Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Pelgrimage - bijvoorbeeld tijdens de oogsttijd of rond dankdag

Pijl naar links Ideeën

Een voorbeeld voor een pelgrimage, startend en eindigend in uw dorpskerk, waarbij onderweg één of meer kerken, een boerenbedrijf en eventueel een dorpstuin worden bezocht. Tijdens deze tocht wordt stilgestaan bij gewas, arbeid en eerbied voor de schepping. Het is een dag voor bezinning en dankbaarheid.

Een mooi moment om de oogsttijd of dankdag te markeren. De tocht kan worden gelopen of gefietst, ieder loopt/fietst op eigen tempo. Iedereen ontmoet elkaar steeds op de
ontmoetingsplekken, vanuit de ontmoetingsplekken vertrekt men steeds gezamenlijk.

Download werkvorm