Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Een ongelofelijk verhaal! - Bible Outdoor 2

Pijl naar links Ideeën

Een ongelofelijk verhaal!

De tieners zoeken een staf, tellen bijzondere ‘schapen’ en speuren naar een weide. Ze ervaren dat ze arm zijn en ongeloofwaardig. De tieners ‘zijn’ de herders uit Lukas 2 en ze merken dat ze helemaal niet meetellen in de samenleving. Ook in onze samenleving wordt niet iedereen gezien en recht gedaan. God zet de herders echter in, om anderen te vertellen dat Jezus is geboren.

Ga voor je op pad gaat na hoe de RIVM-maatregelen zijn en zorg voor gele hesjes als je in het donker op pad gaat.

Doelen:

 • De tieners beleven het verhaal van de herders (Lukas 2) in actieve buitenopdrachten.
 • De tieners verwoorden welke groepen mensen in onze samenleving niet tot nauwelijks meetellen. 
 • De tieners horen dat God iedereen ziet en kan inzetten voor zijn plannen.

Benodigdheden

Algemeen

Ieder team dat op pad

 • Ieder groepje heeft een smartphone met goede camera nodig, WhatsApp en Internet/data, pen met het formulier,  € 1,-, krijtje.
 • Tip: De 10 opdrachten (zie bijlage) zijn in plaats van in zijn geheel via het formulier te geven ook een voor een te kopiëren in WhatsApp.

Vooraf afleveren bij gastheer/gastvrouw

 • Breng bij jullie predikant of andere gastheer/gastvrouw opdracht 4 (zie bijlage) en een kleine transparante vaas (of flink glas) met daar in 77 zwart-witjes (salmiaksnoepjes), een pen en een doos wegwerphandschoenen.
 • Tip: Heb je meer dan 3 teams? Zet dan op twee of drie locaties opdracht 4 uit en schrijf op de formulieren voor de tieners ook meerdere adressen. Zo voorkom je dat er teveel tieners langskomen op een locatie. 

Bij terugkomst 

 • Houd je mobiel paraat, noteer met pen de aankomsttijd van ieder team op het scoreformulier.
 • Leuk om een vuurkorf te hebben en een zaklamp om de Bijbel te kunnen lezen en houd de vragen van de verdieping bij de hand. Zorg eventueel voor een laptop (en eventueel beamer) om foto’s te bekijken.
 • Zorg voor een warm drankje en wat lekkers, koop een prijsje voor het winnende team.
 • Eten en drinken voor de tieners bij terugkomst.

 Vooraf

 • Ga na wie de gastheer/gastvrouw kunnen zijn en lever daar opdracht 4 zie bijlage en de materialen. 
 • Door de tieners de 10 opdrachten in zijn geheel mee te geven, wordt de opdracht spannender. Ze kunnen strategisch handelen. Maar je kunt de tekst van de 10 opdrachten ook een voor een kopiëren naar ieder team via WhatsApp. Je begeleidt ze dan op afstand stap voor stap. Ga zelf na (zie scoreformulier) wat je voorkeur heeft.

Overzicht

 • Korte instructie en teamindeling                     10 min.
 • Tieners gaan 10 opdrachten doen                  60 min.
 • Verdieping                                                           15 min.
 • Uitslag score met winnaar en chillen              15 min. 

Instructie 

Heet de tieners welkom en vertel dat ze vandaag op pad gaan in de wijk. Met behulp van opdrachten gaan jullie het kerstverhaal beleven. 

 • Maak teams van maximaal 4 tieners.
  Bepaal of je per team een leider mee laat gaan.
 • Spreek samen af wat de grenzen zijn van het gebied waar binnen de tieners op stap gaan en spreek een tijd af waarop de teams uiterlijk terugkomen, ongeacht of ze alle opdrachten hebben gedaan.
 • Zorg dat elk team een telefoon met camera en data heeft en het mobiele nummer van de leider die op de startlocatie blijft. 
 • Geef de groepjes de benodigde materialen mee en spreek af dat ze voorzichtig zijn onderweg en beleefd zijn naar anderen. Spreek af wie van de groep de telefoon beheert en eventueel de WhatsApp berichten stuurt, wel met instemming van de hele groep. 

Tip: wil je dat ze niet allemaal tegelijk vertrekken? Geef aan met welke opdracht ze moeten starten en laat dit per team verschillen. 

10 opdrachten                   
De tieners gaan 10 opdrachten doen en bewijzen verzamelen. Eén leider blijft sowieso tijdens de opdrachten op de startlocatie. Als je begeleiding onderweg voor de teams wilt, zorg dan voor meerdere leiders.

Steek na 45 minuten de vuurkorf aan en maak de drankjes warm.
Zorg dat je op het moment dat iedereen terug is, de verdieping doet.

Tip: Het mooiste is om de verdieping onder leiding van een leider te doen in dezelfde teams.  

