Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Op reis met de wijzen | Teamvoorbereiding

Pijl naar links Ideeën

Het complete kliederkerkprogramma rondom Kerst - Op reis met de wijzen bestaat uit deze teamvoorbereiding, ontdek-activiteiten en ideeën voor de viering en maaltijd. Duik eerst als team in het Bijbelverhaal aan de hand van onderstaande ideeën. Kies vervolgens activiteiten en verwerkingsvormen uit die het beste passen bij jullie kliederkerk en bedenk er eventueel een aantal zelf! Let op variatie zodat het leuk is voor zowel jongens, meisjes; kinderen, tieners en volwassenen; voor dromers, denkers én doeners.

Wil je meer verdieping voor een goede voorbereiding en geloof in je kliederkerk? Ga dan naar dit artikel.

Praatpapieren
Om mensen te helpen in gesprek te gaan, vind je bij de meeste activiteiten 'voorbeeld gespreksvragen'. Ook vind je bij de activiteiten een bijlage met een A4tje voor op tafel: een praatpapier. Hierop staan een uitleg van de opdracht en de gespreksvragen. Dit ‘praatpapier’ is in ppt-formaat en kun je zelf bewerken zodat het bij jouw kliederkerk past. 

Via deze link vind je meer downloads om materialen in kliederkerk-stijl vorm te geven.

Bijbeltekst: Matteüs 2:1-12
De Bijbelteksten bij de werkvormen zijn afkomstig uit de Bijbel in Gewone Taal (tenzij anders vermeld).

Inspiratie vooraf
Wist je dat er verschillende kerstverhalen in de Bijbel staan? Lucas vertelt over het kind in de stal en de herders die op bezoek komen. Het Evangelie van Matteüs vertelt over wijze mannen die een ster zien en op zoek gaan naar het koningskind. 

Dit kliederkerkprogramma volgt het verhaal uit Matteüs 2:1-12. Lees het eens. Wat valt je op? Wat raakt je? 

Wie zijn de wijzen uit het oosten?
Het gaat waarschijnlijk om astrologen uit Babylonië. Ze worden ‘wijs’ genoemd omdat ze erg geleerd waren. Ze kwamen vermoedelijk uit een gebied waar nu Iran ligt. De Bijbel zegt niet met hoeveel ze kwamen. Omdat ze drie geschenken aanbieden, wordt vaak aangenomen dat het om drie mannen ging. Er is verder weinig bekend over wie de mannen waren of welk verschijnsel zij aan de lucht hebben gezien. Het is opmerkelijk dat deze mannen als een paar van de eerste van Jezus aanbidders worden beschreven in de Bijbel, omdat het waarschijnlijk niet-joden waren en omdat ze zich bezighielden met sterrenkunde. Astrologie had God in het Oude Testament namelijk verboden (Jes.47:13; Jer.10:2; Deut.4:19; vgl. Deut.18:9-14).

Bij Jezus is iedereen welkom
Het Joodse volk wachtte vol verwachting op een nieuwe koning. Ze noemden dat de Messias. Hij zou door God gestuurd worden en het volk van Israël bevrijden en herstel brengen. De leiders van het Joodse volk bestudeerden de boeken van de profeten om te zien wat er over de Messias beschreven stond. De Joodse geleerden verwachtten waarschijnlijk een Messias die zij zeker zouden herkennen. Maar wat gebeurt er nu… Er komen wijze mannen uit een ver land die zeggen dat ze aan de sterren zien dat de nieuwe joodse koning geboren is. Dat had niemand verwacht…
De wijzen uit het oosten zijn vreemden uit een ver land. Zij zijn een paar van de eerste mensen die Jezus ontmoeten. Dit verhaal in de Bijbel laat zien dat iedereen welkom is bij Jezus en dat mensen van over de hele wereld hem zullen volgen. 

