Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Vergaderopening met als thema 'Armen zullen er altijd zijn'

Pijl naar links Ideeën

Steek een kaars aan

Heet iedereen welkom en steek een kaars aan. De kaars staat voor de aanwezigheid
van God die het Licht van de wereld wil zijn.

Eigen ervaring

Laat iedereen in 3 minuten met zijn of haar buurman/-vrouw bespreken: Ken ik iemand die arm is? Wat betekent armoede voor je leven?

Bijbelgedeelte

Lees met elkaar Deuteronomium 15:7-11

Achtergrondinformatie bij dit bijbelgedeelte
De wortels van een diaconale levenshouding vinden we al in het Oude Testament. In dit bijbelgedeelte staat hoe het volk Israël om moet gaan met de armen onder hen. Armoede raakt de mensen die het betreft, want armoede heeft effect op je hele leven. Maar mensen die aan
de kant staan, zoals diakenen, worden ook geraakt. Het doet iets met je: Moet je helpen, of juist niet? Hoe ga je om met de waardigheid van mensen? Wat kunnen ze zelf wel en wat niet?

Er wordt in de tekst een radicaal voorstel gedaan: scheldt alle schulden maar kwijt. Hoe kijken
wij daarnaar? Is dat de taak van een kerk, van een christen? Moeten we deze tekst letterlijk
nemen of wordt er een oproep gedaan voor een bepaalde basishouding? Het is reëel te beseffen dat armoede altijd zal bestaan. Maar hoe doen we recht aan de mens achter ‘de arme’?

Vragen

Bespreek 5 minuten in tweetallen of groepjes van drie:

  • Wat zegt deze tekst over armoede?
  • Wat doet de zin ‘armen zullen er altijd bij u zijn’ met u?
  • Waar roept deze tekst ons toe op?

Lied

Sluit af met het zingen of lezen van lied 995 en blaas de kaars uit.

Bekijk hier meer vergaderopeningen