Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Vergaderopening met als thema 'In deze donkere dagen'

Pijl naar links Ideeën

Inleiding

De dagen zijn weer kort, we leven toe naar Kerst - het feest van licht midden in de donkerste periode van het jaar. In de kerstnachtdienst wordt vanouds Psalm 2 gelezen en gezongen. De psalm maakt ook deel uit van de Messiah van Händel. 'Waarom woeden de volken?' De psalm beschrijft wat er gaande is in de wereld: oorlog en geweld, machthebbers die onderdrukken. Een donkere tijd in de wereld. God grijpt in. Dan gaat het opeens over een zoon, over een koning van recht. In deze koning herkennen we Jezus. Een kwetsbare baby wordt het begin van iets nieuws, van een rijk van vrede en recht. 

Bijbelgedeelte

Psalm 2

Wat valt op? Wat zou de betekenis van de psalm voor nu kunnen zijn? Wissel twee aan twee je antwoorden uit en vertel dan wat het antwoord van de ander was. 

The Messiah

Luister naar dit gedeelte uit de Messiah, te weten Psalm 2, met het oordeel over de razende volkeren. God overwint, slaat ze neer - waarop het beroemde Hallelujakoor inzet. We zien uit naar Gods rijk van vrede, Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Midden in de donkere dagen zoeken we onze toevlucht bij Hem. 

Gebed

In deze donkere dagen

In deze donkere dagen zoeken wij onze toevlucht bij u,
in deze duistere wereld roepen wij u om ontferming:
gelukkig wie schuilen bij u.

Niet om onszelf bidden wij,
maar om de ongekende, ongetelde slachtoffers
van het woeden van de machten …

Niet om onszelf bidden wij,
maar om de kinderen op de vlucht, misbruikt,
verloren geraakt, verdwaald …

Niet om onszelf bidden wij,
maar om wie leven zonder middelen van bestaan,
vluchten voor de armoede,
om wie opgejaagd worden en geen huis vinden …

Gij die troont in het licht, daal af,
buig u over uw kinderen
en zalf wie gewond zijn.

Gelukkig wie schuilen bij u.

Andries Govaart

Lied

Lied 1010 - Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk


Bekijk hier andere vergaderopeningen