Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Vergaderopening met als thema 'Verlangen naar een betere wereld'

Pijl naar links Ideeën

Opzet

Bij deze opening worden een vraag, een bijbelverhaal, een gebed, een kort spiegelverhaal, en een liedsuggestie gegeven. Je kunt daar natuurlijk enkele elementen uit halen. Je kunt ook alle elementen als een geheel zien en met de mensen in de groep als volgt te werk gaan.

Lees het bijbelverhaal voor. Zorg ervoor dat iedereen het verhaal kan meelezen door voldoende bijbels. Daarna is het stil en laten de deelnemers het verhaal op zich inwerken. Wissel vervolgens kort twee aan twee uit wat je opvalt of raakt in het verhaal. Daarbij kan de vraag bij het bijbelverhaal (zie hieronder) worden meegenomen, maar dat hoeft niet. Vertel daarna aan de groep wat die ander heeft geraakt in het verhaal. Houd het kort, noem één punt. Als je met een grote groep bent kan niet iedereen aan bod komen. Vraag dan een paar mensen om te vertellen wat hun gesprekspartner geraakt heeft. Sluit af met het korte spiegelverhaal, het gebed en/of lied.

Vraag

Het verlangen naar een betere wereld zit diep bij mensen. De wereld zoals die nu is, is niet ‘goed’. Er is veel kwaad. Veel mensen proberen daar iets tegen te doen. Ze hopen op verbetering. Hoe kijk jij daar tegenaan? Denk je dat het werkt: je inzetten voor een betere wereld?

Bijbelgedeelte

Jesaja 9:1-6

De profeten in Israël spraken veel over een wereld zonder geweld, een rijk van vrede. Dit is de profetie van Jesaja. Christenen zien in het voorspelde ‘kind van de vrede’ Jezus.

Gedicht

Toch blijven leven
Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.

Henri Nouwen

Gebed

Wij bidden om vrede, om een betere wereld. Er is zoveel oorlog tussen mensen, in het groot en in het klein. De misverstanden, de ruzies, het geweld. Ver weg en dichtbij. In stilte noemen we U situaties van onvrede die ons raken.
(stilte laten vallen)
God, wij vragen U: help ons om vredestichters te zijn.
Amen

Lied

Lied 1010 - Geef vrede, Heer, geef vrede

Bekijk hier andere vergaderopeningen