Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Jouw talent hoort erbij

Pijl naar links Ideeën

Bijbeltekst

"Jullie vormen samen één kerk, ieder van jullie hoort erbij. Want jullie horen allemaal bij Christus. En in de kerk geeft God de mensen allerlei functies en bijzondere krachten. Er zijn apostelen, profeten en leraren. Er zijn mensen die wonderen kunnen doen, en mensen die zieken kunnen genezen. Er zijn mensen die anderen kunnen helpen en steunen in hun geloof. En er zijn mensen die in vreemde klanken kunnen spreken. Niet iedereen is een apostel, of een profeet, of een leraar. Niet iedereen kan wonderen doen. Niet iedereen kan zieken genezen. Niet iedereen kan in vreemde klanken spreken, of uitleggen wat die klanken betekenen. En voor welke bijzondere krachten moeten jullie nu de meeste waardering hebben? Voor de krachten waarmee andere mensen geholpen worden. En voor de krachten waarmee het geloof van anderen sterker gemaakt wordt." - 1 Korintiërs 12: 27-31

Nodig

 • (Bouw)lamp
 • Papieren
 • Stiften of pennen
 • Een groot houten kruis
 • Punaises of tape

Uitleg activiteit

Deze activiteit start je bij voorkeur gezamenlijk met een groepje. Of ouders en kinderen voeren dit zelf samen uit, met ondersteuning van een vrijwilliger.

Pak de Bijbeltekst erbij op papier. Lees eerst samen het Bijbelgedeelte en bespreek de gespreksvragen (zie hieronder).

Daarna laat iedereen de schaduw van zijn/haar hoofd overtrekken op papier. De deelnemers gaan zitten en een (bouw)lamp schijnt op de zijkant van hun hoofd waardoor een schaduw zichtbaar wordt naast hen op de muur. De schaduw wordt door iemand anders overgetrokken op papier. Vervolgens knippen de deelnemers het omtrek van hun hoofd uit.

Schrijf op dit papier:

 1. Waar jij goed in bent.
 2. Wat jij zou willen doen om anderen te helpen om te groeien (in geloof).

Alle uitgeknipte hoofden kunnen op een houten kruis of een grote kartonnen kerk gehangen worden, als teken van eenheid. Aan het einde kan iedereen z'n uitgeknipte portret meenemen.

Voorbeeld gespreksvragen

Lees het bovenstaande stukje uit 1 Korinthe. Paulus zegt dat iedereen erbij hoort. Iedereen krijgt van God gaven en talenten (iets wat hij of zij goed kan) om de kerk op te bouwen. En dan gaat het niet om wie het beste talent heeft gekregen. Het gaat er om wat jouw talent kunt doen om anderen te helpen! Helpen als ze het moeilijk hebben, of helpen dat een ander kan groeien in geloof.

 1. Zijn er mensen die jou hebben geholpen toen je het moeilijk had? Wie?
 2. Zijn er mensen die jou hebben geholpen om te groeien in je geloof en in je relatie met God? Wie?
 3. Waar ben jij goed in?
 4. Wat zou jij daarmee kunnen doen om een ander te helpen?