Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Palmpasen Outdoor

Pijl naar links Ideeën

Palmpasen Outdoor

Jongeren ‘ontmoeten’ Jezus’ in de opdrachten van Palmpasen als koning, priester en profeet.

Doelen

 • Jongeren beleven het verhaal van Palmpasen door buitenopdrachten te doen en ontmoeten gemeenteleden.
 • Jongeren denken na over het koningschap van Jezus en dat van aardse koningen. 
 • Jongeren denken na over Jezus’ bewogenheid als priester en denken na over wat hen zelf raakt. 
 • De jongeren denken na over Jezus als profeet en wat zijn toekomst volgens hen betekent.

Benodigdheden

 • Startpunt
 • Station bewogenheid - jeugdleider
  • Bijbels.
  • De gespreksvragen.
  • Wat lekkers voor de jongeren.
  • Ga na of de jeugdleider kranten heeft van de afgelopen 14 dagen. Vraag anders andere gemeenteleden om een aantal oude kranten bij hem/haar in de bus te gooien.  
 • Eindpunt, op locatie met uitzicht  
  • Print de eindopdracht en hang op op locatie. Haal de opdracht later ook weer weg.
  • Koop een prijsje voor het winnende tweetal.

Overzicht

 • Voorbereiding:                                 20-30 min.
 • Palmpasen opdrachten:                 60 min.
 • Station bewogenheid:                    15-20 min.
 • Eindpunt, op locatie met uitzicht: 10 min.
 • Winnaar bekendmaken:                 10 min.

Voorbereiding

Startpunt

Bepaal het startpunt waar de jongeren hun formulier ‘Palmpasen opdrachten’ op kunnen halen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een box in de tuin, bij een van de jeugdleiders.

Doe deze werkvorm gedurende een dagdeel. Dit maakt dat jongeren in tweetallen op pad kunnen en elkaar niet tegenkomen. Laat jongeren vooraf via WhatsApp aan je doorgeven met wie ze dit gaan doen.

Tip: Mogen jongeren weer met drie- of viertallen op straat zijn? Maak dan grotere teams.

Station Bewogenheid

Zorg dat er een jeugdleider fungeert als ‘station bewogenheid’. Schrijf zijn/haar adres bij opdracht 8 (zie bijlage ‘Palmpasen opdracht'). In de tuin kunnen de jongeren op afstand met de jeugdleider in gesprek. De jeugdleider heeft nodig: bijbels, de gespreksvragen (zie bijlage), kranten van de afgelopen 14 dagen en stiften. Zet er ook wat lekkers neer.

Tip: Heb je veel tweetallen? Zorg dan voor meerdere jeugdleiders die als ‘station bewogenheid’ fungeren.

Eindpunt

Ga na welk punt in de wijk of in de omgeving je van veraf kunt kijken. Bevestig op die plek met cadeaulint de eindopdracht (zie bijlage ‘Palmpasen opdracht eindpunt’). Zoek de coördinaten van deze plek op en zet deze op het formulier van de jongeren bij opdracht 9.

Uitnodiging via WhatsApp

Daag de jongeren uit om in tweetallen een verhaal uit de Bijbel te beleven door middel van actieve opdrachten. Ze hebben hun mobiel nodig. Benoem de startlocatie en het moment waarop ze kunnen spelen. Maak expliciet duidelijk dat er een prijs te winnen is. Zet bij opdracht 9 neer bij wie ze de antwoorden moeten doorgeven via WhatsApp.

Tip: De prijs voorkomt dat ze hun antwoorden gaan delen via WhatsApp.

Uitvoering

Afhalen formulier 'Palmpasen Opdrachten'

De jongeren nemen het formulier mee van de startlocatie met daarop de werkwijze van het spel.

Zorg dat de jongeren gedurende 1 dagdeel het formulier kunnen ophalen. Op die manier hebben alle jongeren de gelegenheid en heb jij geen grote groepen mensen bij de deur. Benut dit moment om de jongere te vragen hoe het met hem/haar is door buiten (!) op afstand een praatje te maken. Maak je liever helemaal geen live contact gezien de pandemie, zorg dan voor instructie op de deur en zet de formulieren en pennen klaar in een afgesloten krat bij de voordeur.

Opdrachten Palmpasen (60 minuten)

De jongeren doen in de buurt/plaats/omgeving de opdrachten 1 tot en met 7. Voor opdracht 8 en 9 staat er een adres genoteerd waar ze verwacht worden. De antwoorden op de vragen worden genoteerd en opgeslagen op hun mobiel.

Station bewogenheid (15-20 minuten)

De jeugdleider en de jongeren gaan buiten in gesprek over Lucas 19:28-44. Zie de bijlage ‘Palmpasen Gespreksvragen Bewogenheid’.

Eindpunt (10 minuten)

Jongeren doen de opdracht op de eindlocatie, zie bijlage ‘Palmpasen Opdracht eindpunt’. Dit is ook het moment dat ze hun antwoorden via WhatsApp versturen naar jou als leider.

Prijspakket bezorgen bij de winnaars (10 minuten)

Vergeet niet de opdracht te verwijderen van het eindpunt. En ga na welk tweetal de meeste punten heeft. Maak het tweetal dat heeft gewonnen bekend via WhatsApp en bezorg de prijs thuis.       

Tip: Het goed doen van de opdracht is 1 punt. Geef het team met het meest creatieve filmpje een extra punt.

Antwoorden

 • Opdracht 1: De Heer heeft het nodig (zie bijlage ‘Palmpasen Antw opdr 1’)
 • Opdracht 2: Foto van (jonge) ezel of filmpje balkende tieners.
 • Opdracht 3: Locatie is: de Olijfberg.
 • Opdracht 4: Foto van de meeste jassen op de weg, als loper.
 • Opdracht 5: Filmpje van team als ‘roepende stenen’.
 • Opdracht 6: Adres waar ze tissues hebben gehaald.
 • Opdracht 7: Foto huisnummer ‘Tranentrekker’.
 • Opdracht 8: Geen resultaat, station Bewogenheid.
 • Opdracht 9: Foto van het de deelnemers op locatie.