Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Vergaderopening bij Hemelvaart en Pinksteren

Pijl naar links Ideeën

Inleiding

Op Hemelvaartsdag vieren we dat Jezus, 40 dagen na Zijn opstanding, naar de hemel voer zodat de Heilige Geest kon komen. Die uitstorting van de Heilige Geest vieren we met Pinksteren: Gods Geest is bij ons.

Steek een kaars aan als teken van het licht van Christus. 

Spreek (samen) hardop dit gebed uit:

Geest van God, in deze bijeenkomst 
bidden om Uw aanwezigheid. 
Schenk ons Uw wijsheid, 
verras ons met tekenen van hoop, 
en laat ons Uw wegen zien. 

Amen  

Gespreksvraag

Leidt de Geest van God ons vandaag ook nog, en hoe zou dat er dan uit kunnen zien?

Bijbelgedeelte

Handelingen 16:1-10 

Dit bijbelgedeelte wordt voorafgegaan door het verslag van een ingewikkelde synodevergadering in Jeruzalem, waar het ging over de vraag: wat vragen we van de mensen die zich uit de niet-Joodse volken bij ons aansluiten? Daarover gaan de besluiten die in hoofdstuk 16 worden genoemd. 

Uitwisselen

Zorg voor voldoende exemplaren van de tekst op papier of deel voldoende bijbels uit. Laat één deelnemer de tekst uit Handelingen voorlezen. Wees daarna een paar minuten stil. Iedereen noteert voor zichzelf wat hem of haar aanspreekt, raakt of waar vragen bij zijn. Vervolgens wisselen ze daarover twee aan twee uit. Daarna vertellen een paar mensen in één of twee zinnen wat de ánder in de tekst heeft geraakt of welke vragen er bij hem of haar leefden. (Je verwoordt het dus voor de ander.)

Gebed om de Geest

Zing samen een lied dat een gebed om de Geest is, bijvoorbeeld lied 680 of lied 695 uit Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, of bid het lied door het samen hardop te lezen.

Bekijk hier andere vergaderopeningen