Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergaderopening met als thema 'Vreemdeling zijn'

Pijl naar links Ideeën

Heet iedereen welkom en steek een kaars aan. De kaars staat voor de aanwezigheid van God die het Licht van de wereld wil zijn.

Ga drie minuten met uw buurman/-vrouw in gesprek over ‘vreemdeling zijn’. Wanneer ben/word je een vreemdeling? Voel je je weleens een vreemdeling in je eigen omgeving? Wanneer? Wil iemand hier plenair iets van delen?

Lees met elkaar Exodus 2:18-22
Toen ze thuiskwamen, vroeg hun vader, Reüel, hoe het kwam dat ze die dag zo snel terug waren. ‘Er was een Egyptenaar die ons te hulp kwam tegen de herders,’ antwoordden ze, ‘en hij heeft ook water voor ons geput en de dieren te drinken gegeven.’

‘En waar is hij nu?’ vroeg hun vader. ‘Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? Nodig hem uit om te komen eten.’ Mozes liet zich overhalen om bij die man te blijven, en deze gaf hem zijn dochter Sippora tot vrouw. Zij bracht een zoon ter wereld, en Mozes noemde hem Gersom, ‘want,’ zei hij, ‘ik ben een vreemdeling geworden, ik woon in een land dat ik niet ken.’

Bespreek vijf minuten in groepjes van twee of drie:

  • Wat is er precies met Mozes gebeurd?
  • Is een vreemdeling en een vluchteling hetzelfde?
  • Hoe mogen/kunnen wij volgens de Bijbel met vreemdelingen omgaan?

Achtergrond

Mozes is op de vlucht geslagen nadat de farao erachter is gekomen dat hij een Egyptenaar heeft vermoord. Hij komt in een voor hem onbekend gebied, hij heeft de woestijn moeten oversteken. Een behoorlijke afstand voor iemand die aan de luxe van het Egyptische hof is gewend. Als Mozes bij de put in Midjan is, ziet hij de dochters van priester Reüel, en hij komt hen te hulp. Hun vader is verbaasd dat ze hem niet meegenomen hebben: denk aan de wet van de gastvrijheid! Hij geeft een van zijn dochters tot vrouw.

Een bekende situatie van veel vluchtelingen in ons land, maakt Mozes hier mee. Je hebt een goede functie in je eigen land, maar als je gevlucht bent, moet je opnieuw beginnen.

Herkennen we dit in ons eigen leven? Wanneer zijn wij zelf een vreemdeling? Herkennen wij het gevoel ergens niet thuis te zijn, er niet bij te horen? Wat horen wij terug van vluchtelingen, mensen die anders zijn?

Sluit af met het zingen of lezen van lied 975 (couplet 3) uit Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk en blaas de kaars uit.