Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Vergaderopening met als thema 'Vreemdeling zijn'

Pijl naar links Ideeën

Steek een kaars aan

Heet iedereen welkom en steek een kaars aan. De kaars staat voor de aanwezigheid
van God die het Licht van de wereld wil zijn.

Eigen ervaring

Ga 3 minuten met uw buurman/-vrouw in gesprek over ‘vreemdeling zijn’. Wanneer ben/word
je een vreemdeling? Voel je je weleens een vreemdeling in je eigen omgeving? Wanneer?

Bijbelgedeelte

Lees met elkaar Exodus 2:18-22

Achtergrondinformatie bij dit bijbelgedeelte
Mozes is op de vlucht geslagen nadat de farao erachter is gekomen dat hij een Egyptenaar heeft vermoord. Hij komt in een voor hem onbekend gebied, hij heeft de woestijn moeten oversteken. Een behoorlijke afstand voor iemand die aan de luxe van het Egyptische hof is gewend. Als Mozes bij de put in Midjan is, ziet hij de dochters van priester Reüel, en hij komt hen te hulp. Hun vader is verbaasd dat ze hem niet meegenomen hebben: denk aan de wet van de gastvrijheid! Hij geeft een van zijn dochters tot vrouw.

Een bekende situatie van veel vluchtelingen in ons land, maakt Mozes hier mee. Je hebt een goede functie in je eigen land, maar als je gevlucht bent, moet je opnieuw beginnen.

Herkennen we dit in ons eigen leven? Wanneer zijn wij zelf een vreemdeling? Herkennen wij het gevoel ergens niet thuis te zijn, er niet bij te horen? Wat horen wij terug van vluchtelingen, mensen die anders zijn?

Vragen

Bespreek 5 minuten in tweetallen of groepjes van drie:

  • Wat is er precies met Mozes gebeurd?
  • Is een vreemdeling en een vluchteling hetzelfde?
  • Hoe mogen/kunnen wij met vreemdelingen omgaan volgens de Bijbel?

Lied

Sluit af met het zingen of lezen van lied 975 (couplet 3) en blaas de kaars uit.

 

Bekijk hier meer vergaderopeningen