Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Ongelofelijk goed nieuws - Bible Outdoor 1

Pijl naar links Ideeën

Zo ervaren de tieners iets van het wachten zoals Elizabeth dat deed. Ze zoeken ‘engelen’ in hun eigen omgeving, brengen mensen goed nieuws en praten met handen en voeten. Ga voor je op pad gaat na hoe de RIVM-maatregelen zijn en zorg voor gele hesjes als je in het donker op pad gaat.

Doel:

 • De tieners beleven het verhaal van Zacharias en Elisabet (Lucas 1) in actieve buitenopdrachten.
 • De tieners verwoorden wat zij verstaan onder goed nieuws en horen wat mensen in hun omgeving verstaan onder goed nieuws. 
 • De tieners weten dat Johannes de Doper de bijzondere opdracht van God kreeg om de mensen voor te bereiden op de komst van Jezus.

Nodig:
Print vijfmaal de bijlage ‘engel’, print voor ieder team de twee dagboekfragmenten.
Zorg voor cadeaulint of touw, schaar om de ‘engelen’ in de buurt te bevestigen.
Op de startlocatie heb je voor ieder team een dobbelsteen nodig.

Zorg dat er voor ieder team een tasje is met daar in:
Een rol schilderstape, vuilniszak, 1 rol keukenpapier.
Doe dagboekfragment 1 in een envelop waar je op schrijft 1.
Doe dagboekfragment 2 in een envelop waar je op schrijft 2.
7 ballonnen en vier stiften, 1 pakje Kanjers (stroopwafels), diverse kleuren krijtjes.

Zorg voor een prijsje voor het team dat de meeste punten heeft.
Noteer op het scoreblad per team het aantal punten.
De 9 opdrachten zijn een voor een te kopiëren in WhatsApp.
Ieder groepje heeft een smartphone met goede camera nodig, WhatsApp en Internet/data.
Leiding met smartphone en Internet om via WhatsApp te communiceren
Laptop (en eventueel beamer) om foto’s te bekijken
Eten en drinken voor de tieners bij terugkomst.

Vooraf doen: 
Maak voor ieder team het tasje klaar met benodigdheden.
Print vijfmaal de bijlage ‘engel’, doe iedere afbeelding in een insteekhoek en hang deze met behulp van cadeaulint op. Zoek vijf diverse locaties, bijvoorbeeld aan een boom, om een verkeersbord, bij bushalte, aan schoolhek, nabij kerk).

Werkwijze
De tieners gaan in teams opdrachten doen in de wijk. Maak ter plekke een WhatsApp groep van de vier tieners die samen vertrekken. Geef het tasje met materialen mee die ze nodig hebben om de opdrachten te doen. Ter plekke doen ze de eerste opdracht, zodra ze vertrekken, plaats je de tweede opdracht in hun WhatsApp waarna ze die gaan uitvoeren en bewijs leveren met behulp van een foto. Bij sommige opdrachten staan vragen om te beantwoorden. De leiding geeft punten voor de foto’s en beantwoorde vragen. Eén leiding blijft tijdens deze opdracht bij het thuishonk om de berichten te ontvangen en de punten te verdelen.
Zorg voor voldoende volwassenen om de groepjes te begeleiden. Heb je niet genoeg begeleiding, of gaan jouw tieners liever zonder leiding op pad, laat hen dan niet aanbellen bij een vreemde maar bij een gemeentelid of bekende.

Introductie (15 min.) 

 • Heet de tieners welkom en vertel dat ze vandaag op pad gaan in de wijk. Met behulp van opdrachten gaan jullie een advent verhaal beleven. 
 • Maak groepjes van maximaal 4 tieners. Bepaal of je per groepje een leiding mee laat gaan. Spreek samen af wat de grenzen zijn van het gebied waarin de tieners op stap gaan en spreek een tijd af waarop de groepjes uiterlijk terugkomen, ongeacht of ze alle opdrachten hebt gedaan. Zorg dat elk groepje een telefoon met camera en data heeft en het nummer van de leiding. 
 • Leg de puntentelling uit. Leg uit dat ze een punt krijgen voor iedere gemaakte foto.
  Het team ontvangt ook 1 punt voor een beantwoorde vraag. De antwoorden typ je in een Whatsapp bericht. Het team met de meest originele foto, ontvangt een extra punt.
  Nadat je een opdracht hebt geappt, ontvangt je een nieuwe opdracht om te doen. 
 • De groepjes gaan op pad. Spreek af dat ze voorzichtig zijn onderweg en beleefd zijn naar anderen. Spreek af wie van de groep de telefoon beheert en de WhatsApp berichten stuurt, wel met instemming van de hele groep.
 • Opdracht 1 doen alle teams op locatie van vertrek. Door deze opdracht ontstaat er als vanzelf dat niet alle teams tegelijk vertrekken. 
 • Overhandig bij vertrek hun tasje met materialen en WhatsApp opdracht 2. Geef aan dat ze pas na het insturen van bewijs de volgende opdracht ontvangen. Hoe meer opdrachten je doet, hoe hoger het aantal punten. Hoe meer kans op prijs.

