Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergaderopening met als thema 'Van U is de toekomst'

Pijl naar links Ideeën

‘Van U is de toekomst’ is de titel van de visienota van de Protestantse Kerk. We gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet omdat God zelf ons tegemoet komt. We zijn niet overgeleverd aan onszelf, we weten van de belofte van de Geest, we zien dus uit naar wat God ons geeft, naar wat God ons te doen geeft. We leven met open handen. 

Bijbelgedeelte

Lees samen Mattheüs 28:16-20. 

Wissel uit in tweetallen: wat raakt je in dit gedeelte, wat valt op, waar heb je een vraag bij? 

Vertel vervolgens kort ( in één of twee zinnen) wat de ánder in de tekst geraakt heeft. Als de kerkenraad of groep te groot is kun je het beperken tot een aantal tweetallen. 

Overdenking

Elf leerlingen. Eén ontbreekt. Ze komen samen op de berg - dat is betekenisvol. Het doet denken aan Mozes, aan de Bergrede van Jezus zelf. Sommige leerlingen twijfelen, het zijn niet allemaal geloofshelden vol zekerheden. 

In deze tekst ligt alle nadruk op de opdracht die de leerlingen krijgen: ga op weg, vertel de mensen over het goede nieuws van Jezus, zodat zij hem gaan volgen. De kerk is onderdeel van de Missio Dei: Gods missie in deze wereld, een beweging waarin zijn liefde wordt ontvangen en doorgegeven. ‘Ik ben met jullie’ voegt Jezus daaraan toe, altijd, ook in het jaar dat voor ons ligt. We doen het niet alleen. 

Bespreek tenslotte één van de volgende vragen: 

  • Wat ziet u als de kerntaak van de kerk?
  • Wat betekent het concreet voor u dat Jezus belooft met ons te zijn?
  • Hoe bepaalt uw verwachting voor de toekomst uw leven vandaag? 

Gebed

Bid samen deze bewerking van het Onze Vader, van Huub Oosterhuis. 

Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw hand op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

Huub Oosterhuis