Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Overstapdienst

Markeer het moment dat kinderen de kindernevendienst verlaten en de overstap maken naar de tienerclub of catechese!

VOORAF

 • Nodig:
  • Glazen (groente)potten;
  • Glasstiften of stickers om de potten mee te kunnen versieren;
  • Enveloppen met daarin gekleurde kaartjes (met namen) en instructiebrief voor de gemeenteleden.

Zorg dat je de zondag voor de overstapdienst het volgende gedaan hebt:

Glazen potten inzamelen en versieren

 • In de week voorafgaand aan de overstapdienst versieren de kinderen van de kindernevendienst een aantal lege glazen potten (bijvoorbeeld groente potten). Het aantal komt overeen met het aantal kinderen dat in de komende dienst afscheid zal nemen van de nevendienst/ zal overstappen naar de tienergroep. In deze potten zullen kaartjes met wensen worden verzameld.

Kaartjes met namen uitdelen

 • De week voorafgaand aan de overstapdienst* wordt bij de uitgang aan gemeenteleden (die dat willen) een envelop meegegeven met daarin (gekleurde) kaartjes. Op ieder kaartje staat de naam van een kind dat in de dienst van volgende week zal overstappen. (Is er een grote groep kinderen, dan kun je de namen gelijk verdelen over de enveloppen die je uitdeelt.) In de envelop zit ook een brief met daarop de volgende tekst:

  In deze envelop vindt u kaartjes met daarop de namen van de kinderen die volgende week afscheid zullen nemen van de kindernevendienst. Na volgende week zullen zij overstappen naar de tienergroep. Wij willen u vragen om een persoonlijke wens, boodschap of misschien een passende bijbeltekst voor hen op de kaartjes te schrijven. Volgende week zullen er vooraf aan de dienst versierde glazen potten in de ontvangsthal staan. Hieraan hangen de namen van de kinderen. We willen u vragen om de kaartjes in de juiste pot te doen. De kinderen zullen in de dienst hun eigen pot vol bemoediging en goede wensen overhandigd krijgen als persoonlijk cadeau van de gemeente.
  Alvast hartelijk dank!

Dienst voorbereiden

 • De predikant bereidt samen met de jeugdouderling, ouders en overstappers de dienst voor. Het thema wordt besproken en ook het bijbelgedeelte dat aan de orde komt. Zijn er liederen die de kinderen goed bij het thema vinden passen? Misschien is er een ouder of een kind die een bijdrage in de uitvoering van de dienst wil leveren (denk aan collecteren, bijbellezing, welkom heten, muzikale bijdrage of presentatie maken voor op de beamer).

Foto's

 • Zonder de kinderen op de hoogte te brengen zorgt de predikant dat de ouders hem/haar een digitale foto van het kind op jonge leeftijd sturen (deze foto’s zullen in de dienst worden gebruikt).

TIJDENS DE OVERSTAPDIENST

 • Nodig: 
  • Stevige lange draad;
  • Grote kleurige kralen;

Wensen verzamelen in glazen potten

In de ontvangsthal staan de versierde lege glazen potten met daarop/daaraan duidelijk de namen van de overstappers klaar. De gemeenteleden kunnen hier bij binnenkomst hun beschreven kaartjes doen.

Tijdens het overstapmoment in de dienst

De ingezonden foto's worden klaargezet voor presentatie op een beamer. Laat ze zien tijdens of aansluitend aan onderstaande werkvorm.

De predikant laat een lange draad zien. Aan die draad rijgt hij/zij een grote kraal bij alle stappen die hij/zij benoemt. Op deze manier wordt voor de overstappers ‘de ketting van hun leven tot nu toe geregen’. Voorbeelden van stappen waar bij elke stap een nieuwe kraal aan de ketting geregen wordt:

 • Eerst maakte God jou, Hij vormde jou naar Zijn beeld. Hij kende jou al voordat je geboren werd
 • Je werd geboren en kwam op Zijn wereld
 • Je werd misschien gedoopt of opgedragen
 • Allerlei verschillende mensen zorgden voor jou
  Ze zorgden voor je eten waardoor je groeide
  Ze zorgden ervoor dat je leerde lopen en fietsen
  Ze zorgden ervoor dat je leerde praten
  Ze leerden je liedjes
  èn… ze vertelden je verhalen uit de bijbel en ze leerden je over God
 • Je ging naar school
 • Je ging naar de kerk
 • En al die tijd was God bij jou en waakte over jou.

Ondertussen zijn er kralen aan de ketting geregen. Misschien door de predikant/jeugdouderling. Misschien ook wel door ouders en/of gemeenteleden.

Hij/zij vertelt verder: 

 • Maar de ketting is nog niet af. Vandaag neem je geen afscheid, je gaat verder. Er zullen nog veel kralen worden geregen aan jouw ketting in de toekomst. Misschien ga je naar de catechesegroep of naar de jeugdclub. En natuurlijk naar de middelbare school. Je gaat verder op je levenspad. Deze ketting is nog lang niet af. Hij wordt steeds mooier en steeds kleurrijker!
 • Vandaag komt er nog een kraal bij; de kraal van de kindernevendienst. Dat sluit je vandaag af.

Als deze kraal geregen is, kan er overgegaan worden tot de eventuele overhandiging van een boek of een Bijbel aan de overstappers. Op dit moment kunnen ook de met kaartjes gevulde potten aangeboden worden door de kindernevendienst leiding.

De ketting kan een plaats krijgen in de ruimte waar catechese/tienerdienst wordt gehouden. Het kan een mooie herinnering zijn aan de dienst en misschien nog eens een aanleiding tot gesprek over verdere geloofsontwikkeling.

Liedsuggestie 'Een nieuwe dag' - Greet Bokerhof- van der Was

'Een nieuwe dag'

Een nieuwe dag een nieuw begin. De ketting van mijn leven,
die krijgt er weer een kraaltje bij: Een nieuwe dag voor jou en mij
Een dag door God gegeven.

Een nieuwe dag, vol licht en kleur, met wolken, vogels, bloemen
en kinderen met wie ik speel. Wat krijg ik eigenlijk toch veel.
Teveel om op te noemen.

Een nieuwe dag, een nieuwe kans. Ik zing dus opgetogen:
Bedankt God, voor die nieuwe dag. Wat fijn dat ik er wezen mag
en dat we leven mogen!"

© Tekst Greet Brokerhof, muziek Gerard van Amstel, Kwintessens - Amersfoort. Klik hier voor bladmuziek 

Meer tips in een artikel
Op jongprotestant.nl vind je meer tips voor de overstapdienst.

Overstapdienst: Klaar voor de start?