Verwerking  (60 min)

Opdracht 1 Wachten zoals Elizabeth
Nodig: dobbelsteen
Gooi als team om de beurt met de dobbelsteen.
Alle teamleden moeten twee keer, zes ogen hebben gegooid, eerder mag je niet als team op pad.

Opdracht 2 Engelen 
Kijk goed om je heen er zijn buiten 5 engelen verborgen.
De foto die je appt, laat niet alleen de engel zien maar ook waar deze engel is.  Nadat je drie engelen hebt gevonden, krijg je alvast de vervolgopdracht. Vergeet niet om ook de andere engelen te vinden, ze leveren je 2 extra punten op.

Opdracht 3  Engel in je team
Nodig: 1 vuilniszak, 1 rol schilderstape en 1 rol keukenpapier. 
Tover een van jullie teamleden om tot een ware engel.
App een foto. 
Tip: Engelen laten geen troep achter,  zorg dat alles netjes blijft onderweg.

Opdracht 4 Goed nieuws
Nodig: 7 ballonnen en 4 stiften.
Blaas de 7 ballonnen op, let op: ballon stuk is 1 punt minder!
Overleg samen wat jullie echt goed nieuws vinden.
Bijvoorbeeld: U krijgt een droomreis naar …
Noteer op elke ballon goed nieuws, maar schrijf op een ballon niets.
Verstuur per app de foto van de 7 gemaakte ballonnen. Je ontvangt daarna een opdracht wat je met ballonnen gaat doen.


Opdracht 5: Boodschappers
Nodig: de ballonnen van de vorige opdracht.
‘De engel’ in jullie team belt aan bij iemand die je niet kent.
Let op; houd voldoende afstand van de persoon bij de deur.
De engel in jullie team vraagt aan degene die de deur opent: ‘Kijk eens ik heb zes ballonnen met daarop goed nieuws, luister maar.’ De teamleden vertellen wat er op hun ballonnen staat.  Engel vraagt: ‘Wat vindt u echt goed nieuws?’
De engel zegt: ‘Ik heb ook nog een lege ballon, welk goed nieuws zou daar van u op mogen staan?
Luister naar het idee van de persoon aan de deur.
Verstuur de twee antwoorden die jullie hebben gekregen per app.

Opdracht 6 Ongelofelijk goed nieuws!
Nodig: envelop 1 met dagboekfragment 1.
Lees hardop de tekst uit het dagboek van Elizabeth.
Schrijf in de app: Wat denk je dat Elizabeth allemaal wil vragen aan Zacharias? (Iedere vraag, is een punt.)

Opdracht 7  Gebaren
Nodig: de Kanjers (stroopwafels).
Bel bij iemand aan die je kent uit de kerk, maar niet je ouders, opa of oma.  Helaas kunnen jullie alle vier niet meer praten.
Met gebaren gaan jullie de volgende boodschap vertellen:
‘Wij hebben goed nieuws voor u!
U krijgt wat lekkers van ons, stroopwafels.’

Belangrijk:
Je mag de stroopwafels niet laten zien en ook je mobiel niet gebruiken. 
Begrijpt hij/zij wat jullie bedoelen?
Pak dan de stroopwafels en geef ze aan hem/haar.
Begrijpt of gelooft hij/zij jullie niet? Zwaai en vertrek. Bel dan bij iemand anders aan.
Stuur een foto van de voordeur waar de stroofwafels achterblijven.

Opdracht 8 Geboren
Nodig: envelop 2 met dagboekfragment 2 en krijt.
Open envelop 2 en lees wat Elizabeth schrijft.
Ontwerp nu met deze gegevens het geboortekaartje, wees origineel en volledig. Maak het kaartje flink groot (omvang auto groot) en app een foto.

Opdracht 9 Johannes
Spreek allemaal tegelijk een spraakoproep in via de app: Johannes is zijn naam.
Wist je dat op het moment dat Zacharias aan anderen vertelde hoe zijn zoon ging heten, hij weer kon praten?
Na het versturen van deze spraakoproep, mag je terug naar de startlocatie.

Afsluiting (15 min)

 • Zorg dat een leider op het scoreblad noteert welke team, welke opdracht heeft gedaan en het aantal behaalde punten.
 • Zet de ontvangen foto’s op een laptop, gesorteerd per team.
 • Nadat de opdrachten zijn uitgevoerd komen de teams terug. Zorg dat ze kunnen opwarmen.
 • Ga alle opdrachten langs en laat de foto’s op de laptop zien. Houd de puntenscore bij de hand. 
 • Bespreek met elkaar de foto’s en bespreek de ideeën die uit de motivaties/ antwoorden naar voren zijn gekomen. 
 • Geef het team met de meeste punten een prijsje. 
 • Sluit af met wat lekkers, bijvoorbeeld beschuit of cake met blauwe muisjes en laat de tieners tijdens het eten met elkaar delen of God hen ook wel eens heeft verrast of iets heeft gedaan wat ze niet hadden verwacht zoals ook in het verhaal van Elizabeth en Zacharias.