 - Het gebed van Jezus
Geef elke jongere de tekst van het Onze Vader en lees het met elkaar. Geef daarna de jongeren de tijd om het Onze Vader nogmaals te lezen en laat ze onderstaande opdracht uitvoeren.

Onderstreep de volgende delen uit het Onze Vader:
blauw = dit gaat over God;
groen = dit gaat over mij;
rood = dit gaat over de wereld.

Bespreek daarna met elkaar welke onderdelen uit het Onze Vader over God/jezelf/de wereld gaan. Laat drie jongeren dit in de juiste kleur op het grote vel papier aanstrepen.

Variatietip bij het gesprek
Je kunt er ook voor kiezen om een blauw, groen en rood vel papier op te hangen in de ruimte. Print onderdelen van het Onze Vader op verschillende stukken wit papier. Laat de jongeren de onderdelen van het Onze Vader op de juiste plek hangen. Ga hierover met elkaar in gesprek. Hangt elk onderdeel onder de juiste kleur? Zijn er nog onderdelen die over blijven? Waar gaan die stukken over?