Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

In gesprek over relaties en seksualiteit

Pijl naar links Ideeën

Het gesprek moet in veiligheid gevoerd kunnen worden, met respect en ruimte voor ieders verhaal en overtuiging. Een goede voorbereiding is daarom van belang. In het gesprek, in kleine en in grote groepen, gaat het om méér dan seksualiteit of homoseksualiteit of (on)veiligheid.

Hoe komen relaties, seksualiteit en gedrag ter sprake in de gemeente? Wordt dat wel eens besproken in het pastoraat, in het jeugdwerk, op een gemeenteavond? Als dat niet het geval is, is het lastig en ongemakkelijk om sec bij seksualiteit of homoseksualiteit te beginnen. Daarom steekt deze werkvorm ook breder in: Het gaat om relaties en seksualiteit.

Soms is het beter eerst als kerkenraad onderling te praten. Bijvoorbeeld als twee mannen of twee vrouwen vragen om een zegen over hun relatie of  hun kind willen laten dopen. Of er speelt een andere vraag, bijvoorbeeld over grensoverschrijdend gedrag.

Een vervolgstap kan een gemeenteavond zijn. Bereid die zorgvuldig voor en kondig tijdig aan. Vragen kunnen dezelfde zijn als die op de kerkenraad, wellicht aangevuld met: in hoeverre zijn relaties en seksualiteit thema’s die in onze gemeente besproken (kunnen) worden?

Tips voor het gesprek rond relaties en seksualiteit

  1. Zorg voor veiligheid: luisteren staat voorop.
  2. Vraag door, ga niet onmiddellijk in discussie
  3. Breng orde aan: luister naar ervaringen van anderen, luister naar wat de Bijbel zegt over relaties en seksualiteit, deel je eigen ervaringen en mening.
  4. Zet het gesprek niet te snel onder de druk van een besluit - neem de tijd.
  5. Zoek naar wegen om zoveel mogelijk mensen hun inbreng te laten hebben: in groepsgesprekken waarbij iedereen wordt uitgenodigd iets te zeggen en via het pastoraat.
  6. Bied ook de mogelijkheid aan om schriftelijk te reageren of in gesprek met de predikant / een ouderling.
  7. Besteed er aandacht aan in de voorbede.
  8. Zet het gesprek in het bredere kader van relaties en liefde en seksualiteit: het gaat ons allemaal aan.
  9. Zie homo’s en lesbiennes niet als ‘probleem’ of ‘problematiek’, maar als mensen met een eigen inbreng.
  10. Besef dat wij allemaal méér zijn dan onze seksuele geaardheid. 

In gesprek met jongeren

'Een avond over seks' handleiding van Arjet Borger voor gesprekken met jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar.