Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Probeer drie vragen op de foto te krijgen: Wat is volgens jou kerk? Waar draait het in de kerk om? Hoe ziet jouw ideale kerk eruit?

Doelen

 • De jongeren worden aan het denken gezet over wat de 'kerk' is en wat dit voor hen betekent.
 • Door in beeld te brengen wat hun ideale kerk is, geven de jongeren uiting aan wat zij belangrijk vinden voor de kerk (in de toekomst)
 • De beelden van de jongeren en hun bijbehorende ideeën worden gehoord door de kerkenraad en/of andere gemeenteleden
 • Deze werkvorm biedt input voor de kerkenraad om in gesprek te gaan met jongeren

Voorbereiding

Je gaat met de jongeren een fotopresentatie maken. Dit kan tijdens een jeugdactiviteit, een gemeente activiteit of een startzondag. Betrek de predikant en jeugdouderling hierbij. Bedenk samen aan wie je deze presentatie gaat laten zien en of je de jongeren in gesprek wilt laten gaan met andere gemeenteleden, de predikant en/of de kerkenraad. Nodig hen uit voor de presentatie of ga naar hen toe.

Als er een fotograaf in jullie gemeente zit, is het leuk deze hierbij te betrekken voor uitleg over het maken van foto's.

Nodig

 • camera’s (bijvoorbeeld van mobiele telefoon),
 • laptop, kabeltjes om de mobiele telefoons aan de laptop te koppelen, beamer, scherm of witte muur,
 • voor alle fotografen (duo’s) een kaartje met de richtvragen erop.
 • eventueel de vragen onderaan deze werkvorm uitgeprint, voor de kerkenraad 

De opdracht uitleggen (10 minuten)

Vertel dat je met elkaar aan de slag gaat over geloof en kerk. Niet alleen door te praten, we gaan foto’s maken over geloof en kerk. Je kunt voorwerpen fotograferen, maar ook mensen, je kunt binnen de kerk fotograferen, maar ook buiten. Jullie mogen mensen (gemeenteleden) vragen om iets uit te beelden of zelf op de foto gaan. Geef hen ook de uitdaging om te letten op de compositie van de foto: zet je iets groot of klein, dichtbij of ver weg op de foto?

De jongeren krijgen een 25 minuten om foto’s te maken. Uiteindelijk selecteren ze er maximaal 3 die ze aan de groep laten zien. Geef de deelnemers drie vragen mee (op papier) om zich tijdens het maken van de foto’s op te richten:

 • Wat is volgens jou kerk?
 • Waar draait het in de kerk om?
 • Hoe ziet jouw ideale kerk eruit?

Op pad (25 minuten)

De deelnemers gaan op pad om hun foto’s te maken. Dit doen ze alleen of in groepjes. Spreek af dat iedereen over 25 minuten weer terug is op de plek waar je nu bent. Als leiding zet je zelf in de tussentijd wat drinken klaar voor als iedereen terug is en installeer je de laptop en beamer.

Pauze en foto’s uploaden (10 minuten)

Wanneer iedereen terugkomt, hebben de deelnemers een korte pauze en plaats je als begeleider ondertussen de foto’s op de laptop.

Fotopresentatie (15 minuten)

Voor dit onderdeel nodig je de predikant, jeugdouderling, kerkenraad of andere gemeenteleden uit. Tijdens een startzondag, kunnen de jongeren de presentatie laten zien aan de hele gemeente.

Als je alles bij elkaar hebt, start je de presentatie van de foto’s. Laat de foto's zien. De fotografen lichten hun keuze tijdens de vertoning toe. 

In gesprek (15 minuten)

Bij een grote groep, maak je gemengde gespreksgroepjes.

 • Zijn er verduidelijkingsvragen over de beelden?
 • Welk beeld spreekt je het meest aan, waarom?
 • Fantaseer samen: zouden deze foto’s over 10 jaar nog kunnen gelden? Waarom wel of niet?
 • Hoe zou de kerk er in 2025 uitzien?

Zowel letterlijk (het gebouw en de mensen etc.) als figuurlijk (wat doe je, wat zou de plek in de maatschappij zijn, waar stáát de kerk dan voor).

Voor de kerkenraad om na te bespreken

 • Wat was nieuw voor je bij het zien/horen van de presentaties van de jongeren?
 • Wat kun je na deze presentaties zeggen over wat belangrijk is voor jongeren in de kerk?
 • Welke van deze belangrijke aspecten zien jullie terug in jullie kerk, en welke minder?