Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

In gesprek over de taal van muziek

Pijl naar links Ideeën

Als het goed is, spreken muziek, liederen en stilte in de eredienst een taal waarmee de gemeente meegenomen wordt in de ontmoeting met God en mensen. Deze taal kan zowel opbeurend als verdrietig zijn. Met deze werkvorm focus je als gemeente op de taal van de muziek. Het doel is om je samen te verwonderen over de rijkdom van de taal van muziek, en over de verscheidenheid in de gemeente.

Theologische kwaliteiten liturgie

In de eredienst viert de gemeente tot Gods eer. Marcel Barnard formuleert in Tot Gods Eer een aantal theologische kwaliteiten waaraan de liturgie zou moeten doen. De uitwerking daarvan verschilt per kerkelijke gemeente en per situatie waarin je gemeente bent. Muziek neemt hierin een belangrijke plaats in. De gemeente participeert nadrukkelijk in de liturgie; muziek, taalhandelingen en inrichting van de eredienst zijn opbouwend en samenbindend voor de geloofsgemeenschap.

Werkvorm ‘de taal van muziek’

Beleg na een kerkdienst een bijeenkomst voor de hele gemeente; het hoeft maar een half uur te duren. Zorg voor koffie, koeken en iets lekkers voor kinderen en jongeren. Vraag iedereen vooraf - tijdens de mededelingen of via de beamer - om tijdens de kerkdienst extra op de muziek te letten. Maak na de dienst groepen van maximaal 8 personen en geef de volgende vragen mee:

  • Hielp het zingen, hielp de muziek om God en anderen te ontmoeten? Waarom wel of niet?
  • Welke rol speelden liederen en muziek in het geheel van de kerkdienst? Op welke manier ondersteunden zij de gang, het verhaal van de liturgie?
  • Begrijp je de keuze voor deze liederen en muziek? Welke wel en welke niet?
  • Welk lied, muziekstuk of juist stilte raakte je? Dat mag zowel melodie of tekst zijn of beide.
  • Geef per groepje één tip en één compliment aan de kerkmusicus en de predikant mee om te zorgen dat ‘de taal van de muziek’ in de liturgie nog beter tot z’n recht komt.

Zie ook het volgende idee: