Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Dit is niet mijn land

Pijl naar links Ideeën

Nodig: papier van A3-formaat, geprinte bijlagen, stiften, pennen

Bekijk de video:
Je kan de tekst uit de bijlage printen zodat de groep kan meelezen.


Land van je leven
De spreker heeft het in de spoken word over 'zijn' land. Hij vertelt over hoe we in Nederland omgaan met andere mensen. Hij heeft het over de vluchtelingen en hoe we soms met hen omgaan. 'De vluchteling is immers verantwoordelijk voor de staat van de verzorgingsstaat. En een vluchtkerk als vluchtoord staat inmiddels gelijk aan landverraad'. Het is alsof de vluchteling soms de schuld krijgt van de situatie in Nederland en dat wanneer je vluchtelingen wilt helpen, je als een landverrader wordt gezien. 

In het nieuws zien we berichtgeving over de cultuur in Nederland. 'De identiteit van Nederland bestaat niet meer' lezen we. Het lijkt soms alsof dat wat we echt belangrijk vinden er niet meer toe doet. In deze werkvorm gaan we daar mee aan de slag.

In de opdracht ‘Het land van je leven’ ga je nadenken over wat jij belangrijk vindt en wat jou bezighoudt in je leven. In deze werkvorm ga je een land ontwerpen dat hier iets over vertelt. In de landkaart die je maakt, hebben alle onderdelen een symbolische betekenis. Ze staan uitgelegd in de bijlage. Ook vind je hier de legenda van je land. 

Bedenk wat je belangrijk vindt aan de hand van de symbolen en schrijf deze op in de legenda. Wanneer je klaar bent met de legenda, kan je het tekenen in je zelf ontworpen landkaart. 

Ga na het tekenen van de landkaart met elkaar in gesprek. Onderstaande vragen kunnen daarbij helpen. 

  • Waarom vind je dat wat je getekend hebt belangrijk?
  • Wat van je landkaart is al aanwezig in je omgeving? Wat niet? Hoe komt dat?
  • Is je land een realistisch land? Waarom wel/niet?