Maar is Jezus zelf welkom?
Het verhaal vertelt ook over koning Herodes. Hij zit niet te wachten op de concurrentie van een nieuwe koning. Hij wil Jezus uit de weg ruimen. Verder komen we in dit verhaal de wetgeleerden tegen. Zij geven de informatie dat de Messias uit Betlehem zal komen. Verder lijken zij in dit verhaal wat onverschillig over het nieuws van de wijze mannen.
In de Bijbel zie je vaker dat Jezus niet welkom was, Matteüs vertelt hier vaak over. Jezus was een Joodse man en hield van zijn volk en hun geschiedenis. Hij wil laten zien dat God van hen houdt. Maar veel mensen vonden dat hij godslasterende dingen zei en dat hij te veel omging met slechte mensen. Het dieptepunt van dit niet-welkom-zijn is dat Jezus gedood wordt.
Ken jij een situatie in deze wereld waarin (het gedachtegoed van) Jezus niet welkom is?

Driekoningen
Driekoningen is een kerkelijke feestdag waarop het bezoek van de wijzen uit het Oosten herdacht wordt. Driekoningen valt op 6 januari. Het wordt ook wel ‘de openbaring van de Heer’ genoemd omdat herdacht wordt dat de vleesgeworden God kenbaar wordt gemaakt aan de heidenen (niet-joden) en dus aan de wereld. In de traditie gaat het om drie koningen waarvan één afkomstig uit Afrika, één uit Europa en één uit het midden-oosten, dit staat voor de verschillende werelddelen.
Je kunt hierbij aansluiten door in deze kliederkerk aandacht te geven aan mensen uit andere landen en culturen. Zijn er mensen uit jullie eigen kliederkerk of mensen in de buurt die iets willen vertellen of laten zien van hoe zij kerst (of andere feesten) vieren in hun cultuur?
Misschien wordt driekoningen wel gevierd op de plek waar jullie kliederkerk zijn en kun je met je kliederkerk hierbij aansluiten. 

Filmpje over Driekoningen: https://www.youtube.com/watch?v=qfDE5EldWQE&t=94s 

Oefening en gespreksvragen

 • Doe je ogen eens dicht en stel je voor dat je bij de wieg van Jezus staat. Hij is de beloofde koning, de gezalfde die het koninkrijk van God laat zien. Wat zie je als je in de wieg kijkt?

  Het wonderlijke van kerst is dat de verwachte koning als een kwetsbare baby komt.

  Bij Jezus ben je welkom zoals je bent.

 • Voel jij je welkom bij Jezus/God? Waarom wel/niet?

 • Wat betekent Kerst voor jou?

 • Wat zou jij Jezus cadeau willen geven?

 • Wat zou je van Jezus willen ontvangen?

 • Met welk gevoel of gedachte wil je dat de kliederkerkbezoekers naar huis gaan na deze kliederkerk?

Brainstorm voor jullie kliederkerk
Ga samen om de tafel met pennen, een paar A4’tjes en kleine plakblaadjes.
Lees het Bijbelverhaal en bovenstaande tekst.
Welke onderdelen uit het verhaal spreken jullie aan? Denk hierbij aan bijbelverzen, thema’s, beelden, symbolen of uitspraken die jullie raken. Schrijf ze op verschillende A4’tjes.
Neem nu de kleine plakblaadjes en schrijf hierop de associaties en creatieve ideeën die bij jullie boven komen bij deze thema’s. Plak ze op de A4’tjes.
Kies aan het einde van deze brainstorm met welke thema’s en ideeën jullie iets willen doen in deze Kliederkerk. 

Als je ontdekactiviteiten [link] uit dit programma kiest, denk dan eerst zelf na over de gespreksvragen die erbij staan of bedenk vragen die jij erbij vindt passen. Hoe kun je hierover in gesprek gaan met de deelnemers?

Samen bidden
Bedenk samen hoe jullie de deelnemers van jullie Kliederkerk welkom laten voelen.
Wat hopen jullie voor deze Kliederkerk?

Breng dit bij God door samen te bidden.

Tips

 • Gebruik deze werkvorm en bereid een sterrenjacht voor in jullie buurt.
 • Versier je ruimte met een ‘oosters tintje’; warme, donkere kleuren, geel licht, lantaarns. Op Pinterest kun je inspiratie opdoen via ‘oosterse decoratie’ of ‘oosterse sfeer’