Verdieping (15 min) 

Vraag de tieners naar hun ervaringen: 

 • Is ze duidelijk met welk verhaal ze bezig zijn geweest? (De herders, Lucas 2) 
 • Waar zou die 77, oneindig, voor staan? Hebben jullie idee? (Oneindige hoeveelheid engelen hoorden de herders zingen)  
 • Hoe is het om ‘arm’ te zijn (de € 1,- opdracht)? (Licht eventueel toe, de herders waren arme mensen met weinig aanzien.)
 • Hoe is het als je verhaal niet wordt geloofd? (Opdracht 8, herders telden niet mee, ze mochten zelfs geen getuigen zijn in een rechtszaak). 
 • Vraag de tieners welke mensen tellen in onze tijd eigenlijk niet mee? Worden gediscrimineerd of over het hoofd gezien? 
 • Merk je wel eens dat dit gebeurt in jouw omgeving? 
 • Kan jij daar iets mee of aandoen, maak het concreet. 
 • Lees met de tieners het verhaal uit Lucas 2:1-20 en doe dat zo dat ze allemaal een vers lezen, laat ze letterlijk ook nu het goede nieuws ‘doorgeven’ met de zaklamp. Benoem nadrukkelijk dat je start bij vers 1 en leest tot vers 20. 
 • Leg uit dat het heel bijzonder is dat juist de herders (die niet meetelden) door God worden ingezet om het goede nieuws te horen en verder te vertellen. God geeft om jou, maar zet ook mensen in die jij misschien niet snel gelooft of waar je eigenlijk op neerkijkt. 
 • Vraag de tieners, zou jij geloven als hij/zij iets moois over God zou vertellen? Geloof je dat God zo nog steeds werkt?

Verwerking (60 min)

Opdracht 1. Hier zijn ze dag en nacht te vinden? 

 • Aantal punten: 1 
 • Zoek een weide of grasveld. 
 • Maak een foto als bewijs

Opdracht 2. Staf 

 • Aantal punten: 1 
 • Ga op zoek naar een stok waar je op kunt leunen en je mee kan leiden. 
 • Maak een foto als bewijs.

Opdracht 3. … heb je witte wol? 

 • Aantal punten: 3 
 • Zorg dat je aan 50 cm (wit of gekleurde wol) krijgt, neem de wol mee als bewijs.

Opdracht 4. … tellen.

 • Punten: hier kun je veel punten mee winnen en verliezen!   
 • Ga naar   
 • Bel aan en doe de opdracht. 
 • Vergeet niet, hij/zij noteert hier ….  het aantal punten dat jullie hebben verdiend!

Opdracht 5. Hond 

 • Punten: 1 of 2 
 • Maak een foto van een hond. 
 • Heb je een foto van een herdershond dan levert dit je 2 punten op.

Opdracht 6. Arm

 • Punten: 3 
 • Nodig: € 1,-
 • Het is niet leuk om te horen, maar jullie zijn arme mensen. Ruil de € 1,- in voor iets wat gezond is en dat jullie allemaal kunnen eten. Maak een foto.

Opdracht 7. Achterstand 

 • Punten: 2 
 • Nodig: krijt 
 • 1 teamlid zet een startstreep en 100 flinke passen verder een eindstreep. Hij maakt ook het filmpje. De helft van het team doet zijn schoenen andersom aan. Dus je draagt je linkse schoen, rechts en andersom.  De andere helft van het team hoeft dit niet te doen. De ‘filmer’ geeft het startsein en dan gaan alle teamleden, sprinten naar de eindstreep. Hij neemt het op en vraagt: Wie was er het snelste? Voelt het eerlijk?
 • Stuur het filmpje van max. 0,30 sec. op.

Opdracht 8. Ongeloofwaardig 

 • Punten: 2 
 • Verzin als team echt een vreemd verhaal over iets wat je (zogenaamd) bij jullie in de buurt hebt gezien of gehoord.
 • Bel bij een bekende aan en vertel dat je bijzonder nieuws hebt dat jullie graag willen delen. 
 • Stel daarna de vragen en noteer het antwoord. 
  • Vraag 1) wat gelooft u wel?  
  • Vraag 2) wat gelooft u niet? 
 • Bedank hem/haar voor het luisteren. 
 • Noteer de antwoorden, op de achterzijde.

Opdracht 9. Oneindig veel 

 • Punten: 1
 • Maak een foto van een huis met huisnummer: 77. Wist je dat in de bijbel het getal 7 staat voor ‘oneindig’ veel.

Opdracht 10. Wow, Jezus gevonden 

 • Punten: 2 
 • Zoek een gebouw dat lijkt op een stal. 
 • Maak op die locatie een filmpje van max. 0,30 seconden dat laat zien dat jullie Jezus hebben gevonden en heel blij zijn!

Afsluiting (15 minuten)

 • Zorg dat een leider op het scoreblad noteert welke team, welke opdracht heeft gedaan met het aantal behaalde punten.
  Mogelijk kan een leider dit al tijdens de verdieping doen. 
 • Zet de ontvangen foto’s op een laptop, gesorteerd per team.
 • Laat de foto’s op de laptop zien. Houd de puntenscore bij de hand. 
 • Geef het team met de meeste punten een prijsje. 

Sluit af met nog een drankje en wat lekkers.